Bilimsel Etkinlikler

Meslek Yüksekokulumuz Otomotiv Programı Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcımız Prof.Dr.Hüseyin ÖĞÜT hocamızın “The Investigation Of The Use Of Plant-Based Wild Mustard And Boron Doped Oil As Engine Lubrication Oil In Diesel Engines” isimli araştırma makalesi  Science Citation Index Expanded kapsamındaki Etki Faktörü (Impact Factor)  4,9 olan “Renewable Energy” dergisinin (ISSN:0960-1481) 2019 yılı Haziran sayısında yayınlanmıştır.

Makaleye https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148118315714  adresinden ulaşılabilir.

Hocamızın,  “Investigation Of Engine Performance And Kit Design For The Usage Of Safflower Oil As In Diesel Engine"isimli araştırma makalesi de aynı dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

 

 

 1. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi 
  Pages 1459 - 1478 
   Hasan Gül, Azamat Maksüdünov
 2. Dîvânü Lügâti’t-Türk’te Bulunan Hayvan Adlarının Derleme Sözlüğündeki İzleri 
  Pages 1479 - 1502 
   Muharrem Özden
 3. Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimleri 
  Pages 1503 - 1514 
   Ersoy Çarkıt
 4. Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri 
  Pages 1515 - 1530 
   Hakan Polat, Tuncay Yavuz Özdemir, Murat Demirkol
 5. Engelli Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Yaşamındaki Sorunları: Konya Örneği 
  Pages 1531 - 1548 
   Hasan Hüseyin Tekin
 6. Окуучулардын баалоосуна караганда Кыргызстандагы билим-берүү системасындагы көрүнгөн көйгөйлөр 
  Pages 1549 - 1572 
   Hasan Yılmaz, Carkınay Temirbekova
 7. Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 
  Pages 1573 - 1590 
   Murat Bayır, Rüştü Yeşil
 8. Üstün Zekâlı Çocukların Tanılanmaları 
  Pages 1591 - 1602 
   Nagihan Tanık Önal
 9. Hegemonya Ekseninde Azerbaycan Maarifçiliği ve M. F. Ahundov’un Avrupamerkezcilik Problematikası 
  Pages 1603 - 1624 
   Rameş Rzayev
 10. Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Fen Öz-Yeterliklerinin Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi 
  Pages 1625 - 1640 
   Sibel Saraçoğlu, Kübra Şengül Yıldırım, Oktay Bektaş
 11. Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri 
  Pages 1641 - 1658 
   Fazilet Koçyiğit
 12. Yaratıcılık Bağlamında Sanatçı Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri 
  Pages 1659 - 1676 
   İlker Kömürcü
 13. Sahib B. Abbâd’ın Muʽtezile’nin Adalet İlkesini Temellendirişi 
  Pages 1677 - 1712 
   İbrahim Bayram
 14. Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Cari Açığın Büyüme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 
  Pages 1713 - 1726 
   Galip Afşin Ravanoğlu, Aziz Bostan
 15. The United Nations and Promoting Sustainable Development 
  Pages 1727 - 1743 
   Mehmet Emin Erendor, Cem Sunguray
 16. Analyzing The Impact of Forensic Accounting on The Detection of Financial Information Manipulation 
  Pages 1744 - 1760 
   Ahmet Özcan
 17. Firma İnovasyon Stratejisinin İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkisinde Tedarikçi İnovatifliğinin Aracı Rolü 
  Pages 1761 - 1777 
   Bülent Yıldız, Şemsettin Çiğdem
 18. Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama 
  Pages 1778 - 1799 
   Cevdet Kızıl, Tunay Aslan
 19. Takıntılı Tüketim: Tek Ürüne Yönelik Kompulsif Satın Alma Davranışı 
  Pages 1800 - 1814 
   Çiğdem Aliçavuşoğlu, Elif Boyraz
 20. Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Oyun Bağımlılık Düzeyine Göre Tüketici Karar Verme Tarzlarının Değerlendirilmesi 
  Pages 1815 - 1830 
   Duygu Koçoğlu
 21. İş Sağlığı ve Güvenliği İçin DEMATEL-ARAS Tabanlı Risk Değerlendirme Metodolojisi ve Bir Uygulama 
  Pages 1831 - 1853 
   Hamit Erdal
 22. Güvenlik İklimi Algısı ve İş Performansı İlişkisinde Genel Öz Yeterliliğin Düzenleyici Rolü: Helikopter Teknisyenleri Üzerine Bir Araştırma 
  Pages 1854 - 1870 
   İnan Eryılmaz, Deniz Dirik, Şener Odabaşoğlu
 23. Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi 
  Pages 1871 - 1888 
   Kasım Baynal, Yıldız Şahin, Saime Taphasanoğlu
 24. Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama 
  Pages 1889 - 1905 
   Tolga Ulusoy, Yusuf Esmer, Faruk Dayı
 25. E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi 
  Pages 1906 - 1915 
   Yücel Öztürkoğlu, Batuhan Demir
 26. Türk Sinemasında Kurgu Biçimleriyle Öne Çıkan İki Film: Nokta ve Sen Aydınlatırsın Geceyi 
  Pages 1916 - 1937 
   Cem Yıldırım, Şükrü Sim
 27. Мендик Баа Шкаласынын Кыргыз Маданиятына Адаптацияланышы 
  Pages 1938 - 1957 
   Asem Idaeva, Hasan Yılmaz
 28. Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları 
  Pages 1958 - 1974 
   Gülhan Şen, Hatice Şimşek Keskin
 29. Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz 
  Pages 1975 - 1990 
   Hüseyin Kutbay, Cemaleddin Gerede
 30. Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur 
  Pages 1991 - 2009 
   Mehmet Emin Erendor
 31. Sağlıkta Dönüşüm Programının Öncesi: Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 1923-2003 
  Pages 2010 - 2032 
   Recep Fedai
 32. Bolşeviklerin Nazarında İslâm Dini ve Onun Zuhuru 
  Pages 2033 - 2041 
   Ercan Çelebi
 33. Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması 
  Pages 2042 - 2059 
   Handan Baran, Hicran Hanım Halaç
 34. Siyasi Güç ve Dini Meşruiyet Açısından Büyük Selçuklu-Abbasi Halifeliği İlişkileri 
  Pages 2060 - 2081 
   Yılmaz Karadeniz
 35. Otel İşletmelerinin Engelli Turistlere Yönelik Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma 
  Pages 2082 - 2103 
   Adnan Akın
 36. Türkiye’deki Kuş Gözlemcilerinin Motivasyon ve Destinasyon Tercihlerinin Belirlenmesi 
  Pages 2104 - 2124 
   Ayşe Nevin Sert, Mustafa Arslan
 37. Türk Sırt Çantalı Gezginlerin Kişisel Gelişimleri İle Sürdürülebilirlik Algıları Arasındaki İlişki 
  Pages 2125 - 2144 
   Gülizar AKKUŞ
 38. Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları 
  Pages 2145 - 2162 
   Mustafa Taylan Dağıstan, İrfan Mısırlı, Canan Tanrısever Yiğit
 39. Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi 
  Pages 2163 - 2186 
   Bayram Akay, Oktay Yılmaz
 40. Participant Observations on Iranian Tourists Taking Part in Guided Excursion in Kusadasi, Turkey 
  Pages 2187 - 2213 
   Vedat Acar, Abdullah Tanrısevdi
 41. Kullanıcı Tipi, Bölge, Kültür, Refah ve Gelişmişlik Seviyelerine Göre Kullanıcıların E-Öğrenme Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Analizi 
  Pages 2214 - 2242 
   Rahmi Baki, Adnan Aktepe, Burak Birgören

