Denetleme Kurulu

 

Prof. Dr. Rahmi ER
Başkan
T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili

 

Ulukbek KARMIŞAKOV 
Üye
Maliye Bakanı Vekili

 

Yalçın TOPÇU
Üye
T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı

 

Prof. Dr. Abılabek ASANKANOV 
Üye

K.C. Milli Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi

Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU 
Üye
T.C. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

 

 

Prof. Dr. Tölöbek ABDIRAHMANOV
Üye

İ. Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi Rektörü

 

İsmail ERASLAN
Üye 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı

  Salmarbek ASANOV
Üye
K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı’na Bağlı Bütçe Politikası, Mali Analiz ve Yatırımlar Dairesi Başuzmanı