Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, GELENEKSEL OYUN VE SPOR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (GOSAM) MİSYON VE VİZYONU

 

         MİSYON / GÖREVLERİ

        

Başta Türk halkları ve akraba toplulukları olmak üzere çeşitli coğrafyalardaki halkların yaşayan, unutulmuş ve/veya unutulmaya yüz tutmuş olan geleneksel oyunlar ve sporlarını yazılı ve sözlü kaynaklardan faydalanarak tespit etmek, bu konularda yapılacak olan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uygulama, tanıtım ve yayım çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek,

İlgili bilimsel ve akademik kuruluşlar başta olmak üzere, dünyadaki benzer kuruluşlarla araştırmacı ve yayın değişimine gitmek, ortak proje ve uygulama yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve de ortak bilimsel yayınlarla işbirliği yapıp bunları yayınlamaktır.

         

          VİZYON / HEDEFLERİ

 

Geleneksel oyun ve sporlarla ilgili yapılmış nitelikli yayınları toplamak, bunları başta Kırgızistan ve Türkiye Türkçesi olmak üzere çeviri yapmak ve bunlarla arşiv oluşturmak, Türk dünyasının konuyla ilgili problemlerde kendi tezimizi dünya kamuoyuna duyurmak,          

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukların dil, tarih, edebiyat, kültür başta olmak üzere nitelikli bilimsel araştırmalar yapan bilim insanlarını mekezin faliyetlerine dahil etmek, bilimsel verileri, oluşturulan arşivleri ve fiziksel olanaklarıyla kendi alanında güçlü bir kurumsal kimliğe sahip olmak,

Bu güçlü kurumsal yapısıyla Türk Dünyasının dünya ile örgütsel bağlarını geliştirmek,

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukların geleneksel oyun ve sporları üzerinde yoğunlaşarakbilimsel araştırma ve incelemelerle bu alandaki çalışmalara öncülük etmektir.

 

 

GOSAM BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN