Bilimsel Etkinlikler

Gıda Mühendisliği Bölümünün Başarısı

Gıda Mühendisliği Bölümünün Başarısı

Gıda Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi PhD Cıldızay ÖZBEKOVA'nın danışmanı Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAEV ile birlikte doktora tezinden yazdığı makalesi SCI - Expanded kapsamındaki 5 yıl içindeki etki faktörü (Impact Factor) 3.512, 2016 yılı etki faktörü 3.199 olan Journal of Food Engineering (DOI 10.1016/j.jfoodeng.2017.04.023) dergisinde online olarak yayınlanmıştır:

Zhyldyzai Ozbekova , Asylbek Kulmyrzaev, « Fluorescence spectroscopy as a non destructive method to predict rheological characteristics of Tilsit cheese » Journal of Food Engineering, DOI 10.1016/j.jfoodeng.2017.04.023.

Adı geçen araştırma görevlimiz ve öğretim üyemizi kutlar, başarılarının devamını dileriz!

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Başarıları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Başarıları

C. Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi'nde 17 Nisan 2017'de ‘İşletmecilik Yönetiminde Modern Yönler: Eğilimler ve Perspektifler' konulu bilimsel-uygulama konferansı düzenlendi.

Devamını oku: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Başarıları

İktisadi ve İdari Bililmler Fakültesi Öğrencisinin Başarısı

İktisadi ve İdari Bililmler Fakültesi Öğrencisinin Başarısı

Genç girişimcilere yönelik olarak düzenlenen ‘Ben Kırgızistan'ı Geliştiririm' adlı yarışmaya katılan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İktisadi ve İdari Bililmler Fakültesi İktisat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Aykan Kocoyeva, yarışmadaki başarısından dolayı 600 000 som para ödülüne layık görüldü.

Aykan Kocoeva, koyun sütünden peynir üreten bir işletme kurmaya yönelik projesiyle katıldığı yarışma sonucu elde ettiği 600 000 somu kendi işini kurabilmek için kullanabilecek.

https://www.slideshare.net/iinvestkg/final-73858020

Matematik Bölümü Öğrencilerinin Başarıları

Matematik Bölümü Öğrencilerinin Başarıları

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ruslan Sıddıkov ve Daniyar Dıykanov, katıldığı uluslararası konferansta KTMÜ'yü başarıyla temsil ederek derece elde etti.

L. N Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi'nde (Astana-Kazakistan) 14 Nisan 2017'de XII.si gerçekleştirilen ‘Bilim ve Eğitim 2017' konulu konferansta Ruslan Sıddıkov ikincilik, Daniyar Dıykanov da üçüncülük elde ederek diploma almaya hak kazandı.

Genç bilim adamlarını kutlar başarılarının devamını dileriz.

Devamını oku: Matematik Bölümü Öğrencilerinin Başarıları

Üniversitemizin Öğretim Üyesinin Başarısı

Üniversitemizin Öğretim Üyesinin Başarısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA'nın Kırgız Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. T. Kamçıbekov ve C. Kıdıraliyev ile birlikte hazrılamış olduğu ‘Finans ve Yatırım Hesaplamalarının temelleri' adlı ders kitabının 2. baskısı yayımlanmıştır. Bu kitap K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarında kullanılacak ders kitabı olarak onaylanmıştır.

Bu kitabın özelliği çok sayıda problem ve örnek olay içermesinde olup, sadece bu alandaki uzmanlara değil, herkes hatta lise öğrencileri için de ilgi çekici ve yararlı olacağı düşünülmektedir.

Devamını oku: Üniversitemizin Öğretim Üyesinin Başarısı

“Web of Science” Veritabanından Kırgızistan Analizi

“Web of Science” Veritabanından Kırgızistan Analizi

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından “Web of Scıence” veritabanından Ülkemiz bazında 2011-2017 yılları yayınlanmış yayınların analizi yapılmıştır. Bu tarihler arasında “Kırgızistan” adresli SCI-Expandet, SSCI, AHCI, ESCI yayınlarının “Yazara” göre sıralamasında ilk sırada Üniversitemizin Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Ali Osman SOLAK bulunmaktadır. Hocamıza ilerideki çalışmalarında başarılar dileriz...

Devamını oku: “Web of Science” Veritabanından Kırgızistan Analizi

Genç Araştırmacıların Başarılarını Kutluyoruz

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Bilim Departmanı'nın düzenlediği ve sonucunda 150 bin som civarında hibe verilmesi planlanan yarışma 8-25 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yarışma şu alanlarda düzenlenmiştir:

Devamını oku: Genç Araştırmacıların Başarılarını Kutluyoruz

MJSS, Manas Journal of Social Science, Volume 6, Issue 1, 2017 Sayısı Yayınlanmıştır...

» Volume : 06 | Issue : 01 | Year : 2017

Internet and Social Media Usage of Secondary School Students in Rural Areas
N. Gorkemli, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Mekân-Kimlik Etkileşimi: Kavramsal ve Kuramsal Bir Bakış Space-Identity Interaction: a Conceptual and Theoretical Overview

S. Gulec Solak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

K. Yogurtcu, T. Özdil, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Farklılıklara Saygı Ölçeği’ nin Kırgız Kültürüne Uyarlanması

Y. Oksuz, E. Demir, C. Mamırova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

H. Cakir, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi

E. Hareket, H. Dündar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

İşgörenlerin İş ve Serbest Zaman Çatışma Düzeyleri ile Mesleki Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Ankara’daki 4-5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

A. Iskender, A. Yaylı, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Кыргыз тарыхый романистикасы тууралуу жаңы табылгалар

H. Aslar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Nepotizmin Yenilik ve Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi

Y. Demirel, Y. Savaş, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Referans Seviyeleri Üzerinden İletişim Eğitimi: “Kırgızistan Örneği”

N. Ayhan, H. İşcan, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türk Sosyolojisinde Yeni Arayışların İmkânı ya da Bir Çıkış Yolu Olarak Erol Güngör Sosyolojisi

I. Can, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar

H. Çelik, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

İbn Hacer El-Askalânî’ye Nispet Edilen “El-Münebbihât” İsimli Eser Üzerine

F. Gokce, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

MJSS, Manas Journal of Social Science, Volume 5, Issue 5, 2016 Özel Sayısı Yayınlanmıştır...

Dergimizin Özel Sayısı Yayınlanmıştır...

» Volume : 05 | Issue : 05 | Year : 2016
 
Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği
M. Boz, B. Buluk, G. Aydınkaya, Y. Arslantaş, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Porter’in Jenerik Rekabet Stratejileri ve Performans İlişkisi; Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi Örneği
A. Peker, S. Özdemir, G. Kerse, T. Arsu, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrasya Ekonomileri Örneği
S. Urut Kelleci, A. Bostan, A. Yılmaz, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Eğiliminin Gelişiminde Girişimcilik Eğitimin Rolü
M. Uygun, E. Güner, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Üniversite Gençlerinin Girişimcilik Özelliklerinde Etkili Olan Faktörler
B. Bayraktar, G. Karadeniz, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi
A. Maksudunov, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Determination of Best Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques
F. Gurbuz, A. Göleç, E. Şenyiğit, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği
A. Yamaltdinova, F. Yıldız, A. Eleren, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz
Y. Ulker, M. Uluköy, R. Kılıç, S. Yumuşak, S. Azaklı, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları
T. Ozdil, C. Yılmaz, A. Urdaletova, B. Tolun, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Hemşirelerin Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Z. Bağcı, T. Akbaş, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Faaliyetlerinin Uluslararası Karşılaştırması: Ampirik Kanıtlar
M. Erdogan, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Girişimcilik Eğilimi ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
G. Sadykova, A. Eleren, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu
S. Taphasanoglu, K. Baynal, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Üretim Planlama ve Kontrolün Atölye Yükü ile Eşzamanlı Gerçekleştirilmesi
O. Ersoz, A. Türker, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
  
 

Başarılı Doktora Tez Savunmaları

Başarılı Doktora Tez Savunmaları 

KTMÜ Fen Bilimler Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencileri ve araştırma görevlileri Cıldızay ÖZBEKOVA, Ayçürök MACİTOVA, Canıl İSKAKOVA ve Aybek BÖDÖŞ О V aşağıda belirtilen konularda doktora tezlerini 21-22 Aralık 2016 tarihinde başarıyla savunarak 'doktor' ünvanını almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini tebrik eder, akademik hayatlarında başarılarının devamını dileriz.

