Bilimsel Etkinlikler

Türkistan ve İdil-Ural Halkları İle İlgili Kitap Türkçeye Kazandırıldı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından Türk dünyasına hizmet niteliğinde bir çalışma yapıldı.

“Türkistan ve İdil-Ural Halkları Arasındaki İlişkiler 1917-1924” adlı eser, Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. Dr. Ali Ünal tarafından Türkiye Türkçesine tercüme edildi. Eser, Türk Tarih Kurumunca neşredildi.

Abdulla Rasulov tarafından kaleme alınarak 2005 yılında Taşkent’te yayınlanan kitabın özgün adı “Turkiston va Volgabuyi Uraloldi Halklari Ortasidagi Munosabatlar 1917-1924”.

Eser, 1917-1924 yılları arasında Türkistan ve İdil-Ural halkları arasında mevcut olan önemli sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve eğitim faaliyetlerini yansıtması itibariyle seçkin kaynak niteliği taşıyor.

Tercüme esere bu bağlantı tıklanarak ulaşılabilir.

Media Manas