Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2001 yılında Türkoloji ve Tarih alanlarında açılan yüksek lisans programları ile faaliyetlerine başlamıştır. Enstitü şu anda; İktisat, İşletme, Maliye ve İletişim Bilimleri , Eğitim Bilimleri anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora ; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, İlahiyat Fakültesi İslam Bilimleri , Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Mütercim ve Tercümanlık, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dal lar ında ise yüksek lisans programları faaliyetlerini sürdürmektedir .

Enstitümüzdeki lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri Anabilim Dallarında görevli olan 21 profesör, 19 doçent, 7 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi olmak üzere 53 akademik personel ile yürütülmektedir.

Enstitümüzde öğrenim gören lisansüstü öğrenci lere karşılıksız burs verilmektedir. Burslu öğrenciler, KTMU Burs Yönetmeliğine göre lisansüstü sınavlardaki başarı sıralaması dikkate alınarak seçilmektedir. Yüksek Lisans programlarında olan “burslu öğrencilere” 50 ABD doları, doktora programında olanlara 75 ABD doları ödenmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün misyonu, Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, Bilim Dünyasının ihtiyaç duyduğu; modern bilimler ile donatılmış , alternatif düşünce üretme gücüne sahip, evrensel değerlere sahip araştırmacıları, akademisyenleri, uzmanları ve yöneticileri yetiştirmektir.

Lisansüstü düzeyde yürütülmekte olan eğitim-öğretim programları ; toplumsal değerlere bağlı, toplumsal yararı ve paydaşlarının memnuniyetini ön planda tutan, fırsat eşitliği ilkesini benimsemiş, katılımcı anlayışlı, çevreye duyarlı öğrenci ve akademik kadrosu ile, bilimsel etik değerlere sıkı sıkıya bağlı, ulusal ve uluslararası ölçekte bilim dünyasının saygın, kalite odaklı, üreten ve güvenilir kimliği ile uluslararası düzeyde önder bir kurum olmaktır.