Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Başkanlığı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphanesi, üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun olarak kullanıcılarının her türlü bilgi ihtiyacını karşılamak;

Eğitimin aktif ve katılımcı olmasında, öğrencilere bağımsız araştırma yapabilme alışkanlığının kazandırılmasında aktif rol oynamak;

Üniversitemizin amaçları doğrultusunda eğitim ve araştırma programlarını desteklemek, öğretim elemanı, öğrenci ve çalışanların her tür araştırma çalışmalarında iyi bilgi kaynaklarını toplayarak bunlardan yararlanmaları için en uygun ortamı sağlamak;   

Bilgi ve belge sağlamada sınır tanımayan, zamanla yarışan, evrensel değerlere sahip çağdaş ve saygın  bir bilgi, belge ve öğrenme merkezi olmak ;

Üniversitemizin misyonuna uygun olarak eğitim-öğretim, araştırma ve bilgi yayma amaçları doğrultusunda bilgi ve belge hizmetlerini günümüz teknolojilerini kullanarak düzenlemek ve kullanıcıların hizmetine sunmak.

 • Kaynakların etkin olarak kullanımını sağlamak,
 • İhtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri zamanında sağlamak,
 • Kullanıcı memnuniyetini artırmak,
 • Üstün hizmet anlayışını hakim kılmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulama alanlarını sağlamak,
 • Personelin sürekli eğitim ve gelişimini desteklemek,
 • Esnek bir teşkilat yapısı oluşturmak,
 • Eğitim-öğretim ve araştırmaları desteklemek,
 • Düşünce özgürlüğüne saygıyı geliştirmek,
 • İyi performansın hakkını vermek,
 • Kullanıcıların ihtiyaçlarına öncelik vermek,
 • Diğer kurumlarla ve bilgi merkezleriyle yakın işbirliği içerisinde olmak,
 • Kamu yararını gözetmek,
 • Personel arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı geliştirmek,
 • Üniversitemizin tüm birimleriyle yakın işbirliği içinde olmak,
 • Adil yönetim anlayışı içinde olmak,
 • Takım ruhuyla hareket etmek.