Bilimsel Etkinlikler

VIII. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu

Değerli genç akademisyenler ve araştırmacılar,

Sizleri 23-24 Eylül 2019 tarihleri arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek olan Kutadgu Bilig’in 950. Yılı Münasebetiyle VIII. ULUSLARARASI GENÇ TÜRKOLOGLAR SEMPOZYUMU’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Sekizincisini düzenleyeceğimiz sempozyum Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü ve Türk Dili Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda Türkoloji alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin ve genç araştırmacıların birbirleriyle ve akademik hayatla tanışmalarını sağlamak; dil, edebiyat, halk bilimi, tarih, arkeoloji, felsefe ve sosyoloji gibi alanlarda bilimsel çalışmaları özendirmek amaçlanmaktadır.

Sempozyuma üniversitelerin Türkoloji alanında lisansüstü seviyede öğrenim gören ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmakta olan genç araştırmacılar bildirileriyle katılabilirler.

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından “Tүрк aдабиятынын аңгемелер жыйнагы” (Türk Edebiyatı Hikâye Seçkisi) adlı kitap yayınlandı.

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından “Cengiz Aytmatov: İnsan, Toplum, Devir ve Edebiyat (Söyleşiler / Makaleler ) I” adlı kitap yayınlandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otomotiv Programı Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin ÖĞÜT'ün “The Investigation Of The Use Of Plant-Based Wild Mustard And Boron Doped Oil As Engine Lubrication Oil In Diesel Engines” başlıklı araştırma makalesi Science Citation Index Expanded kapsamındaki Etki Faktörü (Impact Factor) 4,9 olan “Renewable Energy” dergisinin (ISSN:0960-1481) 2019 Haziran sayısında yayınlandı.

Prof. Dr. Öğüt'ün “Investigation Of Engine Performance And Kit Design For The Usage Of Safflower Oil As In Diesel Engine" başlıklı makalesi de aynı dergide yayınlanmak üzere kabul edildi.