Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

AMAÇ ve HEDEFLER
   
İdarenin Amaç ve Hedefleri:
– Sunulan hizmetlerle öğrencilerimizin, personelimizin ve diğer hizmet verdiğimiz kişilerin memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak, verilen hizmetler açısından öncü bir başkanlık olmasını sağlamak.
– Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak ve topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla kültür, sanat ve spor alanlarında başarılı olmaları için gerekli alt yapıyı hazırlamak.
– Hizmet verdiğimiz tüm alanların ileri teknoloji olanakları ile donatııp en kaliteli şekilde öğrencilerimize ve personelimize sunmak.
– İş stratejisi açısından yetkin ve uzman bir daire başkanlığı olmak, ileri yaklaşım ve yöntemleri benimsemek, bu amaçla personeli hizmet içi eğitime tabi tutmak.
– Hizmet alanları açısından öğrenci/personel odaklı olmak, hizmetlerin üstün fiziki ortam ve teknolojik donanımlarla sunmak.