Bilimsel Etkinlikler

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden Duyuru

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

 

Mütevelli Heyetin 08.04.2013 tarihindeki 2013-01 numaralı kararıyla “Üniversitede görev yapan Kırgız ve Türk öğretim elemanlarının Türkiye Türkçesi ve Kırgızca öğrenmelerini teşvik etmek amacıyla hazırlanıp uygulanan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesini Öğrenmeye Teşvik Sınavı Esasları Senatonun 26.06.2018 tarih ve 2018-09.61 sayılı kararıyla hükümsüz kılınmıştır. Bu durumda daha önceki yıllarda (2015-2016-2017 yıllarında) sınava girerek başarılı olmuş akademik personel de dâhil olmak üzere eğitim dillerini bilen akademik personel 19-21 Aralık 2018 tarihlerinde Merkez binada yapılacak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesini Kullanma Becerisi Sınavına katılabilir.  Başarılı olanlara Dil Beceri Sınavı Başarı Belgesi verilecek olup Akademik Performans ve Teşvik Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılması mümkün olacaktır.

Sınava katılmak isteyen akademik personelin 18 Aralık 2018 tarihine ( saat 15.30’a) kadar Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne birimleri aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav yazılı (dinleme-anlama, okuma-anlama, yazılı anlatım ve çeviri) ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Personelin mezun olduğu Üniversitenin eğitim dilinin Türkiye Türkçesi veya Kırgızca olmasına bakılmaksızın herkes belirtilen sınav türlerinin tamamına katılacaktır. Herhangi bir muafiyet söz konusu değildir.

 

Yazılı Sınav:

Türkiye Türkçesi: 19.12.2018                  Saat 08.30-13.00

Kırgız Türkçesi: 19.12.2018                     Saat: 13.30-17.30

Sözlü Sınav: 20-21 Aralık 2018              Saat: 09.30-18.00

(Listede yazılı olan sıraya göre yapılacaktır. Dersi olanların önceden bildirmeleri gerekir.)

 

Merkez Binada sınavın hangi salonlarda yapılacağı sınav günü bildirilecektir.

Akademik personelimize önemle duyurulur.