Bilimsel Etkinlikler

Manas Journal of Engineering (MJEN), Volume 6 Issue 1 2018 Nisan sayısı yayınlanmıştır.

 

» Volume : 6 | Issue : 1 | Year : 2018
 

Manas Journal of Engineering (MJEN), Volume 6, Issue 1, 2018 Nisan sayısı yayınlanmıştır.
Yeni sayımıza journals.manas.edu.kg adresinden ulaşabilirsiniz...

Ayrıca Google Scholar ve DOAJ'da taranan dergimiz RINC (РИНЦ) ve EBSCO'da taranmaya başlamıştır.

 

Smarandache Curves Of Null Quaternionic Curves In Minkowski 3-space
T. Kahraman, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Sığır Etlerinde Dinlendirme Uygulamaları
U. Gürbüz, H. Kahraman, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Solutions Of The Maximum Of Difference Equations
D. Şimşek, N. Camsitov, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Uniform And Pointwise Polynomial Inequalities In Regions With Asymptotically Conformal Curve
P. Özkartepe, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Outdoor People Tracking
V. Adanova, M. Atagoziev, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Solutions Of The Rational Difference Equations
B. Oğul, D. Şimşek, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Comparison Of The Security Mechanisms Of Document Management Systems
M. Tashtanova, R. Ismailova, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Development Of Scientific Content Management, Evaluation And Publication Software
A. Bolushbek, R. Ismailova, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 

 

 

 
 

MJSS, Manas Journal of Social Studies, Volume 7, Issue 1, 2018 Sayısı Yayınlanmıştır...

» Volume : 07 | Issue : 01 | Year : 2018

Cover Page

Rus Düğünlerindeki Farklı Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma 
Z. Altun, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayarla İlgili Öz Yeterlilik Algıları 
N. Çeliköz, S. Bulut, M. Çeliköz, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumları: Malatya İl Örneği 
D. Kırnık, E. Pepeler, R. Özbek, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Kadınlarda Çocukluk Dönemi Mutluluk Anıları ile Ebeveynlik Rollerine İlişkin Kendilik Algısı 
H. Yılmaz, M. Ülker, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Zihin Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşam Doyumları, İyimserlik ve Psikolojik Belirti Düzeylerinin İncelenmesi 
S. Avşaroğlu, H. Okutan, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Sivilleşme Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 
R. Yeşil, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Lise Öğrencilerinin Medya Kavramına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 
A. Çoklar, H. Bağcı, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Kişilerarası Duyarlılık ile Internet Bağımlılığı Arasındakı İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 
G. Anlı, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF|

Kırgız Atasözleri Işığında Aile Kurumu 
M. Köylü, M. Bekmurzayev, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

The Sense of Community at Undergraduate School Students 
S. Çetin, K. Nayır, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

According to the Islamic Law Termination of Pregnancy and the Principles of Ğurra 
A. Yüksek, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Zayıf Hadisin Epistemik Değeri 
M. Düzenli, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Türkiye’de Döviz Kurlarını Etkileyen Makroekonomik Göstergelerin Belirlenmesi: MARS Yöntemi İle Bir İnceleme 
M. Kartal, S. Kılıç Depren, O. Depren, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma Sürecine İlişkin Beklentileri Bağlamında Emeklilik Öngörülerinin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması 
A. Yumurtacı, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Mikro Finans Uygulamasının Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Kırgızistan Örneği 
K. Sultakeev, M. Bayrak, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

The Role of Organizational Culture on Leadership Styles 
B. Aydın, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Girişimcilik Niyeti ile Duygusal Zekâ ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma 
I. Durak, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Değer Maksimizasyonu için Değer Temelli Yönetim ile Kurumsal Sürdürülebilirlik İlişkisinin Belirlenmesi: BİST’de Bir Uygulama 
O. Ece, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Mesleki Tükenmişliğe Profesyonelleşmenin Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma 
A. Acaray, M. Savcı, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Türk Yerel Yönetimlerinde Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yaklaşımları: Büyükşehir Belediyelerinin Bütçeleri Üzerinde Bir İnceleme 
D. Şahin Duran, Y. Temür, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Кыргызстандагы 2017-жылкы президенттик шайлоодо социалдык тармактардын колдонулушу: "Facebook" мисалында 
A. Maksudunov, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Kültürel İlişkilerinde Televizyon Dizileri Faktörü: Kırgızistan Örneği 
P. Özgökbel Bilis, A. Emre Bilis, M. Sydygalieva, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