Devamını oku: Başarılı Doktora Tez Savunmaları

Yüksek Lisans Öğrencilerimizin ve Mezunlarımızın Hazırladığı Projeler

Yüksek Lisans Öğrencilerimizin ve Mezunlarımızın Hazırladığı Projeler

Bilgisayar Mühendisliği bölümümüzün yüksek lisans öğrencileri ve lisans mezunları, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi'nin Web sitesi ni geliştirme ihale sini kazandı. İhale kapsamında yapılandırılan web sitesi , 2016 yazında n beri kullanılmaktadır . Web sitesini geliştirme hakkını AIO şirketi (http://aio.kg/) kazandı . Söz konusu şirket , Kırgız istan-Türkiye Manas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 'nün mezunları Aykut Konushbaev ve Bektur Omuraliev ve yüksek lisans öğrencileri Boluşbek Y . Akım , Adalet Egemberdiev ve Şergazı Kokumbaev tarafından kurulmuştur. Site http://www.kenesh.kg/ adresinde sunulmaktadır . Ülkenin birçok büyük şirketlerinin katıldığı bilgi portalı ihale sini genç programcılar ın kazanma sı büyük bir başarıdır. Mezunlarımızı ve öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı kutlayarak, kendilerine başarı lar diliyoruz .

Devamını oku: Yüksek Lisans Öğrencilerimizin ve Mezunlarımızın Hazırladığı Projeler

Öğrencilerimizin Bitirme Tezi Olarak Sundukları Projeler Hayata Geçirildi

Öğrencilerimizin Bitirme Tezi Olarak Sundukları Projeler Hayata Geçirildi

Üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Bektur Omurov tarafınan hazırlanan "Kırgız Cumhuriyeti atletizm yarışması için otomasyon sistemi " adlı , 2015-2016 öğretim-eğitim yılında bitirme tezi projesi olarak hazırlanan çalışmanın ürünü kullanılmaya başlandı . Proje dahilinde Kırgızistan'da yapılan atletizm oyunlarının otomasyonunun yapılarak, oyunları takip edenler için turnuvalar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Böyle bir sistemin geliştirilmiş olması; Orta Asya ülkelerinde bir ilktir.

Devamını oku: Öğrencilerimizin Bitirme Tezi Olarak Sundukları Projeler Hayata Geçirildi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Yarı Yıl Tatili Seminerleri Gerçekleştirildi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Yarı Yıl Tatili Seminerleri Gerçekleştirildi

18 Ocak 2017'de Mühendislik Fakültesinin Bilgisayar Mühendisliği bölümünde "Dünya Göçebe Oyunları 2016 için Mobil Uygulamalar" adlı seminer düzenlendi. Ülkemizde Eylül ayının 3 ile 8 arasında gerçekleştirilen 2016 Dünya Göçebe Oyunları için bölümümüzün araştırma görevlisi Bahoriddin Duşabaev ve 4.sınıf öğrencilerimizden Nurdin Pazılov ve Nurmanbet Apsatarov'un hazırladığı mobil uygulaması hakkında bilgi verildi.

Devamını oku: Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Yarı Yıl Tatili Seminerleri Gerçekleştirildi

“Fergana Bölgesindeki Geleneksel Kadın Giysileri (XIX. Yüzyıl sonu – XX. Yüzyılın ilkçeyreği)” Adlı Doktora Tezi

KTMÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Gülbarçın DÜNDAR, Doç. Dr. Muratbek KOCOBEKOV'un danışmanlığında yazdığı “Fergana Bölgesindeki Geleneksel Kadın Giysileri (XIX. Yüzyıl sonu – XX. Yüzyılın ilkçeyreği)” adlı doktora tezini 23 Aralık 2016 tarihinde başarıyla savunarak ‘doktor' unvanını almıştır. Fakültemiz adına Arş . Gör. Dr. Gülbarçın DÜNDAR'ı tebrik eder, kendisine akademik hayatında başarılar dileriz.

MJEN, Volume 4, Issue 2, 2016 Sayısı Yayınlanmıştır...

» Volume : 4 | Issue : 2 | Year : 2016

 

 

Определение некоторых физических и химических свойств зерен фасоли, выращиваемых в Кыргызстане.
A. Bodoshov, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Maksimumlu Fark Denklem Sisteminin Çözümleri
D. Şimşek, M. Eröz, B. Öğul, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Un Üretim Hattının Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi: Kırgızistan
E. Semercioglu, A. Kasımakunova, R. Adil Akay Tegin, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
On Two Dimensional Dynamical Analysis of a Pre-Stressed Anisotropict Plate-Strip with Finite Length
M. Eröz, D. Şimşek, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Solution of Linear Volterra – Stieltjes Integral Equation of the Second Kind Using Generalized Midpoint Rule
A. Asanov, E. Hazar, M. Abdujabbarov, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

Üniversitemizin 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemine Ait Seminer Programı

ÜNİVERSİTEMİZİN 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNE AİT SEMİNER PROGRAMI

