Bilimsel Etkinlikler

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarının başarısı

 

Laura Alcaide Munoz ve Manuel Pedro Rodriguez Bolivar'ın International E-Government Development . Policy, Implementation and Best Practice' başlıklı kitabında Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ulan BRİMKULOV ve Öğretim Görevlisi Kasım BARIKTABASOV'un ‘E-Government Development in the Central Asian States: Best Practices, Challenges and Lessons Learned' adlı kitap bölümü yayınlanmıştır.

Manas Journal of Engineering (MJEN), Volume 5, Issue 3, 2017 sayısı yayınlanmıştır. Yeni sayımıza journals.manas.edu.kg adresinden ulaşabilirsiniz...

Ayrıca Google Scholar ve DOAJ'da taranan dergimiz RINC (РИНЦ) ve EBSCO'da taranmaya başlamıştır.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Layli Ükübayeva’nın yönetiminde Türkoloji/Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin iş birliğiyle hazırlanan “Cengiz Aytmatov’un Eserleri Türk Edebî Eleştirisinde” adlı kitap Kırgızca olarak yayımlandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selahattin Gültekin’in “Matlab İle Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme” adlı kitabı basıldı.