Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Başkanlığımızın amaçı; Üniversitemizinbilgi teknolojilerinden yararlanılarak etkili mali hizmetlerinin sunulmasında kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun kullanılması, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması amacıyla etkin bir mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması, yürütülmesi ve geliştirilmesi dairemizin amacını oluşturmaktadır.

Başkanlığımızın hedefi; Üniversitemizin sorumlulukları çerçevesinde her türlü   teknolojik araç ve gereçlerle donatılmış yeterli ve çağdaş çalışma ortamına sahip eğitim ve yetişme düzeyini tamamlamış personel ile hizmet anlayışında etkili ekonomik ve verimli hizmet politikasıyla mali hizmetlerin ve mevzuatla  verilmiş diğer görevlerin yapılması sırasında her türlü inceleme ve izlemeye açık hesap verilebilir, şeffaflığa sahip saygın ve güvenilir bir başkanlık olmaktır.