Turizm Fakültesi

 

1999-2000 Eğitim Öğretim Yılı'nda faaliyetlerine iki yıllık meslek yüksekokulu olarak başlayan Yüksekokulda, ilk olarak Yiyecek İçecek İşletmeciliği, ikinci olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği ve son olarak da Turizm Rehberliği programları açılmıştır. Üç ayrı program halinde sürdürülen eğitim programlarının başarısı, gerek mezunların işe yerleşmeleri gerekse de sektörden gelen olumlu mesajlar ile takdir toplamıştır. Mevcut programların daha da geliştirilerek 2 yıllık meslek yüksekokulunun önceki başarılarının daha da ileriye götürülmesini sağlamak amacıyla, 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı'ndan itibaren 4 yıllık Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Yüksekokulumuzda Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümleri aynı yıldan itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

GENEL BİLGİLER

Kırgızistan doğal güzellikleri, tarihi değerleri, zengin kültürü ve misafirperver insanları ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Ancak, ülkenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesinde en önemli engellerden biri olarak karşımıza, turizm sektöründe çalışabilecek özelliklere sahip yeterli insan gücünün bulunamaması çıkmaktadır. İşte bu noktadan hareketle Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Kırgızistan, Türkiye ve Türk Dünyası başta olmak üzere Dünyanın her coğrafyasında çalışabilecek kapasiteye sahip kalifiye eleman yetiştirmeyi ve yetenekli gençlere turizm alanında geleceği parlak bir kariyerin sayfalarını açmayı kendisine amaç edinmiştir.  

Yüksekokul bünyesinde teorik derslerin yanı sıra öğrencilerin sektör çalışmalarına kısa sürede uyum sağlayabilmelerine yönelik uygulama derslerine ağırlık verilmektedir. Bu amaca yönelik olarak Yüksekokul bünyesinde uygulamalı dersler için tam donanımlı yiyecek içecek servisi,  mutfak, önbüro, bilgisayar ve kat hizmetleri atölyeleri bulunmaktadır.

MİSYONUMUZ

Türk Dünyası başta olmak üzere tüm dünyadaki turizm işletmelerine yönelik orta ve üst kademe yönetici adaylarını, uluslararası mesleki yeterlilik standartlarıyla donatılmış, Türklük bilincine ve evrensel kişiliğe sahip bireyler olarak yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Turizm alanında eğitim veren kurumlar arasında mezun yeterlilikleri ile dünya çapında tanınan bir marka olmaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'nun bölümlerinde sürdürülen eğitim öğretim faaliyetlerinde aşağıda sıralanmakta olan konulara dikkat edilmektedir.

•  Eğitim süresince yabancı dil derslerine ağırlık verilmekte ve öğrencilerin eğitim dilleri olan Türkçe ve Kırgızca'nın yanı sıra, İngilizce, Rusça ve Almanca dilleri yeterli düzeyde öğretilmektedir.

•  Öğrencilere yöneticilik vasıfları kazandıracak teorik dersler, sektörün beklentileri doğrultusunda verilmektedir.

•  Uygulamalı derslere ağırlık ve önem verilmekte, öğrencilerin kendi alanları ile ilgili beceri eğitimini tam olarak almaları sağlanmaktadır.

•  Öğrencilerin sınıf dışında da kendilerini yetiştirmeleri için Yüksekokulun uygulama alanlarından en etkin biçimde yararlanmaları ve ayrıca mesleki gezilere ağırlık verilerek öğrencilerin kendi alanları ile ilgili çalışma yerlerini daha yakından tanımalarına imkan verilmektedir.

•  Mezun olacak öğrencilerin yeterli iş tecrübesine sahip olmaları açısından üç dönem staj yapmaları teşvik edilmektedir. Stajların verimli ve istenilen kalitede işletmelerde yapılabilmesi alanının en iyisi olan turizm işletmeleri ile işbirliği anlaşmaları yapılmış ve bu sayede öğrencilerin dört yıllık eğitimleri sonucunda ciddi bir iş deneyimine sahip olmaları sağlanmaktadır.

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Öğrencilerin dersler dışında da kendilerini yetiştirmeleri için Yüksekokulda sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem verilmekte ve öğrencilere yönelik çok sayıda etkinlik düzenlenmektedir.

Her yıl geleneksel olarak Yüksekokula yeni gelen öğrenciler için düzenlenen tanışma etkinliklerinde tüm Yüksekokul öğrencilerinin birbirleri ile kaynaşmaları sağlanarak motivasyonları arttırılmaktadır.  

Kırgızistan'ın çeşitli turistik yerlerine ders dönemlerinde eğitim gezileri düzenlenmekte ve turizm sektöründen yöneticiler Yüksekokula davet edilerek öğrencilerin sektördeki gelişmeler ile ilgili güncel bilgileri elde etmeleri sağlanmaktadır.

Öğrenciler arasında mesleki bilgi ve beceriye yönelik yarışmalar organize edilmekte ve başarılı olan öğrenciler ödüllendirilmektedir. Bunun yanı sıra, sınıflar ve bireyler arası çeşitli sportif yarışmalar yapılarak öğrencilerin ders dışı zamanlarını en etkin şekilde değerlendirmeleri sağlanmaktadır.

Üniversite tarafından düzenlenen çeşitli kongre, sempozyum, konferans ve farklı organizasyonlarda öğrencilerin aktif olarak görev almalarına imkan verilmekte ve bu sayede öğrenciler kongre ve toplantı organizasyonları konusunda bilgi ve becerileri geliştirmektedir.

Öğrencilerimizin üniversitemize bağlı çeşitli müzik, dans ve spor gruplarına katılımları da teşvik edilmektedir.

 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİMİZ

Yüksekokulumuzda, İsviçre Uluslararası İşbirliği Derneği (HELVETAS), Norveç Telemark Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Gıda Programı ile uluslararası işbirliklerimiz sürdürülmektedir.

KIRGIZİSTAN'DAKİ İŞBİRLİKLERİMİZ

Kırgızistan Tur Operatörleri Birliği'ne (KATO) üye olan Yüksekokul, bu derneğin çalışmalarının hızlandırılmasında ve geliştirilmesinde önemli katkılarda bulunmuş ve Kırgızistan seyahat sektörü tarafından da takdir edilen bir eğitim kurumu konumuna gelmiştir.

SEKTÖREL İLİŞKİLER

Türkiye'de Antalya ve Muğla bölgelerindeki oteller, Tunus, Tayland, Kazakistan, Azerbeycan, ve Özbekistan gibi farklı ülkelerde bulunan Seyahat Acentası ve Oteller ile sektörel anlamda işbirliklerimiz sürmektedir.

TOPLUMA YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Yüksekokulumuzda turizm sektörü çalışanlarına ve bu alana ilgi duyan bireylere yönelik olarak kısa süreli kursları Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi vasıtası ile düzenlenmektedir. Kırgızistan turizm sektöründe çalışan personelin eğitimi konusunda Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öncü bir kurum olarak yerini almaktadır. Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifikaların verildiği bu kurslar şu alanlarda yapılmaktadır:

•  Yiyecek İçecek Servisi

•  Önbüro

•  Barmen ve Barista

•  Mutfak

•  Kat Hizmetleri

•  Otel Yöneticiliği

TURİZM KULÜBÜ

Yüksekokulumuz öğrencileri tarafından kurulan Turizm Kulübü, üniversitemizin öğretim elemanları ve öğrencileri için Kırgızistan'ın çeşitli bölgelerine geziler düzenlemekte ve animasyon gösterileri gibi çeşitli aktivitelerde bulunmaktadır.