Bilimsel Etkinlikler

Yüksek Lisans Öğrencilerimizin ve Mezunlarımızın Hazırladığı Projeler

Yüksek Lisans Öğrencilerimizin ve Mezunlarımızın Hazırladığı Projeler

Bilgisayar Mühendisliği bölümümüzün yüksek lisans öğrencileri ve lisans mezunları, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi'nin Web sitesi ni geliştirme ihale sini kazandı. İhale kapsamında yapılandırılan web sitesi , 2016 yazında n beri kullanılmaktadır . Web sitesini geliştirme hakkını AIO şirketi (http://aio.kg/) kazandı . Söz konusu şirket , Kırgız istan-Türkiye Manas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 'nün mezunları Aykut Konushbaev ve Bektur Omuraliev ve yüksek lisans öğrencileri Boluşbek Y . Akım , Adalet Egemberdiev ve Şergazı Kokumbaev tarafından kurulmuştur. Site http://www.kenesh.kg/ adresinde sunulmaktadır . Ülkenin birçok büyük şirketlerinin katıldığı bilgi portalı ihale sini genç programcılar ın kazanma sı büyük bir başarıdır. Mezunlarımızı ve öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı kutlayarak, kendilerine başarı lar diliyoruz .