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından Kırgızistan’ın yaşlılık üzerine ilk kitabı yayınlandı.

KTMÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Harun Ceylan’ın Yaşlılık Sosyolojisi (КАРЫЛЫК СОЦИОЛОГИЯСЫ)adlı kitabı 18-24 Mart Dünya Yaşlılara Saygı Haftası’nda 19 Mart 2019 tarihinde KTMÜ yayınları arasındaki yerini aldı.

Kitapta yaşlılık, yaşlanmak ve toplumsal yaşlanma konularının yanı sıra yaşlıların karşılaştığı sosyal sorunlar, yaşlılık teorileri ve yaşlılara sunulan hizmetler, yaşlılık sosyolojisi perspektifinden kapsamlı olarak ele alınıyor.

Harun Ceylan’ın yürütücülüğünde Kırgızistan’da tamamlanan uluslararası projenin sonuçlarının da yer aldığı “Kırgızistan’da Gençlerin Yaşlılara Yönelik Tutumları” (BYR Publishing House, 2018) adlı kitap da Kırgızistan’da yaşlılık konusunda gençlerin yaşlılık algısını ölçen en kapsamlı çalışmalardan biri olma özelliği taşıyor.

MEDIAMANAS

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/3167-karylyk-sociologiyasy.html

 


Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, dünyanın önde gelen tam metin dergileri ve e-Kitapları veri tabanlarından olan EBSCO Yayıncılık ile elektronik lisans ilişkisine girmiştir. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin tam metni EBSCOhost ™ veritabanlarında bulunabilir.

