Bilimsel Etkinlikler

Manas Journal of Engineering (MJEN), Volume 5, Issue 2, 2017 özel sayısı yayınlanmıştır. Yeni sayımıza journals.manas.edu.kg adresinden ulaşabilirsiniz...

Ayrıca Google Scholar ve DOAJ'da taranan dergimiz RINC (РИНЦ)'te de taranmaya başlamıştır.
 
  
» Volume : 5 | Issue : 2 | Year : 2017
 
Использование высокоскоростного соединения к глобальной академической сети для науки и образования в Центральной Азии
A. Кутанов, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Impact Of NRENs In Universities – The ZAMREN Experience.
B. Khunga, D. Kunda, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Роль научно-образовательных сетей TARENA-CAREN в мониторинге потенциально опасных объектов в Таджикистане
Г. Кохирова, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Information Technologies In Education: The Learning Assessment Tools
U. Brimkulov, K. Baryktabasov, C. Jumabaeva, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Разработка экспертной системы по реабилитации геологической среды, загрязненной нефтепродуктами, в единой информационной системе государств-участников СНГ через сети KazRENA, RunNet и BasNet
M. Absametov, Л. Шагарова, А. Акылбекова , А. Идрисов , (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Организация электронного архива на Платформе ТОФИ
M. Габбасов, Ф. Исмагулова, А. Тойбеков, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Social Networks Usage Among Youth In The Kyrgyz Republic
Z. Zhorobekova, G. Muhametjanova , R. Ismailova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Development Of A Computer, Educational And Scientific Networks At KTU Manas.
J. Nurakun Kyzy, U. Brimkulov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Информационные системы управления ВУЗом в ХПИТТУ
H. Худойбердиев, О. Солиев , П. Солиев , (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Case Study Of Using The ICT In Life Security Education
N. Asipova, Z. Kazakbaeva , (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Экологическая Информация, как Предпосылка Формирования Экологической Культуры
M. Жумагулов, K. Карабукаев, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
 

» Volume : 06 | Issue : 03 | Year : 2017

 Cover Page

«Манас» эпосунан этнографиялык булактарга карай: жаныбарлардын тотемдик белгилери
Z. Kulbarakova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Richard Swinburne’ün Kötülük Sorununa Yaklaşımı
A. Babataev, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kuran’da Savaşla İlgili Getirilen Düzenlemeler
H. Çelik, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Nisabur’da Etkili Olmuş Kerâmî Şahsiyetler
Z. Alimoglu Surmeli, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Beyaz Rusya’da Süt Sektörünün İhracat Yapısı ve Rekabet Gücü
G. Bashimov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Эффективность распределения финансовых ресурсов в государственном секторе системы здравоохранения Кыргызстана
D. Japarova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Bazı Geçiş Ekonomisi Ülkelerinde Uygulanan Mikrofinans Sistemi Etkinliğinin Faiz Oranlarına Tesiri
K. Sultakeev, D. Aseinov, M. Bayrak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Otel İşletmelerinde İşyerinde Dışlama ve Sosyal Zeka İlişkisi
M. Yuksel, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma
M. Mucevher, T. Akçakanat, Z. Demirgil, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Otellerde Nepotizm (Akraba Kayırmacılığı) ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Kariyer Düzleşmesinin Aracılık Etkisi
T. Bolat, O. Bolat, O. Seymen, Y. Katı, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Кошумча нарк салыгынын өзгөчөлүгү жана кыргызстанда реформалоо перспективасы
D. Aseinov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Keloğlan Kimliğinde Türk Masallari Anlatısı: Propp Yönteminde Türk Masalları
N. Bolat, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Auteur Yönetmen Yaklaşımının Türk Sinemasına Yansımaları: Demirkubuz Sineması
U. Ugur, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Sayısal Yayıncılığın Sağladığı Olanaklar; Etkileşimli Televizyon Ve Iptv Uygulamaları
H. Yaman, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Demokrat Parti İktidarı ve Basın
H. Cakir, D. Yavalar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Çalışanların Tıbbi Atık Bilinci Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Merzifon Devlet Hastanesi Örneği
D. Cansaran, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Tarihsel Süreçte Rus Avrasyacılığı: Klasik Avrasyacılıktan Neo-Avrasyacılığa
M. Serbest, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Gençliğe Yönelik Politika ve Uygulamalarda Yerel Yönetimlerin Rolü
T. Oktay, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Көркөм психологизм маселесинин кыргыз фольклорунда жана кыргыз повесттеринде чагылдырылышы
N. Suleimanova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Geleneksel Türk Konut Mimarisine Ankara-Ulus’tan Bir Örnek
A. Karacag, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Ekoturizm Açısından Konya İli Doğa Yürüyüşü Rotaları Üzerine Bir Araştırma
O. Tekin, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Turizm Sektöründe Çalışma Koşulları Algısı, Hizmet Verme Yatkınlığı ve Mesleki Yabancılaşma İlişkisi: Turizm Eğitim Alan Öğrenciler Açısından Bir Değerlendirme
T. Bolat, O. Seymen, O. Bolat, O. Kinter, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 

 

COST Projeleri Yayınlandı

Projelerin özet hali ektedir. Ayrıca projelerin tam metinlerine (MoU) ların http://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions linkinden ulaşılabilir.

Burada her bir projeye girilip, MoU'ları indirilerek, girişim yapılabilir.

Actions Booklet

KTMÜ Rektör Yardımcısı'nın Makalesi "Renewable Energy" Adlı Dergide

Üniversitemizin Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT'ün makalesi SCI - Expanded kapsamındaki 5 yıl içindeki etki faktörü (Impact Factor) 4.068, 2015 yılı etki faktörü 3.404 olan Renewable Energy ( https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.10.083 ) dergisinde Nisan 2017, 103 cildinde 688–694 sayfasında yayımlanmıştır: F. Aydın, H. Öğüt “Effects of using ethanol-biodiesel-diesel fuel in single cylinder diesel engine to engine performance and emissions

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bakıt Turdumambetov’un makalesi Journal of Sustainable Tourism dergisinde online yayımlandı.