Bilimsel Etkinlikler

“Fergana Bölgesindeki Geleneksel Kadın Giysileri (XIX. Yüzyıl sonu – XX. Yüzyılın ilkçeyreği)” Adlı Doktora Tezi

KTMÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Gülbarçın DÜNDAR, Doç. Dr. Muratbek KOCOBEKOV'un danışmanlığında yazdığı “Fergana Bölgesindeki Geleneksel Kadın Giysileri (XIX. Yüzyıl sonu – XX. Yüzyılın ilkçeyreği)” adlı doktora tezini 23 Aralık 2016 tarihinde başarıyla savunarak ‘doktor' unvanını almıştır. Fakültemiz adına Arş . Gör. Dr. Gülbarçın DÜNDAR'ı tebrik eder, kendisine akademik hayatında başarılar dileriz.