Fen Fakültesi

Fen Fakültesi, daha önce Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde iken 2008 yılında bu fakültenin Fen ve Edebiyat olarak ikiye ayrılmasından sonra ayrı bir fakülte olarak faaliyete başlamıştır. Fakültemizde “Matematik”, “Uygulamalı Matematik ve Enformatik” ve “Biyoloji” olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Her üç bölümümüz de Türkiye, Kırgızistan ve diğer Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın bütün ülkelerinden öğrenci kabul etmektedir. 201 3 -201 4 Eğitim - Öğretim yılı itibariyle fakültemizde 1 9 tam zamanlı ve 12 ders saati ücretli öğretim elemanı ile 2 35 öğrenciye eğitim vermektedir. Ayrıca fakültemiz, üniversitemizin diğer fakültelerine bağlı bölümlerde de matematik, istatistik ve fizik derslerini servis dersi olarak okutmaktadır.

Fakültemize öğrenci kabulü, Manas Üniversitesi tarafından yapılan Manas ÖSYM, Türkiye ÖYS ve Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Grant sınavları sonucunda yapılmaktadır.

Fakültemizde modern cihazlarla donatılmış öğrenci fizik laboratuarı bulunmaktadır. “Matematik” ve “Uygulamalı Matematik ve Enformatik” bölümlerine ait 20 adet masaüstü bilgisayarın yer aldığı bir Bilgisayar Laboratuvarı faaliyette bulunmaktadır. Bu bölümlerde 2 tam zamanlı profesör, 2 tam zamanlı doçent, 3 tam zamanlı yardımcı doçent, 1 tam zamanlı öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi ve 2 tam zamanlı uzman görev yapmaktadırlar.

Biyoloji Bölümüne ait Histoloji/Morfoloji, Biyokimya, Botanik ve Zooloji laboratuarları modern cihazlarla donatılmış olup hem öğrenci uygulama derslerinde hem de öğretim elemanlarının araştırmaları için hazır hale getirilmiştir. Ayrıca uygulamalı arazi çalışmaları için bir hektar arazi üzerinde botanik bahçesi oluşturma çalışmaları da başlamış bulunmaktadır. Biyoloji Bölümünde 5 tam zamanlı doçent, 1 tam zamanlı yardımcı docent ve 1 tam zamanlı uzman görev yapmaktadırlar.