Bilimsel Etkinlikler

Cengiz Aytmatov’un Eserleri Türk Edebî Eleştirisinde

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Layli Ükübayeva’nın yönetiminde Türkoloji/Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin iş birliğiyle hazırlanan “Cengiz Aytmatov’un Eserleri Türk Edebî Eleştirisinde” adlı kitap Kırgızca olarak yayımlandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından basılan kitapta Cengiz Aytmatov’un hayatı, edebî kişiliği ve eserleri üzerine Türk eleştirmenler tarafından kaleme alınan ilmî makaleler Kırgızcaya aktarıldı.

Eser; öğretmenlere, filoloji bölümü öğrencilerine ve Cengiz Aytmatov’un eserlerine ilgi duyan tüm okurlara ithaf edildi.

Media Manas

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/2226-cengiz-aytmatovun-eserleri-trk-edeb-eletirisinde.html