Bilimsel Etkinlikler

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi’nin Bildiriler Kitabına bu bağlantıdan ulaşılabilir.

» Volume : 6 | Issue : 2 | Year : 2018

 

Manas Journal of Engineering (MJEN), Volume 6, Issue 2, 2018 Aralık sayısı Dergipark üzerinden yayınlanmıştır.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) düzenlenen “Uluslararası Türk Dünyası Âşıklık Geleneği Çalıştayı”nda sunulan bildirilerinden oluşan kitap yayımlandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Elemanları'nın çalışmaları uluslararası düzeydeki dergilerde yayınlanmaya devam ediyor.