Bilimsel Etkinlikler

Üniversitemizin Öğretim Üyesinin Başarısı

Üniversitemizin Öğretim Üyesinin Başarısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA'nın Kırgız Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. T. Kamçıbekov ve C. Kıdıraliyev ile birlikte hazrılamış olduğu ‘Finans ve Yatırım Hesaplamalarının temelleri' adlı ders kitabının 2. baskısı yayımlanmıştır. Bu kitap K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarında kullanılacak ders kitabı olarak onaylanmıştır.

Bu kitabın özelliği çok sayıda problem ve örnek olay içermesinde olup, sadece bu alandaki uzmanlara değil, herkes hatta lise öğrencileri için de ilgi çekici ve yararlı olacağı düşünülmektedir.