Bilimsel Etkinlikler

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Layli Ükübayeva’nın yönetiminde Türkoloji/Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin iş birliğiyle hazırlanan “Cengiz Aytmatov’un Eserleri Türk Edebî Eleştirisinde” adlı kitap Kırgızca olarak yayımlandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selahattin Gültekin’in “Matlab İle Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme” adlı kitabı basıldı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Layli Ükübayeva’nın yeni kitabı yayımlandı.

3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı Yayımlandı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ev sahipliğinde 20-22 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen “3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı“ 14 Eylül 2017 tarihi itibariyle elektronik olarak yayımlanarak paylaşıma açıldı.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

http://tdts.manas.edu.kg/files/Tam_Metin_Bildiri_Kitabi.pdf

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences

Vol 7, No 1 (2017)

 

Full Issue

View or download the full issue Manas J Agr Vet Life Sci, 2017,7

 

Table of Contents

HASAN GUZELBEKTES, Vahdettin ALTUNOK, Yılmaz KOÇ, Muammer ELMAS, İsmail ŞEN
 
Ertan ORUÇ, İhsan KISADERE, Nariste KADIRALIEVA, Emrah SUR
 
Muhammet Nevzat ALGAN, Fatih Mehmet Birdane
 
Kürşat Altay, Ahmet Duran Ataş, Erkan Özkan
 
YUSUF DOĞRUER, Uğur KOÇ
 
Seyda ŞAHİN, Recep KALIN, Emre ARSLANBAŞ, Mahmut Niyazi MOĞULKOÇ
 
Turhan TURAN, Hakan IŞIDAN, Bünyamin İREHAN, Mustafa Ozan ATASOY
 
Ümit GÜRBÜZ, Duygu  BALPETEK, Arzu KAN
 
Şamil SEFERGİL, Ali BAHADIR
 
Mustafa GARİP, Tahir Balevi, Esad Sami Polat, Rahmi Canbar, Cahit ÖZCAN