15 Temmuz Öncesi FETÖ Medyasında Psikolojik Savaş Gazeteciliği 
H. Ölçekçi, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Ergenlerin Geleceğe Dair Umut Düzeylerinin İncelenmesi 
M. Kanak, M. Ozen, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

The Relationship Between the Functioning of the Administrative System and the National Authority of Governments (Emphasizing the Islamic Perspective) 
M. Jafari, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Stratejilerinin Geliştirilmesi 
S. Pekküçükşen, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Прямые инвестиции капитала в процессе расширения Турции на Южном Кавказе
H. Arıdemir, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Turizmde Küresel Etik Kodların Uygulanma Düzeyleri: Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma 
C. Koçoğlu, M. Aycı, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Temalı Otellerde Konaklayan Turistlerin Deneyimlerinin Belirlenmesi: Botel Örneği 
L. Atay, B. Çeti, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Sakarya’yı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Kişisel Özellikleri ile Yöresel Mutfak Memnuniyetleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi 
S. Şengül, O. Türkay, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

The Effect Of Empowerment On Employees’ Job Satisfaction: A Research On Konya Industrial Zone 
M. Ulutaş, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Evaluation of Dietary, Exercise and Medication-Use Habits of the Elderly in the City of Yalova with Respect to Their Sociodemographic Characteristics 
H. Ceylan, Z. Çatalbaş, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

Osmanlı Hukukunda İbra Türleri 
M. Aykanat, (2018) 
Abstract  |  References  |  Full Text PDF  |

 

Kırgızistan ve Türkiye Mutfağından Seçme Tarifler Kitabı Yayımlandı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Elemanları tarafından Kırgızistan ve Türkiye mutfak kültürü üzerine kitap hazırlandı.

“Kırgızistan ve Türkiye Mutfak Kültürü: Seçme Tarifler” adlı kitabın editörlüğünü Doç. Dr. Bilgehan Gülcan, Doç. Dr. Barış Erdem ve Dr. Ramazan Eren yaptı.

Ankara Detay Yayıncılık tarafından basılan kitabın yazarları arasında Türkiye’den ünlü yemek blog yazarı Şef Şefika Günyel, Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Sapargül Turdubekova, Dr. Ulanbek Alimov, Öğr. Gör. Nadira Turganbeyeva, Öğr. Gör. Gülmira Samatova, Öğr. Gör. Dinara İsakova ve Supara Etno Merkez Müdürü Canılzat Turganbayeva yer aldı.

Kitabın editörleri arasında yer alan Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Barış Erdem, kitapla ilgili olarak, “Bu eser, iki ülke arasında bir bilim ve kültür köprüsü olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü’nün teşvikleri ile Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu yönetiminin ‘gastronomi’ başlığındaki faaliyetlerinin bir çıktısı durumundadır. Eserde yer alan Türkiye ulusal mutfak kültürüne ait tarifler, farklı tarihlerde Kırgızistan’a gelerek Türkiye’nin geleneksel ve modern mutfak örneklerini sergileyen, ünlü yemek blog yazarı Şef Şefika Günyel tarafından; Kırgızistan ulusal mutfak kültürüne ait tarifler ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları ile Kırgız mutfak kültürünün güncel temsilcilerinden Supara Etno Merkezi Müdürü Canılsınzat Turganbayeva tarafından hazırlanmıştır. Alanlarında uzman, adı geçen kişi ve kurumların birikimleri ile ortaya çıkarılan bu eserin, iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmaya hizmet edeceği ümidini taşımaktayız.” dedi.

