Bilimsel Etkinlikler

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin 19-21 Eylül 2018 tarihlerinde Bayburt Üniversitesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ortaklığıyla düzenlediği I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu’nun bildiri metinleri Bayburt Üniversitesi tarafından yayımlandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından yürütülmekte olan Arkeolojik Kazı Araştırmalarının sonuçları saygın uluslararası akademik dergilerde yer aldı.

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences Cilt: 9 - Sayı: 1 2019 Sayısı yayımlandı: