Öğrenciler

Üniversite Senatosu’nun 01/03/2001 tarih ve 2001-34 sayılı kararıyla "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri Yönergesi" çıkarılarak öğrencilerimizin eğitim ve öğretim konularında ilgili kurul ve platformlarda temsil edilmeleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine üniversite desteği sağlanmıştır.

Öğrenci Konseyi, üniversitemiz öğrencilerini üniversite içinde ve dışında temsil eden tek yetkili organizasyondur. Konsey, öğrenciler ile üniversite yönetimi arasındaki bağı kurarak, öğrencilerin demokratik bir şekilde üniversite yönetimine katılmasını sağlar. Bu katılım, öğrenci konseyindeki üyelerin; fakülte ve bölüm toplantılarına katılarak, öğrenci konseyi başkanının da üniversite senato toplantılarında görüş ve önerilerini üniversite yönetimiyle paylaşması ile sağlanır. Öğrenci Konseyi oluşumları, öğrenciler ve idare arasında köprü vazifesi görerek, öğrencilerin her türlü sorun ve görüşlerini değerlendirip hayata geçirmek gibi çok önemli bir misyona sahiptir. Ayrıca öğrenci sorunlarının çözüm sürecinde gerekli işleri ve takibini sürdürür.

 

Öğrenci Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri şunlardır:

1. Turizm Kulübü
2. Enactus Kulübü
3. Tiyatro Kulübü
4. Uluslararası İlişkiler Kulübü
5. Manas Debate (Münazara) Kulübü
6. Yönetim ve Ekonomi Kulübü
7. KVN Kulübü
8. PR Reklamcılık Kulübü
9. “Biota” Çevre Kulübü
10. Felsefe Kulübü
11. Ak-Niyet Yardım Kulübü
12. Canırık Edebiyat Kulubü
13. Kayak Kulubü
14. AIESEC Kulubü
15. Kişisel Gelişim Kulübü
16. Orta Asya Felsefe Kulübü
17. Sinema Kulübü
18. Kayak Kulübü
19. Folklor Kulübü
20. Dağcılık Arama Kurtarma İlkyardım Kulübü
21. “Vefa” Kulübü
22. İngilizce Konuşma Kulübü