Media Manas

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/2485-krgzistan-ve-trkiye-mutfandan-seme-tarifler-kitab-yaymland.html

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Öğrencisinin Başarısı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Cumagül Nurakun kızı'nın Yrd. Doç. Dr. Rita İsmailova ve Doç. Dr. Hakan Dündar ile birlikte yazdığı "Learning Management System Implementation: a Case Study in the Kyrgyz Republic ” başlıklı makalesi SSCI kapsamına giren dergide yayına kabul edildi.

“Interactive Learning Environments” adlı derginin 2017 etki faktörü 1.674. 

Makaleye ulaşmak için burayı tıklayınız.

Media Manas

KTMÜ Akademisyenlerinin Başarıları

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Elemanları alanlarında çeşitli başarılara imza attılar.

Uygulamalı Matematik ve Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asan Ömüraliyev’in Ekim 2017’de “Singular Tedirgin Parabolik Problemlerin  Çözümünün Asimptotiği” adlı kitabı yayımlandı.

Prof. Dr. Ömüraliyev’in ayrıca Yrd. Doç. Dr. Meerim İmaş kızı ile Aralık 2017’de “Singularly perturbed parabolic problem with multidimensional boundary layers” başlıklı makalesi “Differential Equations”   SCI - Expanded kapsamındaki  dergide yayınlandı.

Uygulamalı Matematik ve Enformatik Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Fahreddin Abdullayev’in 2017’de 4 makalesi SCI - Expanded kapsamındaki  dergilerde yayınlandı. (Fahreddin Abdullayev, On The Sharpness Inequalities For Orthonormal Polynomials Along A Contour, Complex Analysis And Operator Theory, January 2017”, “Fahreddin Abdullayev, T.Tunç, G. Abdullayev. Polynomial Inequalities In Quasidisks On Weighted Bergman Space, Ukrainian Mathematical Journal  69, No:5,  2017  Pp. 582-598”, “Fahreddin Abdullayev, Polynomial Inequalities In Regions With Corners In The Weighted Lebesgue Spaces,  Filomat, 2017”, “Fahreddin Abdullayev, T. Tunç. Uniform And Pointwise Polynomial Inequalities In Regions With Asymptotically Conformal Curve On Weighted Bergman Space,  Lobachevskii  Journal Of Mathematics, Vol.38,  No:2, 2017, Pp. 193–205”

Matematik Bölümü Öğretim Üyeleri  Prof. Dr. Avıt  Asanov  ve Yrd. Doç. Dr. Kalıskan Matanova’nın 2017’de SCI-Expanded kapsamındaki  dergilerde yayınlandı. (“Avyt Asanov, Kalyskan Matanova, Ruhidin Asanov. “A Class Of Linear And Nonlinear Fredholm Integral Equations Of The Third Kind”. Kuwait Journal Of Sciences 44 (1) Pp. 17-28, 2017”, “M.I. Imanaliev, Avıt Asanov, And  R.A. Asanov, “Solutions To Systems Of Linear Fredholm Integral Equations Of The Third Kind With Multipoint Singularities”, Doklady Mathematics, Vol.953, No. 3, 2017, Pp. 1–5”)

Biyoloji  Bölümü Öğretim Üyelerinden  Prof. Dr. İbrahim İlker Özyiğit ve Yrd. Doç. Dr. İlhan Doğan’ın makalesi 2017’de SCI-Expanded kapsamındaki dergide yayınlandı. (“Ibrahim Ilker OZYIGIT, Ilhan DOGAN, Goksel DEMIR and Ibrahim Ertugrul YALCIN. “Mineral Nutrient Acquisition by Cotton Cultivars Grown under Salt Stress”, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2017 https://doi.org/10.1080/00103624.2017.1299166”)

Media Manas

Türk Dünyası Pedagojisi İle İlgili Kitap Yayınlandı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Akmatali Alimbekov’un kitabı yayımlandı.

“Türk Dünyası Düşünürlerinin Miraslarında Pedagojik Düşünceler” isimli kitap, Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı onayı ile Aralık 2017'de basıldı. 336 sayfalık kitapta Orhun Yenisey Yazıtları ile Dede Korkut Kitabı başta olmak üzere, Türk dünyasının büyük değerleri Farabi, İbn-i Sina, Yusuf Has Hacib, Kaşgarlı Mahmud, Ahmet Yesevi, Mevlânâ, Yunus Emre, Ahmad Yugnakiy, Nizami Gencevi ve diğerlerinin talim ve terbiye ile ilgili düşünceleri ele alındı.

Media Manas

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesinin Başarısı

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesinin Başarısı

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Emil OMURZAK UULU Kırgız Cumhuriyeti ‘Kırgızistan Kadınları' Toplumsal Birliği tarafınan Kırgızistan'da Nanoteknolojilerin Gelişmesine katkıda bulunduğu için Altın Madalya ödülüne layık görülmüştür.

Öğretim Üyemizi tebrik eder, ilerideki çalışmalarında başarılar dileriz!

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Başarısı

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Başarısı

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Zarlık MAYMEKOV Kırgız Cumhuriyeti Mühendislik Akademisi'nin  Altın Belgesi ödülüne layık görülmüştür.

Öğretim Üyemizi tebrik eder, ilerideki çalışmalarında başarılar dileriz!

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Başarısı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Başarısı

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden

Prof. Dr. Ulan BRİMKULOV Kırgız Cumhuriyeti Mühendislik Akademisi'nin ‘Mühendislikte Üstün Başarı' Altın Madalya ödülüne layık görülmüştür.

Öğretim Üyemizi tebrik eder, ilerideki çalışmalarında başarılar dileriz!

 

Kırgızistan: Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset adlı kitap yayınlandı...

 

Kitap, Tarih, Toplum, Ekonomi, Yönetim, Siyaset, Din, Medya, Eğitim, Turizm, Dil ve Edebiyat olmak üzere 10 bölümden oluşmaktadır.

Çalışma Kırgızistan’ı her yönüyle farklı ve yeni bir bakış açısıyla bilimsel bir şekilde ortaya koymaya çalışan Kırgızistan El Kitabı şeklinde hazırlanmıştır. Her konuyu alanında uzman bilim insanları kaleme almış olup Orta Asya ve Kırgızistan ile ilgilenen herkes için bir rehber, el kitabı mahiyetinde olan bu çalışma aynı zamanda ders kitabı olarak da kullanılabilecek özelliktedir.

Bununla birlikte Kırgızistan'a gelecek her kesimden insan alanıyla ilgili konuları okuyarak ülke hakkında güvenilir bilgiler edinebilir. 

Kitabın Künyesi: Kırgızistan: Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset, Editör: Cengiz Buyar, ISBN 978-9967-28-095-3, Bişkek: 2017, 656 sayfa

 

 

 

 

 

MJSS, Manas Journal of Social Studies, Volume 6, Issue 5, 2017 Özel Sayısı Yayınlanmıştır...

3. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI

(Çalışmalar seçilmiş, gözden geçirilmiş ve hakemlikleri yapılmıştır)

 

SPECIAL ISSUE of the 3rd INTERNATIONALTURKIC WORLD TOURISM SYMPOSIUM

 (The studies were selected, reviewed and refereed)

 

» Volume : 06 | Issue : 05 | Year : 2017

Cover Page

 

Sağlık Otelciliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Hastaneleri Örneği

M. Akoğlan Kozak, S. Gülenç, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü

L. Atay, Z. Temirkanova, S. Gökdemir, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Gastronomi TV Programı Kaynaklı Turizm: Gaziantep Örneği

B. Aydın, O. Duğan, S. Gürbüz, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Yerli ve Yabancı Turistlerin Sinop’un Kültür Turizmi Çekiciliklerine ve Altyapısına İlişkin Algıları

M. Boz, S. Yurdakul, S. Turdubekova, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Bişkek'teki Otel Çalışanlarının Kültürlerarası İletişim Kaygıları

C. Çakıcı, İ. Kızılırmak, G. Samatova, K. Kızılay, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Kuşadası Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri

C. Aydın, Ş. Çavuş, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

G. Girgin, M. Oflaz, N. Karaman, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türkiye'de Turizm Pazarlaması Konusunda Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: 1990-2016

