İlahiyat Fakültesi

FAKÜLTEMİZE HOŞ GELDİNİZ

Fakültemiz 2011 yılında kurulmuş, 2011-2012 yılı Eylül ayında eğitim öğretime başlamıştır. Hazırlıktan sonra dört yıl süreli bir yüksek öğretim kurumudur. Öğretim dili, Türkçe ve Kırgızca olup bu diller Hazırlık Sınıfında okutulmaktadır. Eğitim öğretim, Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi iç tüzüğüne göre yürütülmektedir.

Fakültemizde Din Bilimleri Bölümü ve İslam Bilimleri Bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Din Bilimleri Bölümü’nde; dinler tarihi, din psikolojisi, din fenomenolojisi, din ve kültür, din eğitimi, mantık, ahlak ve değerler, din antropolojisi gibi dersler ile birlikte İslami bilimler okutulmaktadır. İslam Bilimleri Bölümü’nde ise tefsir, hadis, kelam, İslam fıkhı, İslam tarihi, mezhepler tarihi gibi derslerin yanı sıra din bilimleri ile ilgili dersler okutulmaktadır. Her iki bölümde de birinci sınıftan itibaren Arapça öğretimi yapılmaktadır. İlk mezunlarını 2015-2016 öğretim yılında veren Fakültemiz mezunlarına Kırgız ve Türk Cumhuriyetlerinin diploması ayrı ayrı verilmektedir.

Fakültemiz Din Bilimleri Bölümü mezunları Kırgızistan’da, öğretmenlik yapmaya yetki veren Devlet Diploması alarak mezun olmakta ve Devlet okullarında din tarihi, adep sabağı ve din taanuu dersleri öğretmeni olabilmektedirler. İslam Bilimleri Bölümü’nden mezunları ise Kırgızistan Müslümanları Başkanlığı'na (Müftiyat) bağlı camilerde din görevlisi, medreselerde öğretici ve yönetici olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca toplumda ihtiyaç duyulan diğer kurum veya kuruluşlarda din uzmanı olarak çalışabilmektedirler.

Fakültemizde başarılı öğrencilerin çift anadal yapabilme imkânı vardır. Çift anadal eğitimi alan öğrenciler her iki bölümün de diplomasını alarak mezun olmaktadırlar. Fakültemizde öğrenim gören öğrencilerin, öğrenimleri süresince en az bir defa Türkiye'de yaz eğitimine (Staj) katılarak yurt dışı tecrübesi kazanma imkânları da vardır.

Fakültemiz mezunları öğrenimleri süresince elde ettikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerle mezuniyetlerinden sonra başta Kırgızistan ve Türkiye olmak üzere diğer ülkelerde lisansüstü eğitim yapabilmektedirler.