Bilimsel Etkinlikler

Tarih Bölümden ‘Web of Science’ Yayınları

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanları 2019’da uluslararası geçerliliği olan yayınlarıyla Üniversitenin bilimsel çalışmalarına katkı sağladılar.

Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev İle Yrd. Doç. Dr. Zuhra Altımışova’nın Makalesi

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev ile Yrd. Doç. Dr. Zuhra Altımışova’nın birlikte yazdığı Sovyet Döneminin İlk Yıllarında Kırgızistan’da Milli Özerk Cumhuriyet Kurma Konusundaki Fikri Münakaşalar başlıklı makale Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu’nun süreli yayınlarından olan ve Web of Science kapsamında Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan Belleten adlı derginin 298. sayısında yayınlandı.

Prof. Dr. Kubatbek Tabaldiyev İle Diğerlerinin Makalesi

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubatbek Tabaldiyev’in G. M. Matuzeviciute, T. Hermes, E. Ananyevskaya, M. Grikpedis, E. Luneau, I. Merkyte ve Lynne M. Rouse ile birlikte yazdığı High-Altitude Agro-Pastoralism in the Kyrgyz Tien Shan: New Excavations of the Chap Farmstead (1065-825 cal b.c.) başlıklı makale, İngiltere menşeli ve Web of Science kapsamındaki Arts and Humanities Citation Index (AHCI) veri tabanında bulunan Journal of Field Archaeology dergisinde ‘online’ yayınlandı.

Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz İle Dr. Venera Narinova’nın Makalesi

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz’ün İletişim Fakültesi Araş. Gör. Dr. Venera Narinova ile yazdığı Çin ve Kırgızistan Arasındaki bir Kültürel Unsur olarak Manas Destanı başlıklı makale, Web of Science kapsamında Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi’nin 123. sayısında yayınlandı.

Doç. Dr. Muratbek Kocobekov İle Doç. Dr. Saltanat Mambayeva’nın Makalesi

Doç. Dr. Muratbek Kocobekov’un Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saltanat Mambayeva ile birlikte Rusça yazdıkları Kırgızistan Tarih Biliminde Osmonalı Sıdıkov’un Eserlerinin Rolü başlıklı makale de Rusya’da 1926’dan beri tarih alanında yayın hayatına devam eden, Web of Science AHCI kapsamında ve Scopusta’da yer alan Voprosy Istorii adlı derginin 11. sayısında yayınlandı.

Yrd. Doç. Dr. Zuhra Altımışova İle B. Alimcanov’un Makalesi

Voprosy Istorii’nin 8. sayısında Yrd. Doç. Dr. Zuhra Altımışova’nın Özbekistan’dan Tarihçi B. Alimcanov ile birlikte Rusça yazdığı Rus-Asya Ticaret Bankası Kaşgar Şubesinin Tarihi başlıklı makalesi de yayınlandı.

MEDIAMANAS