Bilimsel Etkinlikler

 

» Volume : 07 | Issue : 03 | Year : 2018
  
 
Ünlü Kırgız Eleştirmen Salican CİGİTOV'un İlmî Kişiliği ve Makalelerine Bir Bakış
K. Göz, H. Aşlar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Bir Sözlü Tarih Metni Olarak Kıssa-i Zelzele ve Konusunun Anadolu Basınına Yansıması
M. Erol, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türk Asıllı Yabancı Uyruklu Bireylerin Türkiye’deki Eğitim Süreçlerinde Yaşadıkları Problemler
H. Dündar, B. Aksoy, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Kırgız ve Türk Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Eğilimlerinin Saptanması
M. Gökalp, A. Kocasakal, P. Kızılhan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi
N. Çeliköz, Y. Ercan Gül, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İlkokul Öğrencilerinin Başarı Duyguları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi
C. Aldan Karademir, O. Deveci, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi
R. Akgün, H. Çetin, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Gözü ile Eğitime ve Yükseköğretime Bir Bakış
M. Koçyiğit, E. Eğmir, M. Akçil, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı 1.Sınıf Öğrencilerinin Programa İlişkin Beklentileri
A. Aslan, H. Koç, B. Büyüksevindik, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Değer Eğitimi Modeli Olarak Ahilik
M. Kart, R. Yeşil, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi
F. Kayalar, H. Bahar, R. Polat, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Okul Müdürleri ve İşveren Gözüyle Mesleki Eğitimin Sorunları
H. Ergün, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Кыргызстанда радикалдашуу маселеси жана аялдардын орду
K. Eshenkulova, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Peyzaj Tasarımında Etik ve Sorumluluk
F. Çelik, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Bazı Avrupalı Ressamların “Kana’da Düğün” Konulu Eserlerine Üzerine
F. Başbuğ, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türkiye ve Batı Ülkelerinde Yüksek Din Öğretimi: Niteliksel Bir Karşılaştırma
M. Köylü, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Din Öğretimi Temelleri: Kırgızistan Örneği
C. Colaliyeva, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Taşköprülü-Zâde’ye Göre Öğretmenlik ve Öğrencilik Ahlakı
M. Korkmaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İslam Hukukunda Şâyi Malın Kiralanması
E. Gülengül, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Meslek Yüksekokullarında Uygulanan İşbaşı Eğitimlerinde Boylamsal Bir Değerlendirme Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği
B. Arpat, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Tüketicilerin Rasyonel ve Hedonik Marka Algılarının Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkisi
O. Yılmaz, B. Yaprak, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Financial and Performance Analysis of Food Companies: Application of TOPSIS and DEA
F. Konuk, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Sosyal Medya Pazarlamaya Yönelik Tüketici Algılarının İncelenmesi: Kırgızistan Üzerinde Bir Araştırma
N. Gümüş, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türk Dizilerindeki Ürün Yerleştirme Uygulamalarına Yönelik Tüketici Algılarının İncelenmesi Azerbaycan Üzerinde Bir Araştırma
N. Gümüş, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Tedarikçi İlişkilerinin İnovasyona Etkisi: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Araştırma
M. Ozguner, Z. Ozguner, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Konaklama Sektöründe Duyusal Markalamanın Önemi: Beş Yıldızlı Bir Otel Örneği
M. Kara, S. Temiz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Analysis of Service Innovation Performance in Turkish Banking Sector Using a Combining Method of Fuzzy MCDM and Text Mining
S. Yuksel, H. Dinçer, S. Emir, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
The Effect of Investment Incentives and Export Credits on Country Export: The Case of Turkey
C. Başarır, A. Sarıhan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Weber's Pendulum: Does Change Perception of Authority at Work?
B. Ozkara, K. Ozcan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları
H. Çakır, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
İdeoloji ve Sanat İlişkisi Bağlamında Sovyet Anıtsal Propagandası
M. Satır, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Internet Cafes, Young People and Game Interaction: a Study in the Context of Subculture
V. Çakmak, E. Aktan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Rüya Motifleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikolojik Semptomlarla İlişkisinin Sınanması
H. Yılmaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türk, Kırgız ve Rus Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumları: Kültürler Arası Karşılaştırma
H. Yılmaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mükemmelliyetçiliği ve Sahip Oldukları Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
S. Avşaroğlu, M. Ulubey, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Türkiye'de Kentsel Katı Atık Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz
S. Güleç Solak, S. Pekküçükşen, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine
S. Pekküçükşen, V. Çelik, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrası Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı; Isparta İli Üzerinden Nitel Bir Analiz
O. Acar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Seasonal Changes in Body Fat Ratios of Elite Athletes
K. Canuzakov, E. Zorba, M. Günay, B. Demirhan, A. Bayraktar, S. Geri, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси
M. Kocobekov, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Müşteri Sadakati Oluşturmada Algılanan Değerin Etkisi: Bir Cağ Kebap Restoranı Örneği
T. Türkmendağ, A. Hassan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Turist Rehberlerinin Bakış Açısıyla Bölgesel Turlarda Algılanan Hizmet Kalitesinin Kritik Olaylar Tekniği (KOT) ile Ölçülmesi
S. Ardıç Yetiş, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Restoran İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, İnovasyon ve Kurumsal Çevrecilik Arasındaki İlişkilerin Incelenmesine Yönelik Bir Araştırma
S. Sünnetçioğlu, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Otel Hizmetlerine Dair Konuk Beklentilerinin Kano Modeli İle Sınıflandırması ve Önceliklendirilmesi
R. Göral, C. Topuz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Tahtakuşlar Mirasının Keşfi: Yerel Halkın Tutumları Üzerine Bir Araştırma
A. Köroğlu, A. Acun, F. Esenkal Çözeli, M. Oflaz, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Mutfak Şeflerinin Teknolojiye Hazır Bulunuşluk (TRI) Durumlarının Değerlendirilmesi
H. Çalhan, R. Kılıçhan, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Fast Food Tüketiminde Ailenin Rolü; Çanakkale Örneği
O. Taşpınar, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
International Students, Nation Branding and the Good Country Index: Turkey Example
E. Akıllı, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 
Redefining Diplomacy in the 21st Century
M. Aksoy, A. Çiçek, (2018)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Diller Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osmonakun İBRAİMOV’un, “Aytmatov: İmparatorluğun Son Yazarı” adlı kitabı basıldı.