M. İnce, H. Gül, S. Bozyiğit, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Determining Hotel Performance Through Consumer Generated Travel 2.0 Reviews: a Case of Kyrgyzstan

K. Kantarcı, M. Başaran, P. Özyurt, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türk Dünyası Ülkelerinde Online Yemek Satış Siteleri Üzerine Bir Araştırma

K. Oktay, G. Katagan kızı, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Konaklama İşletmelerine Yönelik Seyahat Sitelerinde Yer Alan Şikayetler Üzerine Bir İnceleme: Bişkek Örneği

B. Şahin, İ. Kazaoğlu, B. Sönmez, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Как открыть отель в Кыргызстане и Турции: сравнительный анализ истории развития сектора и организационно-правовых аспектов

B. Turdumambetov, İ. Gündoğdu, A. İsmailova, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Факторы, влияющие на намерение выбора студентами предпринимательской карьеры

A. Urdaletova, C. Yılmaz, T. Özdil, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

Manas Ziraat Veteriner ve Yaşam Bilimleri Dergisi Yeni Sayısı 7,2,2017

Manas Ziraat Veteriner Ve Yaşam Bilimleri Dergisi Yeni Sayısı 7,2,2017

VOL 7, NO 2 (2017)

FULL ISSUE

View or download the full issue

PDF

 

TABLE OF CONTENTS

AGRARIAN ARTICLES

Tuzlu toprak koşullarında kabakta Arbusküler Mikoriza Fungi uygulamalarının fide gelişmesine etkisi

Sarmad ABDULHADİ, Musa SEYMEN, Önder TÜRKMEN

PDF (TÜRKÇE)

Determination of whitefly (Hemiptera: Aleyrodidae) species from South Kyrgyzstan

Tair ESENALİ UULU, M. Rıfat ULUSOY, A. Filiz ÇALIŞKAN

PDF

Potential of vegetable and possibilities of improvement in Ereğli, Karapınar, Emirgazi and Halkapınar districts of Konya province

Musa Seymen, Önder Türkmen, Mustafa Paksoy, Hasan Arısoy, Ertan Sait Kurtar

PDF (TÜRKÇE)

Türkiye'nin Değişik Yerlerinden Selekte Edilen Bazı Dut (Morus spp.) Türlerinin Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Performanslarının Belirlenmesi

Mürüvvet Ilgın, İlknur Ağca

PDF (TÜRKÇE)

LIFE SCIENCE ARTICLES

Candida albicans'ın Moleküler Olarak Tanımlanması

Fahriye Küçükaslan, Hasibe Cıngıllı Vural, Zeki Severoğlu, Kadırbay Çekirov, Neşet Kaan Karahan

PDF (TÜRKÇE)

Türkistan ve İdil-Ural Halkları İle İlgili Kitap Türkçeye Kazandırıldı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından Türk dünyasına hizmet niteliğinde bir çalışma yapıldı.

“Türkistan ve İdil-Ural Halkları Arasındaki İlişkiler 1917-1924” adlı eser, Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. Dr. Ali Ünal tarafından Türkiye Türkçesine tercüme edildi. Eser, Türk Tarih Kurumunca neşredildi.

Abdulla Rasulov tarafından kaleme alınarak 2005 yılında Taşkent’te yayınlanan kitabın özgün adı “Turkiston va Volgabuyi Uraloldi Halklari Ortasidagi Munosabatlar 1917-1924”.

Eser, 1917-1924 yılları arasında Türkistan ve İdil-Ural halkları arasında mevcut olan önemli sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve eğitim faaliyetlerini yansıtması itibariyle seçkin kaynak niteliği taşıyor.

Tercüme esere bu bağlantı tıklanarak ulaşılabilir.

Media Manas

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarının başarısı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarının başarısı

Laura Alcaide Munoz ve Manuel Pedro Rodriguez Bolivar'ın International E-Government Development . Policy, Implementation and Best Practice' başlıklı kitabında Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ulan BRİMKULOV ve Öğretim Görevlisi Kasım BARIKTABASOV'un ‘E-Government Development in the Central Asian States: Best Practices, Challenges and Lessons Learned' adlı kitap bölümü yayınlanmıştır.

