Laboratuvarlar

Üniversitemizde eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma kalitesini ve öğrencilerimizin uygulama becerilerini geliştirilmek amacıyla kurulan aşağıdaki laboratuvarlar ile eğitim-öğretim faaliyetleri desteklenmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1. Kasım KARAHAN Akıllı Sınıfı
2. Bilgisayar – SPSS Laboratuvarı

Veteriner Fakültesi
1. Anatomi Laboratuvarı
2. Histoloji / Embriyoloji Laboratuvarı
3. Mikrobiyoloji Laboratuvarı
4. Parazitoloji Laboratuvarı
5. Biokimya Laboratuvarı
6. Fizyoloji Laboratuvarı
7. Hayvan Besleme Laboratuvarı

Meslek Yüksekokulu
1. Beton Laboratuvarı
2. Otomativ Laboratuvarı
3. Bilgisayar - CAD Laboratuvarı
4. Modern Büro Laboratuvarı
5. Kâgir Atölyesi
6. Ahşap Atölyesi

Fen Fakültesi
1. Biyokimya Laboratuvarı
2. Histoloji / Morfoloji Laboratuvarı
3. İleri Düzey Bilgisayar Laboratuvarı

Ziraat Fakültesi
1. Bahçe ve Tarla Bitkileri Laboratuvarı
2. Fitopoloji Laboratuvarı
3. Entomoloji ve Nemotoloji Laboratuvarı

Konservatuar
1. Tiyatro Uygulama Laboratuvarı

Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu
1. Mutfak Laboratuvarı
2. Servis Bar Laboratuvarı
3. Önbüro Laboratuvarı

Yabancı Diller Yüksekokulu
1. TUMDER - Tercüme Uygulama ve Multimedya Laboratuvarı

Güzel Sanatlar Fakültesi
1. Bilgisayar Destekli Grafik Laboratuvarı

İletişim Fakültesi
1. Kurgu Laboratuvarı
2. Animasyon Laboratuvarı
3. Grafik Laboratuvarı
4. TV Stüdyosu

Mühendislik Fakültesi
1. Merkez Araştırma Laboratuvarı (HPLS)
2. Çevre Analizi ve Genel Kimya Laboratuvarı
3. İnternet Programlama Laboratuvarı
4. Biomonitoring Laboratuvarı
5. Software Laboratuvarı
6. Araştırma Tabanlı İleri Bilgisayar Laboratuvarı