Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Amaç:
Üniversitemizin eğitim, öğretim alanlarında en iyi hizmeti sunabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç, mal ve hizmetin temin edilmesi, ulaşım, haberleşme, temizlik, güvenlik, çevre kontrolü, peyzaj çalışmaları, taşınırların kayıt ve kontrolleri işlemlerinin zamanında, ekonomik ve etkin bir şekilde yürütülmesidir.

Hedef:
Üniversitemizin Asya kıtası ile Avrupa kıtası arasında Altın Köprü olma yolunda ki iddiasını gelecekte, bu günden daha iyi olmasını sağlayarak her alanda kendine güvenen çok boyutlu düşüncelere sahip, değişime ayak uyduran, risk alabilen işbirliğini seven yaratıcı ve araştırmacı personel yetiştirerek Üniversitenin Her Zaman Her Yerde   daima yol gösteren birimi olmaktır.