İletişim Fakültesi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999-2000 eğitim öğretim yılında üniversitenin merkez binasında eğitim-öğretime başlamıştır. 2004 yılından itibaren Cengiz AYTMATOV Yerleşkesinde eğitim vermeye de­vam etmektedir. Fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo Televizyon ve Sinema olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır.

Fakültemizde Kırgızistan, Türkiye, diğer Türk Cumhuriyetleri/Topluluklarından ve komşu ülkelerden gelen öğrencilere, zengin bir akademik ortam içinde, iletişim konusunda çok kültürlü bir öğrenme deneyimi kazandırılması ve bu deneyim ve birikimlerin dünyaya, özellikle kendi toplumlarına katkı sağlayacak sorumluluk anlayışına ve faaliyetlere dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, iletişim mesleğini teorik ve uygulamalı yönleriyle kavrayan; bölgesel, ulusal ve küresel gelişmeleri doğru okuyabilen, yaratıcılığını ürüne dönüştürebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal ve mesleki yaşama hazırlanmış bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu hedef ve amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini yürüten fakültede; Kırgızistan, Türkiye, Rusya, Kazakistan, Çin, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ukrayna, Tuva, Hakasya, Altay gibi birçok ülke ve topluluklardan gelen öğrencilere iletişim bilimleri alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Toplumun ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iletişim uzmanları yetiştirmede önemli bir görev üstlenen fakültemizde; son teknolojiye sahip TV stüdyosu, mobil film çekme araç ve gereçleri; bölümlere ait fotoğraf, animasyon, grafik ve kurgu atölyeleri mevcuttur.

Bu altyapının da desteğiyle, öğrencilerin ulusal ve uluslararası film festivallerine,  üniversitelerarası yarışmalara, bilimsel toplantılara ve projelere katılmaları teşvik edilmekte, Türkiye, Kırgızistan ve diğer ülkelerde staj yapmalarına olanak sağlanmakta, burs ve yurt imkânları sunulmaktadır.

Fakülte, 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde de güçlü akademik kadrosu ve mevcut gelişmiş teknolojik alt yapısıyla, başta Kırgızistan ve Türkiye olmak üzere diğer Türk topluluklarının birbirlerini daha iyi tanımalarına, kültürel bağlarını güçlendirmelerine yönelik projeler geliştirerek daha verimli ve etkin bir eğitim öğretim faaliyeti yürütme amacı ve gayreti taşımaktadır.

Fakültemiz Mezunları:

Gazetecilik Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz; her türlü medya ortamlarında sayfa tasarımcısı, editör, muhabir; özel ve resmi kurumlarda ise, basın sözcüsü ve basın danışmanı olarak çok rahat iş bulmakta ve çalışmaktadırlar. 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz; kamu ve özel kurumların halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, satış, insan kaynakları birimlerinde, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında, organizasyon şirketlerinde, gazete, dergi, televizyon gibi medya kuruluşlarında; halkla ilişkiler uzmanı, halkla ilişkiler danışmanı, kurumsal iletişim sorumlusu, müşteri temsilcisi olarak görev almaktadırlar.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz; radyo, televizyon ve sinema sektörlerinde teknik kadroların yanı sıra televizyon ve radyo programcısı, yapımcı, sunucu, yönetmen, kameraman, kurgu operatörü, senaryo yazarı, sanat yönetmeni; reklam şirketlerinin yaratıcı kadrolarında metin yazarı ve reklam tasarımcısı olarak çalışma imkânına sahiptirler.