Fakülte Bolüm Sunucunun Ünvanı, Adı ve Soyadı Tarihi Saati Seminer Yeri
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Prof.Dr.Camgırbek BÖKÖŞOV 11/11/2016 16.00 İİBF- 229 nolu Seminer Odası
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Altınay SADIRBEK KIZI 11/14/2016 16.00 İİBF- 229 nolu Seminer Odası
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Yard.Doç.Dr.Hakan ÇOŞAR 11/21/2016 16.00 İİBF- 229 nolu Seminer Odası
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Doç.Dr.Nurzak ASANBEKOV 12/5/2016 16.00 İİBF- 229 nolu Seminer Odası
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Prof.Dr.Zamira DERBİŞEVA 12/19/2016 16.00 İİBF- 229 nolu Seminer Odası
FEN FAKÜLTESİ Biyoloji Doç. Dr. Kadırbay Çekirov 10/20/2016 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 222 nolu derslik
FEN FAKÜLTESİ Biyoloji Yar. Doç. Dr. Zeki Severoğlu 11/17/2016 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 222 nolu derslik
FEN FAKÜLTESİ Biyoloji Doç. Dr. Salkın Beyşenalieva 12/15/2016 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 222 nolu derslik
FEN FAKÜLTESİ Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Prof. Dr. Avıt ASANOV 10/27/2016 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
FEN FAKÜLTESİ Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Prof. Dr. Asan OMURALİEV 11/10/2016 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
FEN FAKÜLTESİ Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Prof. Dr. Asılbek ÇEKEEV 11/17/2016 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
FEN FAKÜLTESİ Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Prof. Dr. Fahrettin ABDULLAYEV 11/24/2016 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
FEN FAKÜLTESİ Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Prof. Dr. Baktıbay ABLABEKOV 12/1/2016 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
FEN FAKÜLTESİ Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Prof. Dr. Askarbek SAADABAYEV 12/8/2016 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
FEN FAKÜLTESİ Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Doç. Dr. Ayhan TUTAR 12/15/2016 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
FEN FAKÜLTESİ Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Doç. Dr. Asan BAYZAKOV 12/22/2016 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
GÜZEL SANATLARI FAKÜLTESİ Resim Prof. Dr. Mehmet BAŞBUĞ 11/3/2016 16:00 Güzel Sanatlar Fakültesi 4 nolu Derslik
GÜZEL SANATLARI FAKÜLTESİ Resim Doç. Dr. Abdullah KARAÇAĞ 11/10/2016 10:45 Güzel Sanatlar Fakültesi 4 nolu Derslik
GÜZEL SANATLARI FAKÜLTESİ Resim Öğr. Gör. Asangul BAYGAZİEV 11/17/2016 10:00 Güzel Sanatlar Fakültesi 4 nolu Derslik
GÜZEL SANATLARI FAKÜLTESİ Resim Öğr. Gör. Bekir KABAKCI 12/2/2016 9:00 Güzel Sanatlar Fakültesi 4 nolu Derslik
GÜZEL SANATLARI FAKÜLTESİ Grafik Öğr. Gör. Ümit DİKMEN 11/28/2016 10:00 Rektörlük Binası
GÜZEL SANATLARI FAKÜLTESİ Grafik Öğr.Gör. Süyünbek MURZAHMETOV 12/16/2016 13:00 Güzel Sanatlar Fakültesi 4 nolu Derslik
GÜZEL SANATLARI FAKÜLTESİ Müzik Öğr. Gör. Gökhan USAL 10/21/2016 10:00 Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu
GÜZEL SANATLARI FAKÜLTESİ Müzik Öğr. Gör. Karagul TİLENÇİEV 11/4/2016 9:00 Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu
GÜZEL SANATLARI FAKÜLTESİ Müzik Öğr. Gör. Rısbek CUMAKUNOV 12/23/2016 10:00 Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu
GÜZEL SANATLARI FAKÜLTESİ Sahne Sanatları Öğr. Gör. Cumagül CUMALİEVA 10/27/2016 16:00 İletişim Fakültesi 001 nolu Derslik
GÜZEL SANATLARI FAKÜLTESİ Sahne Sanatları Öğr. Gör. Sebahattin SİVRİKAYA 11/14/2016 10:00 Güzel Sanatlar Fakültesi 4 nolu sınıf
GÜZEL SANATLARI FAKÜLTESİ Sahne Sanatları Öğr. Gör. Kaliça SEYDALİEVA 11/22/2016 16:00 İletişim Fakültesi 001 nolu Derslik
GÜZEL SANATLARI FAKÜLTESİ Sahne Sanatları Öğr. Gör. Şamil DIYKANBAEV 12/9/2016 13:30 İletişim Fakültesi 001 nolu Derslik
İKT. ve İD. BİL. FAKÜLTESİ İktisat Yrd. Doç. Dr. Cunus GANİYEV 12/22/2016 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
İKT. ve İD. BİL. FAKÜLTESİ İşletme Yrd. Doç. Dr. Emin Yürekli 12/6/2016 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Din Bilimleri Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ 11/9/2016   Kasım Tınıstanov Konferens Salonu
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Din Bilimleri Dış İsleri Bakanlığının Temsilcisi 11/30/2016   Kasım Tınıstanov Konferens Salonu
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İslam Bilimleri Prof. Dr. Mustafa M. ÇAKMAKLI OĞLU 12/21/2016   Kasım Tınıstanov Konferens Salonu
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Gazetecilik Gazeteci, Yazar Kuban MAMBETOV 12/14/2016 13:30 İletişim Fakültesi, Sinema Salonu
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Gazetecilik Öğr. Gör. Dr. Bakıt ORUNBEKOV
Yrd. Doç. Dr. Gökçe YOĞURTÇU
Öğr. Gör. Dr. Gülzada STANALİYEVA
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan AKMAN
Araş. Gör. Venera NARİNOVA
Araş. Gör. Niyazi AYHAN
Araş. Gör. Topçugül NARMAMATOVA
12/21/2016 13:30 İletişim Fakültesi, Sinema Salonu
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Gazetecilik Öğr. Gör. Dr. Bakıt ORUNBEKOV
Yrd. Doç. Dr. Gökçe YOĞURTÇU
Öğr. Gör. Dr. Gülzada STANALİYEVA
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan AKMAN
1/20/2017 13.30 İletişim Fakültesi 216 nolu Derslik
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İliş. Ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri 12/14/2016 14:00 İletişim Fakültesi Sinema Salonu
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İliş. Ve Reklamcılık Darika Asılbaşeva, “Asylbashev Creative” ajansı müdürü 12/13/2016 13:30 İletişim Fakültesi A-203 nolu Derslik
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İliş. Ve Reklamcılık Araş. Gör. Meerim ARTIŞEVA 11/1/2016 16:00 İletişim Fakültesi Sinema Salonu
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Radyo- TV ve Sinema Doç. Moldoseyit MAMBETAKUNOV 10/17/2016 15:00 İletişim Fakültesi, Sinema Salonu
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Radyo- TV ve Sinema Dr. Hersh CHADHA 10/31/2016 16:00  
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Radyo- TV ve Sinema Öğr. Gör. Bekbolot AYDARBEKOV 12/7/2016 13:30 İletişim Fakültesi, Sinema Salonu
İLETİŞİM FAKÜLTESİ Radyo- TV ve Sinema Öğr. Gör. Kanıbek ÖMÜRKULOV 12/14/2016 14:00 İletişim Fakültesi, Sinema Salonu