Öğretim elemanlarımızı tebrik eder, ilerideki çalışmalarında başarılar dileriz!

 

Link

 

“Cengiz Aytmatov 90 Yaşında Samsun’da”

Cengiz Aytmatov (12 Aralık 1928 - 10 Haziran 2008) doğumunun 90. yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kırgızistan Manas Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Cengiz Aytmatov 90 Yaşında Samsun’da” çalıştayı ile anılıyor.

14-15 Aralık 2017 tarihinde OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde, dört oturumda gerçekleşecek programın şeref konuğu, yazarın kız kardeşi Roza Aytmatova.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden ve Türkiye’den katılımcıların bildiri sunacağı çalıştayda Akademik Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu bir konser verecek. Çalıştay, bugün (14 Aralık Perşembe) TSİ 9:30'da açılış töreniyle başlıyor.

Programda ayrıca “Ebedî Yalnızlık” (Belgesel / Uyarlama), “Sayakbay 20. Asrın Homerosu” (Film), “Benim Sözümü Benim Canım Diye Bil” (Belgesel) adlı gösterimler ve komuz dinletisi yer alıyor.

 

Çalıştay Programı

14 Aralık 2017 Perşembe

09:30 - Açılış ve Protokol Konuşmaları

Prof. Dr.  Mehmet AYDIN
Necmi ÇAMAŞ, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı
Prof. Dr. Layli ÜKÜBAEVA, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı
Roza AYTMATOVA, Cengiz Aytmatov’un Kız Kardeşi - Şeref Konuğu
Prof. Dr. Sait BİLGİÇ, Rektör
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sebahattin Balcı (Video ile selamlama.)
Yusuf Ziya YILMAZ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman KAYMAK, Samsun Valisi

10:30 - Birinci Oturum

Oturum Başkanı - Prof.Dr. Şahin Köktürk
Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Cengiz Aytmatov’un Son Romanlarının Çevirileri Üzerine”
Prof. Dr. Layli Ükübaeva, "Cengiz Aytmatov’un Folklora Estetik Bakışı”
Doç. Dr. Cıldız İsmailova, “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Ahlaki Yozlaşma”
Yrd. Doç. Dr. Zerrin Eren, “Aytmatov’un Cemile ve Toprak Ana İsimli Yapıtlarına Ekofeminist Yaklaşım”

14:00 - İkinci Oturum

Oturum Başkanı - Prof. Dr. Şaban Sağlık
Doç. Dr. Yusuf Yurdigül “Sinematografik Anlatıda Cengiz Aytmatov”  
Dr. Mustafa Çetin, “Edebiyat-Sinema İlişkileri Bağlamında Aytmatov Uyarlamalarının Önündeki Engeller”
Belgesel / Uyarlama Ebedî Yalnızlık, Senaryo & Yönetmen: 
Mustafa Çetin, 6 dakika

15:30 - Türk Dünyası Orkestrası (Konser)
16:30 - “Sayakbay”  XX. Asrın Homeros’u (Film Gösterimi)

15 Aralık 2017 Cuma

10:30 - Üçüncü Oturum

Oturum Başkanı - Prof. Dr. Mehmet Aydın
Prof. Dr. Şaban Sağlık, “Bilimle Kıyameti Koparmak: Kassandra Damgası”
Necip Tosun, “Çağdaş Manas Hikâyecisi”
Dr. Atiye Gülfer Gündoğdu, “Sözlü ve Yazılı Kültür İlişkisi Bağlamında Yıldırım Sesli Manasçı”

13:00 - Dördüncü Oturum

Oturum Başkanı - Prof. Dr. Layli Ükübaeva
Bilal Dursun Yılmaz, “Dili, Dini ve Dünyası ile Cengiz Aytmatov”
Dr. Zarina Kulbarakova, “Cengiz Aytmatov’un Dağlar Devrildiğinde Romanında Hayvan Totemizmi”

Komuz Dinletisi, Zarina Kulbarakova

14:30 - Değerlendirme Oturumu

Prof. Dr. Mehmet Aydın
Prof. Dr. Layli Ükübaeva
Necip Tosun
Prof. Dr. Şaban Sağlık

15:00 - “Benim Sözümü Benim Canım Diye Bil”, Bekbolot Aydaraliyev, Cengiz Aytmatov Belgeseli

Kapanış

MJSS, Manas Journal of Social Studies, Volume 6, Issue 4, 2017 Sayısı Yayınlanmıştır...

