Her kültürün kendine ait değer yargıları ve o kültürü diğer kültürlerden ayıran farklı özellikleri vardır. Ortak özelliklere sahip kültürler, değerler yumağı olarak bir araya gelip uygarlıkları oluşturur. Uygarlıklar, bulundukları coğrafi şartlara, iklim özelliklerine ve kültürel hususiyetlere göre şekillenir. Konargöçerlerin yaşam biçimleriyle meydana getirdikleri uygarlıkla, yerleşik halkların ortaya koydukları şehir yaşamı birbirinden çok uzak gibi görülse de her iki yaşam biçiminin birbirine ihtiyaç duyduğu ve biri diğerinin eksik yönlerini tamamladığını söylemek mümkündür. Şehir uygarlıklarının temsilcileri konargöçerlere hayvansal gıdaların temini noktasında ihtiyaç duyarken, konargöçer ve atlı kavimler de şehirlilerin ürettiği tarımsal ürünleri ve diğer temel ihtiyaç maddelerini karşılamak için yerleşiklerin kurdukları pazarlara yönelmek zorunda kalmışlardır. Türk Uygarlığı, bu iki yaşam biçiminin kesişim noktasında gelişmiş ve zengin bir kültürel miras yaratmıştır.

Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, kadim dönemlerden günümüze kadarki süreçte insanlık tarihine birçok siyasî, idarî ve kültürel kazanımlar sağlamış olan Türk Uygarlığının bütün yönleriyle tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Belirtilen amaç doğrultusunda da kongre, sempozyum, seminer ve uluslararası konferanslar düzenlenmiş ve tüm dünyadan alanında uzman kişilerin katılımıyla düzenlenen bu konferanslarda sunulan tebliğler basılarak daha geniş bir kesimin kullanımına sunulmuştur.

Merkez 2013 yılında yayın, kongre, seminer faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma projeleri, eğitim faaliyetleri, diğer araştırma merkezleriyle işbirliği, akademisyen ve öğrenci değişimine ağırlık verilmesi gibi başlıkların doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. Böylece gerçekleştirilecek uluslararası projeler ve anlaşmalarla Üniversite üyeleri ve öğrencilerinin akademik gelişimleri ve araştırmalarına Merkezin daha çok katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda merkez diğer ülkelerden gelen araştırmacılara destek vermeye de başlamıştır.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi TÜRK UYGARLIĞI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TUAUM) Türk Uygarlığı ile ilgili aşağıdaki alanlarda gerçekleştirilmek istenen proje tekliflerine açıktır:

  1. TÜRK HALKLARININ DİLİ, TARİHİ VE KÜLTÜRÜ

a) Türk Halklarının Tarihi (göçerlik, devlet oluşumu ve şehir v.b.)

b) Türk Halklarının Toplumsal, Kültürel Gelişimi ve Küreselleşme (sosyoloji, psikoloji ve felsefe)

c) Türk Halklarının Dili ve Edebiyatı (eski Türk yazıtları ve dillerinin günümüzdeki durumu, eski Türk destanları, Manasşinaslık, edebiyatta gelenek-görenekler ve bağlantıları)

d) Bilimsel Kaynak Araştırmaları (arkeolojik, etnografik malzemelerin, arşiv ve video materyallerin toplanması, analizi ve yayınlanması)

e) Türk Halklarında Eğitim Uygulamaları ve Meseleleri

 

  1. TÜRK HALKLARINDA DİN, SANAT, İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM

a) Türk Halklarında Dini İnançlar

b) Türk Halklarında Sanat (sinema, tiyatro, resim)

c) Türk Halklarında Görsel ve Yazılı İletişim (tanıtım işleri, halkla ilişkiler ve sinema-televizyon)

d) Türk Halklarının Etkileşimi

TÜRK HALKLARINDA İLİM VE TEKNOLOJİ

a) Türk Halklarında Fen Bilimlerinin Gelişimi

b) Türk Halklarında Mühendislik Bilimlerinin Gelişimi

c) Türk Halklarında Sağlık Bilimlerinin Gelişimi

d) Türk Halklarında Teknolojik Gelişmeler

e) Türk Halklarının Bilim Tarihi

f) Türk Halklarında Tarım ve Hayvancılık Bilimlerinin Gelişimi

 

  1. TÜRK HALKLARINDA YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET

a) Türk Halklarında Yönetim ve Hukuk

b) Türk Halklarında Ekonomi

c) Türk Halklarında Siyaset

d) Türk Halklarında Hizmet Sektörü ve Turizm

 

Projelerle ilgili geniş bilgi için aşağıdaki linke bakınız: http://www.manas.edu.kg/index.php/yönetim/rektörlük/proje-koordinasyon-başkanlığı