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. Ulan BRİMKULOV, Öğr.Gör.Kasım BARIKTABASOV 1/4/2017 10.00 Mühendislik Fak. Binası, 513 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Tilek MAYTIKOV 1/4/2017 13.00 Mühendislik Fak. Binası, 513 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Göksu Zekiye ÖZEN 1/4/2017 15.30 Mühendislik Fak. Binası, 513 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bahoriddin DUŞABAEV 1/5/2017 10.00 Mühendislik Fak. Binası, 513 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Doç.Dr. Zamirgül KAZAKBAYEVA, Mahabat KULMIRZAEVA 1/5/2017 13.00 Mühendislik Fak. Binası, 513 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Öğr.Gör. M. Selim ELMALI, Öğr.Gör. Mehmet KARADENİZ 1/5/2017 15.30 Mühendislik Fak. Binası, 513 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Bolothan RAYAPOV 10/10/2016 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Prof.Dr. Kanatbek KOCOBAEV 10/24/2016 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Dr. Nurzat TOTUBAYEVA 11/14/2016 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Cumakadır KARAMOLDOEV 11/21/2016 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Prof.Dr.Zarlık MAYMEKOV, Ak.Uz. Nurzat ŞAYKİYEVA 12/12/2016 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Doç.Dr. Kubat BAKANOV 12/19/2016 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği Doç.Dr. Anarseyit DEYDIEV 12/1/2016 16.00 Mühendislik Fak. Binası 412 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği Doç.Dr. Nurudin KIDIRALIEV 12/29/2016 16.00 Mühendislik Fak. Binası 412 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği Dr. Camila SMANALİEVA 1/13/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası 412 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kimya Mühendisliği Prof.Dr. Selahattin GÜLTEKİN 10/27/2016 16.00 Mühendislik Fak. Binası 412 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kimya Mühendisliği Prof.Dr. Selahattin GÜLTEKİN 12/22/2016 16.00 Mühendislik Fak. Binası 412 nolu Seminer Odası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Kimya Mühendisliği Prof.Dr. Osman TUTKUN 1/12/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası 412 nolu Seminer Odası
VETERİNER FAKÜLTESİ Veteriner Doç. Dr. Ertan ORUÇ 12/7/2016 15.30 Veterniner Fakültesi Binası 1 nolu Derslik
VETERİNER FAKÜLTESİ Veteriner Prof. Dr. Murat KİBAR 12/14/2016 15.30 Veterniner Fakültesi Binası 1 nolu Derslik
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe ve Tarla Bitkileri Prof.Dr. Mustafa PAKSOY 12/1/2016 15.30 Ziraat Fakültesi Binası 16 nolu Derslik
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bahçe ve Tarla Bitkileri Prof. Dr. Ali İlfan İLBAŞ 12/29/2016 15.30 Ziraat Fakültesi Binası 16 nolu Derslik
ZİRAAT FAKÜLTESİ Bitki Koruma Prof.Dr. Tinatin DÖÖLETKELDİYEVA 12/15/2016 15.30 Ziraat Fakültesi Binası 16 nolu Derslik
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR Y.O Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğr. Gör. Dr. Anarkan KASMALİYEVA 11/15/2016 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR Y.O Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğr. Gör. Arina KAZAKBAEVA 12/20/2016 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR Y.O Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Prof. Dr. Kanat CANUZAKOV 1/17/2017 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR Y.O Antrenörlük Eğitimi Yrd. Doç.Dr. Serdar GERİ 12/13/2016 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR Y.O Antrenörlük Eğitimi Öğr. Gör. Dr. Tahmira SABRALİYEVA 1/10/2017 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
TURİZM VE OTELCİLİK Y.O. Turizm ve Otel İşletmeciliği Doç. Dr. Barış ERDEM 11/30/2016 16:00 KTMÜ Merkez Bina Konferans Salonu
TURİZM VE OTELCİLİK Y.O. Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğr. Kımbat ASANOVA 12/21/2016 16:00 KTMÜ Merkez Bina Konferans Salonu
TURİZM VE OTELCİLİK Y.O. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Reh. Yrd. Doç. Dr. Bakıt TURDUMAMBETOV 12/7/2016 16:00 KTMÜ Merkez Bina Konferans Salonu
TURİZM VE OTELCİLİK Y.O. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğr. Gör. Sapargül TURDUBEKOVA 12/14/2016 16:00 KTMÜ Merkez Bina Konferans Salonu
MESLEK YÜKSEK OKULU Büro Yönetimi ve Yönetici Asist. Prog. Doç. Dr. Bülent BAYRAKTAR 10/19/2016 10:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
MESLEK YÜKSEK OKULU Büro Yönetimi ve Yönetici Asist. Prog. Dr. Ruhidin ASANOV 12/7/2016 15:30 KTMÜ MYO ANFİ-118
MESLEK YÜKSEK OKULU Büro Yönetimi ve Yönetici Asist. Prog. Dr. Mahmut VURAL 12/14/2016 15:30 KTMÜ MYO ANFİ-118
MESLEK YÜKSEK OKULU İnşaat Programı Yard.Doç.Dr. Tahir GÖNEN, Dr.Gülmira ACIGULOVA 11/2/2016 10:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
MESLEK YÜKSEK OKULU İnşaat Programı Doç. Dr. Kadanbay BAKTIGULOV 11/30/2016 15:30 KTMÜ MYO ANFİ-118
MESLEK YÜKSEK OKULU Muhasebe ve Vergi Uyg. Programı Dr. Mahmut VURAL 10/26/2016 13:30 KTMÜ MYO ANFİ-118
MESLEK YÜKSEK OKULU Otomotiv Programı Öğr. Gör. Mehmet Rüştü ÇİFTÇİ 11/9/2016 11:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
MESLEK YÜKSEK OKULU Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Saniye UÇKAÇ 11/23/2016 11:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
MESLEK YÜKSEK OKULU Pazarlama Programı Öğr. Gör. Gülnara KARADENİZ, Öğr. Gör. Bilge Durmuş AKKUŞ 11/16/2016 13:30 KTMÜ MYO ANFİ-118
MESLEK YÜKSEK OKULU Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğr. Gör. Muharrem KAYA 11/25/2016 14:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Sosyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ 11/3/2016 16:30 C. Aytmatov Kampüsü, İİBF, 229 nolu Seminer Odası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İşletme Anabilim Dalı Dr. Mahmut VURAL 12/8/2016 16:30 C. Aytmatov Kampüsü, İİBF, 229 nolu Seminer Odası
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği ABD Kasım BARIKTABASOV 1/4/2017 10.00 Mühendislik Fakültesi 513 nolu derslik
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği ABD Tilek MAYTIKOV 1/4/2017 13.00 Mühendislik Fakültesi 513 nolu derslik
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği ABD Göksu Zekiye ÖZEN 1/4/2017 15.30 Mühendislik Fakültesi 513 nolu derslik
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Matematik Anabilim Dalı NasıykatArzıbaeva 12/15/2016 14.00 Mühendislik Fakültesi 211 nolu Derslik
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Matematik Anabilim Dalı Gülnara Suleymanova 12/15/2016 14.20 Mühendislik Fakültesi 211 nolu Derslik
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Matematik Anabilim Dalı Araş. Gör. Burak OĞUL 03.11.2016  14.00 Mühendislik Fakültesi 211 nolu Derslik
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Matematik Anabilim Dalı Gülnara Ömürzakova 12/22/2016 14.00 Mühendislik Fakültesi 211 nolu Derslik
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Matematik Anabilim Dalı Kanzat Kencebekkızı 12/22/2016 15.00 Mühendislik Fakültesi 211 nolu Derslik