Kitap, Cengiz Aytmatov’un 90. doğum yıldönümü çalışmaları kapsamında Uluslararası Türk Akademisi desteğiyle Astana’daki Gılım (Bilim) yayınevi tarafından basıldı.

Kitabın tanıtımı 25 Nisan 2018’de Astana’da, 30 Nisan 2018’de de Paris’teki UNESCO Genel Merkezi’nde yapıldı. 2 Temmuz 2018’deyse Kırgızistan’da Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Kadırali, akademisyenler ve yazarların katılımıyla tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Darkhan Kadirali, Osmonakun İbraimov'un bu kitapla edebiyata katkıda bulunduğunu, bu nedenle kendileri tarafından ‘altın yıldız madalyası’na lâyık görüldüğünü söyledi.

Rusça yazılan kitabın Türkçe basımının Ağustos 2018’de yapılması planlanıyor.

Media Manas

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/2756-aytmatov-mparatorluun-son-yazar-adl-kitap-basld.html

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Ali Ünal, “Kırgızistan’da Ceditçilik Hareketi 1900-1916” adlı kitabı Türkçeye çevirdi.

Türkçesi Bengü Yayıncılık tarafından basılan kitabın aslı Ayida Kubatova tarafından kaleme alınarak 2012’de Bişkek’te yayınlandı.

Türk soylu halklar arasında ortaya çıkan ‘ceditçilik hareketi’nin Kırgız coğrafyasındaki süreçlerini, sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi akislerini ortaya koyması bakımından seçkin kaynak niteliği taşıyan söz konusu eserde ceditçilik hareketinin ortaya çıkışı, Orta Asya Bölgesi’ne yayılması ve meşhur temsilcileri, ceditçilerin sosyal-siyasal faaliyetleri gibi başlıklar yer alıyor.

Esere burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Media Manas

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/2677-ceditilik-hareketi-konulu-kitap-trkeye-kazandrld.html

» Volume : 6 | Issue : 1 | Year : 2018

 

Manas Journal of Engineering (MJEN), Volume 6, Issue 1, 2018 Nisan sayısı yayınlanmıştır.