 

» Volume : 06 | Issue : 04 | Year : 2017

 
Kırgız Halk Şiirinde “Ürkün” Yansımaları
H. Aşlar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Öğrencilerin Şirketi: Galatasaray Lisesi Talebe Sandığı‘nın Kurulması ve Bilançosu
B. Batır, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Hızlı Okuma Teknikleri Eğitiminin Müzik Eğitiminde Ritmik Okuma Deşifre Becerisine Etkisi
S. Şaktanlı, M. Can Çiftçibaşı, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Cumhuriyet Dönemi Ortaokul Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme
E. Alaca, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kur’an’da “Ay’ın Yarılması” Mucizesi
H. Çelik, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kırgız Biy Mahkemeleri Hakkında Kısa Bir Analiz (XVIII-XX yy.)
A. Kariev, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Tecrübi Bilgiden Sezgisel Bilgiye Rivâyetlerin Sıhhatini Belirlemede Sezgisel (İlham) Gücün İmkanı
M. Düzenli, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Hz. Peygamber’in “Elçilik” Motivasyonunda Uzlet Hayatının ve İlk İnen Ayetlerin Rolü
E. Bayram, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Alâuddîn Semerkandî’nin Mîzânu’l-Usûlü Temelinde Semerkant Ekolünün Irak Ekolüne Muhalefet Ettiği Dil Bahisleri
Z. Dağ, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
İbnu’l-Esîr’in En-Nihâye Fî Garîbi’l-Hadîs Isimli Eserinde Allah’ın İsim ve Sıfatları Konusundaki Te’villeri
F. Gökçe, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Perception of Karrâmiyya in Mâturîdî Recources
Z. Alimoğlu Sürmeli, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış
M. Köylü, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
“Davud el-Kayserî’ye Göre Sufî Epistemolojisinin Temel Bir Kavramı Olarak “Keşf” ve Türleri”
M. Çakmaklıoğlu, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Bireysel Dini Tecrübe ve İşlevselcilik Açısından Kur’an Kıssaları
O. Eyüpoğlu, H. Çelik, M. Yıldız, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Абу Мансур Аль- Матуридинин Ахли китеп боюнча көз карашы
B. Murzaraimov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Кыргызстандын тышкы миграциясынын динамикасы жана анын себептеринин анализи
B. Sulaymanova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Faiz Haddi ve Para Arzının Döviz Kuru Üzerine Etkisi: Kazakistan Örneği
F. Sekmen, G. Ravanoğlu, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Örgütlerde Adalet Algısının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akdeniz Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma
Z. Bağcı, G. Demir, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
İşletme Yöneticilerinin Çevre Duyarlılığı ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
M. Karahan, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü
G. Kerse, C. Karabey, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Dönüştürücü Liderlik ile İşe Yabancılaşma Arasındaki İlişkide Algılanan Etik İklimin Aracı Rolü
M. Babadağ, O. İşcan, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Belediye Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Samsun İlkadım Belediyesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
M. Yüksel, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
A Research on Financial Literacy of Dumlupinar University’s Academic Staff
H. Çelikkol, M. Çelikkol, N. Özkan, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Çalışanların Duygusal Emekleri ile Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Araştırma
I. Aksel, Z. Bağcı, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Birey-Örgüt Uyumunun Örgütsel İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
B. Eşitti, H. Erdem, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ön Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi
G. Karadeniz, B. Bayraktar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz
S. Najimudinova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Vergi Bilinci Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği
C. Serinkan, M. Erdoğan, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme
R. Yılmaz, O. Çakın, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Mesleğinin Gelişmesinde Yükseköğretim Kurumlarının Rölü
M. Artysheva, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Marka Sadakati Oluşturma Aracı Olarak Transmedya Hikâye Anlatımının Yeri ve Değeri
O. Akgüç Çetinkaya, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
История развития иранского кино (до и после Исламской революции)
Y. Yurdigül, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Sinemaya Gitme Motivasyonları ve Film İzleme Tutumları: Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te Yaşayan İzler Kitle Üzerine Bir Araştırma
G. Yoğurtçu, K. Yoğurtçu, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Internet Advertising on Consumers’ Point of View: Case of Erciyes University
N. Görkemli, B. Cetinkaya, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde
N. Ayhan, R. Camankulova, V. Narınova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Managers' Opinions on Effects of Corporate Entrepreneurship Factors on the Performances of Health Institutions: Tokat Sample
A. Çağatay, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Ediniminin Turizm Sektörü Üzerine Etkisi
H. Candan, E. Oktay, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Evolution of Parliamentary Institutions in the Baltic States Emergence and Development of Parliaments in Estonia, Latvia and Lithuania
S. Kydyralieva, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Nahçivan Anıtlarının Azerbaycan Arkeolojisinde Bilimsel Önemi
T. Halilov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Süveyş Kanalı’nın Ulusallaştırılması Sorunu ve Süveyş Bunalımı
M. Serbest, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Barack Obama Dönemi Avrupa Birliği-ABD İlişkileri
E. Akçay, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 