ÜNİVERSİTEMİZİN 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNE AİT SEMİNER PROGRAMI

Bolüm Sunucunun Ünvanı, Adı ve Soyadı Seminer Konusu (Türkçe) Tarihi Saati Seminer Yeri
Felsefe Prof.Dr.Osmonakun İBRAİMOV Felsefe ve Edebiyat 2/2/2017 16.00 İİBF- 229 nolu Seminer Odası
Felsefe Ögr.Gör.Dr.Bakıt ORUNBEKOV Felsefe ve İletişim 2/16/2017 16.00 İİBF- 229 nolu Seminer Odası
Felsefe Prof. Dr.Ulan BRİMKULOV Felsefe ve İnternet 3/1/2017 16.00 İİBF- 229 nolu Seminer Odası
Felsefe Doç.Dr.Gülbübü KURMANBEKOVA Felsefe ve Bioteknoloji 3/15/2017 16.00 İİBF- 229 nolu Seminer Odası
Felsefe Prof. Dr.Camgırbek BÖKÖŞOV Haydegger. Bolum ve Zaman-90 3/29/2017 16.00 İİBF- 229 nolu Seminer Odası
Biyoloji Doç. Dr. Gülnar ŞARŞENALİYEVA Sinantrop tür kariyotiplerinin sürekliliği' 2/16/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 222 nolu derslik
Biyoloji Uzman Nurcamal ÖMÜRZAKOVA Yakın biyokimyasal özelliklerinin araştırılması 3/16/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 222 nolu derslik
Biyoloji Uzman Elmira TABILDİYEVA Kırgız kımızı ve önemi 3/23/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 222 nolu derslik
Biyoloji Doç. Dr. Nurbek ALDDAYAROV Kan hücrelerinin karşilaştirmali morfolojisi 4/13/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 222 nolu derslik
Biyoloji Yar. Doç. Dr. İlhan DOĞAN Kadmiyumun bitkilerin anatomisi ve fizyolojisi üzerine etkileri 4/27/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 222 nolu derslik
Biyoloji Doç. Dr. Nazgül İMANBERDİYEVA Bitkilerin ekolojik şartlara bağlı olarak şekil adaptasyonları 5/11/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 222 nolu derslik
Biyoloji Doç.Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA Bugünkü biyoteknoloji ve biyoloji deki problemler 5/18/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 222 nolu derslik
Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Prof. Dr. Samandar İSKANDAROV “Lusternik – Sobolev'in lemması ve 2. Dereceden lineer diferansiyel çözümlerin asimptotiği” 2/2/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Doç. Dr. Tamara KARAŞEVA “Fiziksel vektörel nicelikler konusunda test-alıştırmalar” 2/9/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Doç. Dr. Dağıstan ŞİMŞEK “Kainat'da Matematik ve Altın Oran” 2/16/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Yrd. Doç. Dr. Meerim İMAŞ KIZI “XXL çalışmasının ilk sonuçları ve gelecek” 3/2/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Öğr.Gör. Dr. Mayrambek TEMİROV “Visual Basic programlama dilin kullanarak Kırgız dilinde bir tarayıcı oluşturmak ve yeni özellikler eklemek metodu” 3/9/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Öğr.Gör. Dr. Elmira ABDILDAEVA “Fredholm integral-diferansiyel denklemler ile açıklanan elastik salınımlarının sınır vektörel kontrol problemin çözümü” 3/16/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Öğr.Gör. Dr. Kalıskan MATANOVA
Üçüncü mertebeden kısmi diferansiyel denklem için kaynak ters problemi”
3/23/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Araş. Gör. Burak OĞUL Maksimumlu Fark Denklem Sisteminin Çözümleri 3/30/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Dr. Gülşat MUHAMETCANOVA Gunluk Hayatta Yapay Zeka 4/6/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Akademik Uzman Azat AKMATBEKOVA Bilgisayar üzerinde test yapma - Fizik dersini okutmada objektiv değerlendirmenin çağdaş yöntemi 4/13/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Akademik Uzman Nazgül ADANBAEVA Fizik derslerinde etnopedagoji elemanlarının kullanımı 4/20/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Öğr.Gör. Dr. Mahabat AMANALİYEVA Kırgızistan'da turizmin gelişmesinin ekonomik tahmini 4/27/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
Uyg. Mat. ve Enf. - Matematik Araş., Gör. Çıngız BEGİMKULOV Universitede Uzaktan Egitim 5/4/2017 13.30 Fen ve Mühendislik Fakültesi Binası 221 nolu Derslik
İktisat Yrd. Doç. Dr. Aynura TURDALİYEVA Girdi-Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Kırgızistan Ekonomisinde Ekonomik Büyümenin Kaynaklarının Belirlenmesi 2/24/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
İktisat Araş. Gör. Dr. Burulça SULAYMANOVA Kırgızistan'da Göcün Nedenleri 4/20/2017 15:20 İİBF- A-201 Anfi Salonu
İşletme Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA Fark denklemleri ve uygulamaları 2/2/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
İşletme Doç. Dr. Adem GÖLEÇ Yöneten ve yönetılenler arası beşerı ilışkılerde bulanık kavramlar ve bulanık mantığın rölü 3/7/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
İşletme Doç.Dr. Hasan GÜL 21.yüzyılda iş hayatı ve liderlik 3/13/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
İşletme Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA Şirketler misyonlarını doğru bir şekilde nasıl belirlemeleri gerekmektedir? Karşılaştırmalı analiz 4/17/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
İşletme Araş. Gör. Dr. Adilya YAMALTDİNOVA Kırgızistan'daki bankaların finansal performanslarının topsis yöntemiyle değerlendirilmesi 4/25/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
İşletme Yrd. Doç. Dr. Azamat MAKSÜDÜNOV Sunum teknikleri 5/8/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
İşletme Yrd. Doç. Dr. Nevzat TETİK Günümüz İşletmelerinde Alacaklarının Yönetiminin Önemi ve Etkinliğin Sağlanması 5/11/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
İşletme Yrd. Doç. Dr. Nevin AYDIN Sürdürülebilir yaşam 5/15/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
Finans ve Bankacılık Yrd.Doç. Dr. Hasan DEMİR İstanbul finans merkezi'ne Kırgızistandan bakış 2/22/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
Finans ve Bankacılık Yrd.Doç. Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV İşçilerin para transferi ve ailelerin harcama yapisi 3/23/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
Finans ve Bankacılık Arş.Gör. Dr. Kadırbek SULATKEYEV Girişimcilerin Ödeme Gücünü Hesaplarken Mali Tablolarin Önemi 3/29/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
Finans ve Bankacılık Doç.Dr. Celaleddin SERİNKAN Etkin iletişim yönetimi 4/13/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
Finans ve Bankacılık Doç.Dr. Turusbek ASANOV Kırgızistan'da Ulusal Borcun Sorunları 5/2/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
Finans ve Bankacılık Yrd.Doç. Dr. Mahmut ERDOĞAN Çalışma sermayesı yönetimi, şirket performansı ve finansal kısıtlar: türkıye için ampirik bulgular 5/19/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
Finans ve Bankacılık Arş.Gör. Dr. Dastan ASEYİNOV Orta asya ülkeleri bankacılık sektörlerinde maliyet etkinliği 6/1/2017 16:15 İİBF- A-201 Anfi Salonu
Uluslararası İlişkiler Yrd. Doç. Dr. M. Bürkan SERBEST Kuvvetler Ayrımı İlkesi Çerçevesinde Kırgızistan Anayasası 2/9/2017 15:00 İİBF- A-201 Anfi Salonu
Uluslararası İlişkiler Yrd. Doç. Dr. Aygül AYSAN Rusya Federasyonu'na Yönelik Yaptırımların Avrupa Birliği-Kırgızistan İlişkilerine Etkileri 3/2/2017 15:00 İİBF- A-201 Anfi Salonu
Uluslararası İlişkiler Öğr.Gör.Dr. Altınbek COLDOŞOV Kırgızistan'ın Komşu Ülkelerle Sınır Sorunları 3/23/2017 15:00 İİBF- A-201 Anfi Salonu
Uluslararası İlişkiler Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI Kırgız Dış Politikasında Türk Keneşinin Yeri 4/3/2017 14:00 İİBF- A-201 Anfi Salonu
Uluslararası İlişkiler Araş. Gör. Ömer Faruk KARAMAN Avrasya Ekonomik Birliği'nin Kırgızistan ile Türkiye İlişkilerine Olası Etkisi 4/20/2017 15:00 İİBF- A-201 Anfi Salonu
Uluslararası İlişkiler Araş. Gör. Edilya ABDIKADIROVA Kırgızistan'da Sivil Toplum Kuruluşları 5/20/2017 15:00 İİBF- A-201 Anfi Salonu
Din Bilimleri Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇOŞAR Niçin Maturidilik 5/3/2017   Kasım Tınıstanov Konferens Salonu
