Bilimsel Etkinlikler

REFORMA Dergisi EBSCO’da Taranmaya Başladı

Üniversitemizin iktisat alanındaki hakemli dergisi olan REFORMA, EBSCO Veri Tabanı Değerlendirme Komitesinin 07.08.2020 tarihli toplantısında Dergi Değerlendirme Kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek, derginin ilgili kriterleri sağladığı sonucuna varılmış ve 2020 yılının Temmuz ayından itibaren dizinlenmesi uygun görülmüştür.

 1999 yılında yayın hayatına giren dergimizin uluslararası alanda tanınmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.  Yılda 4 sayı yayınlayan REFORMA Dergisi’ne üye olmak ve ücretsiz makale göndermek için http://journals.manas.edu.kg/reforma/index.php adresinden bilgi alınabilir.