Bilimsel Etkinlikler

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından Türk dünyasına hizmet niteliğinde bir çalışma yapıldı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarının başarısı

 

Laura Alcaide Munoz ve Manuel Pedro Rodriguez Bolivar'ın International E-Government Development . Policy, Implementation and Best Practice' başlıklı kitabında Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ulan BRİMKULOV ve Öğretim Görevlisi Kasım BARIKTABASOV'un ‘E-Government Development in the Central Asian States: Best Practices, Challenges and Lessons Learned' adlı kitap bölümü yayınlanmıştır.

Manas Journal of Engineering (MJEN), Volume 5, Issue 3, 2017 sayısı yayınlanmıştır. Yeni sayımıza journals.manas.edu.kg adresinden ulaşabilirsiniz...

Ayrıca Google Scholar ve DOAJ'da taranan dergimiz RINC (РИНЦ) ve EBSCO'da taranmaya başlamıştır.