İslam Bilimleri Prof. Dr. Mehmet ERDEM Sünnetin Teşri Değeri 2/8/2017   Kasım Tınıstanov Konferens Salonu
İslam Bilimleri Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Kur'an'da Cihad 3/1/2017   Kasım Tınıstanov Konferens Salonu
İslam Bilimleri Doç. Dr. Osman EYÜPOĞLU Kur'an Kıssalarının Sosyolojik ve Pedagojik Değeri 3/29/2017   Kasım Tınıstanov Konferens Salonu
Gazetecilik Öğr. Gör. Dr. Gülzada STANALİYEVA Gazetecilik tarzı ve onu oluşturan faktörler.” Öğrenciler için seminer 2/17/2017 14:00 İletişim Fakültesi A-203 Anfi Salonu
Gazetecilik Yrd. Doç. Dr. Gökçe YOĞURTÇU Kimsesiz Çocuk ve Yaşlıların, Engelli İnsanların Medyada Temsili ve Toplumsal Duyarlılığın Arttırılmasına Yönelik Önlemler/Öneriler 3/15/2017 10:00 İletişim Fakültesi, Sinema Salonu
Gazetecilik Yrd. Doç. Dr. Erdoğan AKMAN Gazetecilikte yeni bir yönelim olarak Yurttaş Gazeteciliği 3/28/2017 14:00 İletişim Fakültesi, Sinema Salonu
Gazetecilik Öğr.Gör.Dr. Bakıt ORUNBEKOV
Yrd Doç.Dr.Gökçe YOĞURTÇU
Öğr.Gör.Dr.Gülzada STANALİYEVA
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan AKMAN
Araş. Gör. Venera NARİNOVA
Araş. Gör. Niyazi AYHAN
Araş. Gör. Topçugül NARMAMATOVA
Gazetecilik mesleğindeki güncel sorunlar” Öğrenci konferansı 4/20/2017 13:30 İletişim Fakültesi 216 nolu Derslik
Gazetecilik Öğr. Gör. Dr. Bakıt ORUNBEKOV
Öğr. Gör. Bakıt DIYKANOV
Araş. Gör. Topçugül NARMAMATOVA
Kırgız gazetelerindeki tasarım sorunları “ Yuvarlak Masa Toplantıları 4/20/2017 13:30 İletişim Fakültesi A-201
Gazetecilik Araş. Gör. Niyazi AYHAN
Ak. Uzm. Hakkı İŞCAN
Üniversite ve Sektör İşbirliği: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği 5/16/2017 14:00 İletişim Fakültesi 216 nolu Derslik
Gazetecilik Araş. Gör. Topçugül NARMAMATOVA Uluslararası Haber Akışı Bağlamında Kırgızistan'da Yeni Medya ve Habercilik 5/17/2017 14:00 İletişim Fakültesi 216 nolu Derslik
Gazetecilik Araş. Gör. Venera NARİNOVA Uluslararası Medyada Kırgızistan Temsili ve İmajı 5/18/2016 14:00 İletişim Fakültesi 216 nolu Derslik
Halkla İliş. Ve Reklamcılık Öğr. Gör. Kanıbek ÖMÜRBEKOV İnternet Reklamcılığı” konusunda seminer (uzmanlar davet edilecektir). 2/14/2017 13:30 İletişim Fakültesi A-203 Anfi Salonu
Halkla İliş. Ve Reklamcılık Gulnura TORALİYEVA / Öğr.Gör.Dr.Kanışay MUKTAROVA Siyasal Halkla İlişkiler ve Siyasal İletişim 3/14/2017 13:30 İletişim Fakültesi A-203 Anfi Salonu
Halkla İliş. Ve Reklamcılık Tölöbek NURDİNOV Reklam Tasarımı ve Markalaştırması 3/28/2017 13:30 İletişim Fakültesi A-203 Anfi Salonu
Halkla İliş. Ve Reklamcılık Uzmanlar davet edilecektir. Kırgızistan'da Reklamcılık, “ARBUZ” Reklam Ajansı Örneği 4/4/2017 13:30 İletişim Fakültesi Sinema Salonu
Halkla İliş. Ve Reklamcılık Araş. Gör. Meerim ARTIŞEVA (İki haftada bir olmak üzere) Halkla ilişkiler ve reklamcılık mesleğine ilişkin filmlerin gösterimi. Nisan-2017 16:00 İletişim Fakültesi Sinema Salonu
Halkla İliş. Ve Reklamcılık Öğr. Gör. Kanıbek ÖMÜRBEKOV Reklamda yaratıcılık 4/12/2017 13:30 İletişim Fakültesi A-203
Halkla İliş. Ve Reklamcılık Meruet ABDESOVA Kozmetik Ürünlerini Markalaştırma 5/8/2017 13:30 İletişim Fakültesi Sinema Salonu
Halkla İliş. Ve Reklamcılık Ulan MUHAMED Pazarlama ve Kırgızistan'da Pazarlamanın Özellikleri 5/22/2017 13:30 İletişim Fakültesi Sinema Salonu
Radyo- TV ve Sinema Ressam ve Aktör: Dogdurbek KIDIRALİYEV Ekranda Hayallerin Çizimleri 1/26/2017 14:00 İletişim Fakültesi, Sinema Salonu
Radyo- TV ve Sinema Doç. Moldoseyit MAMBETAKUNOV
Öğr.Gör.Stambulbek MAMBETALİEV, Akad.Uzm. Fahri TARHAN, Akad.Uzm. Hakkı İŞCAN,
İd.Uzm.Mustafa AKARSU, Marat ERGEŞOV
Ekranda Hayallerin Çizimleri Pazarlar” Belgesel Film Galası ve Söyleşisi 1/27/2017 14:00 İletişim Fakültesi, Sinema Salonu
Radyo- TV ve Sinema Mirlan ABDIKALIKOV “Süt Ak” Film Söyleşisi ve Master Klas 2/2/2017 14:00 İletişim Fakültesi, Sinema Salonu
Bilgisayar Mühendisliği Doç.Dr. Bakıt ŞARŞEMBAYEV Kırgızca-Türkçe Sözlük ve Kırgızca Ulusal Derlem Yapılandırma Problemleri  02.02.2017 15.00 Mühendislik Fak. Binası, 513 nolu Seminer Odası
Bilgisayar Mühendisliği Doç.Dr. Rayımbek SULTANOV Big Data Teknolojileri Ve Kırgızistan İçin Onun Önem 2/2/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 513 nolu Seminer Odası
Bilgisayar Mühendisliği Yrd.Doç. Dr. Rita İSMAİLOVA Üniversite web sayfalarının erişebilirlik ve kullanılabilirlik analizi 3/2/2017 15.00 Mühendislik Fak. Binası, 513 nolu Seminer Odası
Bilgisayar Mühendisliği Öğr.Gör. Aybek ADANBAYEV Kırgızistandaki sayısal televizyon yayıncılığının gelişimi 3/2/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 513 nolu Seminer Odası
Bilgisayar Mühendisliği Öğr.Gör. M.Kenan DÖNMEZ Kurum ve kuruluşlarda Bilgi İşlem Yapılanması ve Yönetimi 4/6/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 513 nolu Seminer Odası
Çevre Mühendisliği Doç.Dr. Kayrat MOLDOŞEV Kırgızistan'ın özel korunan alanlarında çevresel problemler 1/23/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Çevre Mühendisliği Cıldız ÖSKÖNBAYEVA, Araş.Gör.Kubat KEMELOV Süt ürünlerinde yağ asitlerin gaz kromatografi yöntemi ile tayin edilmesi 2/6/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Çevre Mühendisliği Ak.Uz. Almaz İSAEV Doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin bazı çözümleri 2/20/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Çevre Mühendisliği Araş.Gör.Canarbek İZAKOV, Mirlan MOLDOBAEV Bişkek şehrinin ekolojik durumu 3/6/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Gıda Mühendisliği Dr. Aydaykan KASIMAKUNOVA Gıda maddeleri ambalajlamanın güvenlik yönleri 2/9/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Gıda Mühendisliği Araş.Gör. Aybek BÖDOŞOV Fasulye tahılları depolama şartları ve depolama süresi boyunca tahıllarda görünen değişimler 3/2/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Gıda Mühendisliği Araş.Gör. Cıldızay ÖZBEKOVA Spektral analiz ve yöntemleri 3/24/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Gıda Mühendisliği Araş.Gör. Canıl İSKAKOVA Kırgızistandaki yağları araştırma 4/13/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Gıda Mühendisliği Uz. Ayçürök MACİTOVA Kımız oluşumunda serbest amino asit miktarlarının değişimi 5/4/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Gıda Mühendisliği Araş. Gör. Ruslan Adil Akay TEGİN Taze etlerin kalite kontrolü 5/18/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Kimya Mühendisliği Prof.Dr. Selahattin GÜLTEKİN Bilim ve Kaynaktaki ilahi Denge 1/26/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası 412 nolu Seminer Odası
Kimya Mühendisliği Prof.Dr. Osman TUTKUN Karışmayan sıvı buharlarının yoğuşturulması sırasında yerel ısı ve kütle transfer hızlarının incelenmesi 3/1/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Kimya Mühendisliği Doç.Dr. Kalipa SALİEVA 'Su-toprak-bitki" sisteminde elementlerin Akümülasyonu ve değiştirmesi 2/9/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Kimya Mühendisliği Doç.Dr. Külümkan SARTOVA Pamuk (Gossypium) аtıklarından aktif karbon özelliklerinin oluşturulması ve hazırlanması 3/20/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Kimya Mühendisliği Yrd.Doç.Dr. Emil OMURZAK UULU Nanopartiküllerin sentezi ve onların özelliklerinin kontrol edilmesi 3/23/2017 16.00 İletişim Fakültesi A-203 Anfi Salonu
Kimya Mühendisliği Dr. Aygül USUBALİYEVA Kırgızistanın modern beslenme sistemindeki fonksiyonel gıdalar 4/6/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Kimya Mühendisliği Doç.Dr. Bakıt BORKOEV Yerel hammaddelerden seramik malzemelerinin üretimTeknolojisi 4/20/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Kimya Mühendisliği Gülkayır ASANOVA Kimyasal ve biyokütle pelin Shyralzhyn-tarhun ve onun baz kimyasal ürünler üzerinde alıcı teknolojik karakterizasyonu” 5/4/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Kimya Mühendisliği Araş.Gör. Bahoriddin DUŞABAEV Oksit camlarının kuantum kimyasal yöntemlerle hesaplamaları 5/18/2017 16.00 Mühendislik Fak. Binası, 412 nolu Seminer Odası