Manas Journal of Engineering (MJEN), Volume 5, Issue 3, 2017 sayısı yayınlanmıştır.

Manas Journal of Engineering (MJEN), Volume 5, Issue 3, 2017 sayısı yayınlanmıştır. Yeni sayımıza journals.manas.edu.kg adresinden ulaşabilirsiniz...

Ayrıca Google Scholar ve DOAJ'da taranan dergimiz RINC (РИНЦ) ve EBSCO'da taranmaya başlamıştır.
 
  
» Volume : 5 | Issue : 3 | Year : 2017
 
Development Of HACCP Plan For Flour Production Line
E. Semercioglu, A. Kasımakunova, R. Adil Akai Tegin, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Formulas For Solutions Of The Riccati’s Equation
A. Asanov, E. Hazar, R. Asanov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Определение аминокислотного состава коровьего молока методом жидкостной хроматографии с применением предколоночной дериватизации
A. Mazhitova, A. Kulmyrzaev, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Pointwise Bernstein-Walsh-Type Inequalities In Regions With Piecewise Dini-Smooth Boundary
P. Ozkartepe, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Strategy For A Large Scale Introduction Of Solar Energy In Central Asia
A. Rödl, M. Kaltschmitt, H. Schaumburg, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Solutions Of The Rational Difference Equations X(n 1)=x(n (2k 1)) /1 X(n-k)
D. Şimşek, B. Oğul, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
An Introduction To Soft Cone Metric Spaces And Some Fixed Point Theorems
D. Şimşek, I. Altıntaş, S. Ersoy, F. Abdullayev, M. İmaş Kızı, K. Taşköprü, D. Kesik, E. Abılayeva, B. Oğul, N. Çemşitov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 

Cengiz Aytmatov’un Eserleri Türk Edebî Eleştirisinde

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Layli Ükübayeva’nın yönetiminde Türkoloji/Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin iş birliğiyle hazırlanan “Cengiz Aytmatov’un Eserleri Türk Edebî Eleştirisinde” adlı kitap Kırgızca olarak yayımlandı.

Devamını oku: Cengiz Aytmatov’un Eserleri Türk Edebî Eleştirisinde

Prof. Dr. Gültekin’in KTMÜ Baskısı Kitabı Yayınlandı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selahattin Gültekin’in “Matlab İle Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme” adlı kitabı basıldı.

Devamını oku: Prof. Dr. Gültekin’in KTMÜ Baskısı Kitabı Yayınlandı

Layli Ükübayeva’nın Yeni Kitabı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Layli Ükübayeva’nın yeni kitabı yayımlandı.

Devamını oku: Layli Ükübayeva’nın Yeni Kitabı