Veteriner Doç. Dr. Murat KARAHAN Polimeraz Zincir Reaksiyonu 2/8/2017 15.30 Veterniner Fakültesi Binası 1 nolu Derslik
Veteriner Uzman Fatih R. İSTANBULLUGİL Kırgızistan'da Üretilen Hayvansal Kaynaklı Fermente İçecekler 2/22/2017 15.30 Veterniner Fakültesi Binası 1 nolu Derslik
Veteriner Doç. Dr. Abdulkadir KESKİN Mastitislerde Genel Tedavi İlkeleri 3/15/2017 15.30 Veterniner Fakültesi Binası 1 nolu Derslik
Veteriner Araş. Gör. Begimay ACİBAYEVA Anöstrus Dönemindeki Kedi ve Köpeklerde Ovaryum Aktivitesinin Uyarılması 3/22/2017 15.30 Veterniner Fakültesi Binası 1 nolu Derslik
Veteriner Araş. Gör. Dr. Zarima CUMAKANOVA Köpeklerde Deri Tümörleri 4/5/2017 15.30 Veterniner Fakültesi Binası 1 nolu Derslik
Veteriner Araş. Gör. Ayday CUNUŞOVA Geriatrik Kedi ve Köpeklerde Kronik Kalp Yetmezliklerinde Tedavi Seçenekleri 4/19/2017 15.30 Veterniner Fakültesi Binası 1 nolu Derslik
Veteriner Doç. Dr. Mustafa GARİP Süt Sığırcılığında Pedigri Okuma ve Kalıtsal Kusurlar 4/26/2017 15.30 Veterniner Fakültesi Binası 1 nolu Derslik
Veteriner Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAEV Uluslararası Epizootik Bürosü Önerisi: Veteriner Fakültesi mezunların “İlk Gün” yeterliği 5/3/2017 15.30 Veterniner Fakültesi Binası 1 nolu Derslik
Bahçe ve Tarla Bitkileri Dr.Nurlan MAMATOV Kırgızistan Çifliklerinin Mevcut Durumu 2/2/2017 15.30 Ziraat Fakültesi Binası 16 nolu Derslik
Bahçe ve Tarla Bitkileri Doç. Dr.Kuban TURGUNBAEV Talas Bölgesinde Elma Çeşitleri 2/16/2017 15.30 Ziraat Fakültesi Binası 16 nolu Derslik
Bahçe ve Tarla Bitkileri Dr. Aybek KARABAEV Yem Bitkileri Ve Tritikalenin Gıdada Kullanımı 3/2/2017 15.30 Ziraat Fakültesi Binası 16 nolu Derslik
Bahçe ve Tarla Bitkileri Dr.Venera İSAEVA Kuraklığa Dayanıklı Buğday Çeşitlerinin Elde Edilmesinde Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanımı 3/16/2017 15.30 Ziraat Fakültesi Binası 16 nolu Derslik
Bahçe ve Tarla Bitkileri Doç.Dr Bakıt ASKERALİEV Damlama Sulama 5/18/2017 15.30 Ziraat Fakültesi Binası 16 nolu Derslik
Bitki Koruma Dr.Rolf KÜHENBUH Almanyаdа Ziraat Eğitimi, Araştırma Ve Danışmanlık Hizmetleri 3/9/2017 15.30 Ziraat Fakültesi Binası 16 nolu Derslik
Bitki Koruma Dr. Mahabat KONURBAEVA Mikroorganizmalarin Yardimi İle Kullanilmasi Yasaklanan Pestisitlerin Parçalanmasi 4/20/2017 15.30 Ziraat Fakültesi Binası 16 nolu Derslik
Bitki Koruma Arş.Gör.Tayır ESENALI UULU Güve Kelebekler Dünyasi:Kirgizistanda Yeni Tehdit Tuta Absoluta 4/6/2017 15.30 Ziraat Fakültesi Binası 16 nolu Derslik
Bitki Koruma Doç.Dr. Çolpon ÖMÜRGAZİYEVA Streptomyces Stammları Fusarium Oxusporum Mantarlarının Antogonistik Etkileri 4/13/2017 15.30 Ziraat Fakültesi Binası 16 nolu Derslik
Bitki Koruma Dr. Saykal BOBUŞEVA Seralarda Sebze Yetiştiriciliğinde Bitki Hastalıklarına Karşı Biyopreparatların Kullanılması 5/4/2017 15.30 Ziraat Fakültesi Binası 16 nolu Derslik
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Okutman Atilla ÇAKAR Kayak Sporu Branşları ve Malzemeleri 2/21/2017 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Doç. Dr. Dciparkül ABDIRAHMANOVA Yüksekokullarda İnteraktif Eğitim Metotları 2/28/2017 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Okutman Marat SEİTKAZİYEV Plaj Voleybolu 3/21/2017 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Okutman Almaz ABDIRAKMANOV Fiziksel Niteliklerin Modern Sınıflandırılması 3/28/2017 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Okutman Refika GERİ Plates,Fitness 4/25/2017 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğr. Gör. Aydar AKMATOV Öğretmenlik Uygulaması 5/16/2017 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
Antrenörlük Eğitimi Okutman Bakıt ASANALİYEV Halter Branşında Müsabakalarının Düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi 2/14/2017 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
Antrenörlük Eğitimi Öğr. Gör. Azamat TİLLABAYEV Öğretmenlerin Eğitim Sistemlerinin ve Antrenmanlarının Temel Bölümleri 3/14/2017 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
Antrenörlük Eğitimi Yrd. Doç.Dr. Bilal DEMİRHAN Yüksek İrtifa ve Antrenman 4/11/2017 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
Antrenörlük Eğitimi Okutman Roman SARIBAYEV Spordaki Sakatlanmalar 5/2/2017 15.30 BESYO Binası Toplantı Salonu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğr. Gör. Narıngül MARGAZİYEVA Kırgızistan'da Guest House ve Hosteller: Dünya Örnekleri İle Karşılaştırmalar 2/22/2017 16:00 KTMÜ Merkez Bina Konferans Salonu
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Reh. Yrd. Doç. Dr. Tolga GÖK Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetim Sorunları 2/1/2017 16:00 KTMÜ Merkez Bina Konferans Salonu
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Reh. Dr. Ulanbek ALİMOV Kırgızistan'da Saymalı-Taş ve Turizm İlişkisi 3/1/2017 16:00 KTMÜ Merkez Bina Konferans Salonu
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Reh. Öğr. Gör. Anipa SULAYMANKULOVA Almanca Hızlı Öğrenme Teknikleri 3/29/2017 16:00 KTMÜ Merkez Bina Konferans Salonu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğr. Nadira TURGANBAEVA Dünya Mutfaklarında Kahvaltı Kültürü 2/8/2017 16:00 KTMÜ Merkez Bina Konferans Salonu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğr. Gör. Gülmira SAMATOVA Turizmde Yeni Trend: Agro Turizm (Kırgızistan'da Agro Turizm Potansiyeli) 2/15/2017 16:00 KTMÜ Merkez Bina Konferans Salonu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğr. Gör. Dinara İSAKOVA Dünya Genelinde Kahve Kültürü 3/22/2017 16:00 KTMÜ Merkez Bina Konferans Salonu
İnşaat Programı Dr. Gülmira ACIGULOVA Topografinin Tarihsel Gelişimi 2/8/2017 15:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
İnşaat Programı Yard. Doç. Dr. Tahir GÖNEN Beton Yollar 3/1/2017 15:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
İnşaat Programı Doç. Dr. Cakşılık KOCOBAEV Beton Teknolojisi Kışın ve Yazın 3/22/2017 15:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
Muhasebe ve Vergi Uyg. Programı Doç. Dr. Elvira NOGOYBAEVA Kırgız Cumhuriyetindeki Mali Raporlamanın Uluslararası Standartlarını Kullanma Problemleri 4/19/2017 15:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
Otomotiv Programı Öğr. Gör. Mehmet Rüştü ÇİFTÇİ Meslek Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 4/12/2017 15:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
Pazarlama Programı Prof. Dr. Şarip ALMANBETOV Kırgız Ekonomisinin Günümüzdeki Durumu ve Gelecekteki İmkanları 2/1/2017 15:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
Pazarlama Programı Doç. Dr. Baktıgül SATIVALDİEVA Pazarlamacı Kimdir? 2/22/2017 15:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
Pazarlama Programı Öğr. Gör. Durmuş Bilge AKKUŞ Kariyer Yolunda Karşılaşan Problemler 3/15/2017 15:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
Pazarlama Programı Öğr. Gör. Gülnara KARADENİZ Sektörlere Göre Iş Imkanlarının Değerlendirilmesi 3/29/2017 15:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Saniye UÇKAÇ Çocuklarda İhmal-İstismar 2/15/2017 15:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğr. Gör. Muharrem KAYA Tarihsel Ve Kültürel Varlıkların Turizmde Değerlendirilmesi (Kırgızistan Türkiye Örneğinde) 4/5/2017 15:00 KTMÜ MYO ANFİ-118
Tarih Anabilim Dalı Prof. Dr. Fahri UNAN Bilimsel Çalışmalarda Metodoloji Meseleleri 3/9/2017 16:30 C. Aytmatov Kampüsü, İİBF, 229 nolu Seminer Odası
Sosyoloji Anabilim Dalı Dr. Ali ÜNAL Kırgız Toplum Yapısı ve Кırgızistan'da Aile Araştırmaları 4/27/2017 16:30 C. Aytmatov Kampüsü, İİBF, 229 nolu Seminer Odası

 

“Yaşlılık Sosyolojisi” Kitabı Yayımlandı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Harun CEYLAN'ın yazar olarak yer aldığı ve editörlüğünü yaptığı “Yaşlılık Sosyolojisi” kitabı yayımlandı.

Devamını oku: “Yaşlılık Sosyolojisi” Kitabı Yayımlandı

MJSS, Manas Journal of Social Science, Volume 5, Issue 4, 2016 Sayısı Yayınlanmıştır... (2)

Dergimizin Yeni Sayısı Yayınlanmıştır...

 

» Volume : 05 | Issue : 04 | Year : 2016
  
Öğretmen Adaylarının Çatışma Eylem Stilleri ile Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyleri Arasındakı İlişki
M. Baba Öztürk, Y. Öksüz, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Okulöncesi Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Çocukların Tanılanması Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi
F. Aydoğdu, A. Akalin, B. Polat, N. İrice, M. Akpınar, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Hadis Metodolojisinde Teferrüd Kavramına Yönelik Kullanılan Tabirler
M. Duzenli, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Vahiy Bağlamında KUR’AN-SÜNNET İlişkisi
H. Çelik, O. Eyüpoğlu, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Hizmet Kalitesine Yönelik Algılamaları
A. Maksudunov, S. Çavuş, A. Eleren, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Küresel Pazara Giriş Kararının Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yaklaşımıyla Analizi
E. Yaraş, H. Söyler, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Kararlara Katılım ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
Z. Bağcı, T. Akbaş, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Algılarına Metaforik Bakış: Türk, Azeri, Türkmen, Kazak ve Kırgız Öğrenciler Örneği
M. Aras, Y. Özdemir, S. Özdemir, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
E-Ticaret İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Uygulanması; Açık Artırma Sitelerine Yönelik Bir Uygulama
H. Özçelik, O. Onat, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Antik Yunan’dan Roma’ya Retorikten Propagandaya
N. Ekinci, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Değer Oluşturmada İlişki Yönetimi
S. Savaş, A. Sürücü, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Pelikülden Dijitale: Sinema’daki Değişimler
F. Erdoğan Tuğran, H. Tuğran, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
Hastanelerde Tıbbi Malzeme Talep Tahmini: Serum Seti Tüketimi Üzerinde Örnek Bir Uygulama
V. Yiğit, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
An Analysis of Anger Status of Teenagers Doing Sportive Activities and Teenagers Not-Doing Sportive Activities
B. Demirhan, S. Geri, (2016)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
İlköğretim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Öğretmenleri ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Zihinsel Engelli Bireylerin Fiziksel Egzersize Katılımlarının Etkilerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
A. Yilmaz, H. Kırımoğlu, O. Esentürk, E. İlhan, K. Kaynak, (2016)

 

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

KTMÜ Öğretim Üyesinin Yeni Kitabı Çıktı

KTMÜ Öğretim Üyesinin Yeni Kitabı Çıktı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gökalp'ın yeni kitabı yayımlandı.

Devamını oku: KTMÜ Öğretim Üyesinin Yeni Kitabı Çıktı