 


Manas Journal of Social Science has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Publishing, the world's leading aggregator of full text journals, magazines and eBooks. The full text of JOURNAL can be found in the EBSCOhost™ databases.

 

Полный текст журнала "Manas Journal of Social Science" теперь можно найти в базах данных компании EBSCO Publishing на платформе EBSCOhost. EBSCO Publishing является ведущим мировым агрегатором научных и популярных изданий, а также электронных и аудио книг.

 

 

 

Volume: 8, Issue Supplement: 1, 2019, January
 
 
 1. Ruh Adam’da Animayla Aydınlanan Yeniden Doğuş Arketipi: Selim Pusat’ın Sonsuz Istırabı 
  Pages 723 - 737 
   Arzu Korucu
 2. John M. Coetzee’nin Gözüyle Filozoflar ve Hayvanlar 
  Pages 739 - 757 
   Barış Mutlu
 3. “Манас” Эпосундагы Кырк Чоро Жана Энесай Жазма Эстеликтериндеги Кырк Эр 
  Pages 759 - 765 
   Nurdin Useev
 4. Dede Korkut Hikâyeleri’nde Söz Edim Yapıları 
  Pages 767 - 784 
   Seçil Hirik
 5. Atebetü’l-Hakâyık’ta Eksiltili Yapılar 
  Pages 785 - 809 
   Ümit Hunutlu
 6. Teknoloji Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme Sürecine İlişkin Öğretmen Adaylarının Deneyimlerinin İncelenmesi 
  Pages 811 - 827 
   Erhan Ünal, Fatih Özdinç
 7. Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi 
  Pages 829 - 839 
   Murat Genç
 8. Değişen Üniversite Giriş Sınav Sisteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi 
  Pages 841 - 865 
   Rabia Sarıca
 9. Sanal Gerçeklik Gözlüğüne Dayalı Din Öğretimine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumu 
  Pages 867 - 881 
   Rıdvan Demir
 10. Tunç Çağı Seramiklerinin Desenleri Işığında Nahcivan’dan Orhun’a Prototürk Damga ve İşaretleri
  Pages 883 - 893 
   Toğrul Halilov
 11. İbn Kesir’de Mucize Anlayışı 
  Pages 895 - 920 
   Ahmet Özdemir
 12. Tefsir’de Çağdaş Akılcı Ekol 
  Pages 921 - 940 
   Enver Arpa
 13. Mekke Müşriklerinin Nübüvvet Karşısındaki Tutum ve Davranışları ( Mekkî Sureler Bağlamında) 
  Pages 941 - 961 
   Enver Bayram
 14. Allah’ın Cüz’îleri (Tikeller) Bilmesi Meselesi: İbn Sinâ, Gazzâlî ve Hocazâde’nin Görüşlerinin Karşılaştırılması 
  Pages 963 - 973 
   Muhammet Caner Ilgaroğlu, Luay Hatem Yaqoob
 15. Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi 
  Pages 975 - 991 
   Mehmet Korkmaz, Cemil Osmanoğlu
 16. Tevrat’ta Adalet, İktisadi Adalet, Prosedürel Adalet, İsrailoğulları ve Yahudilerin İktisadi Etkileri 
  Pages 993 - 1001 
   Yaşar Alkan
 17. İşgücü Piyasasında Enformel Kadın İşgücü: Ev Eksenli Çalışan Kadınlara Yönelik Bir Araştırma 
  Pages 1003 - 1027 
   Umur Aşkın, Elif Özlem Aşkın
 18. Türkiye’de İşsizliğin Kaynakları: Bir Yapısal Vektör Hata Düzeltme Modeli 
  Pages 1029 - 1043 
   Şükrü Apaydın
 19. Popüler İş Hayatı Yazarlarından Carnegie ve Casson’un Türk İşletmecilik Literatürüne Katkıları Üzerine Bir İnceleme 
  Pages 1045 - 1060 
   Ahmet Sait Özkul
 20. Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin İşletme Performansına Etkisi: Konya Ayakkabı Kümesi Üzerine Bir Araştırma 
  Pages 1061 - 1082 
   Emel Gelmez, Vural Çağlıyan
 21. The Frauds and Errors in Auditing: A Case Study in Çorum Area 
  Pages 1083 - 1097 
   Hülya Çağıran Kendirli, Selçuk Kendirli, Harun Kısacık
 22. Dematel ve Vikor Bütünleşik Yaklaşımı ile Gıda İşletmelerinde İnovasyon Çeşitlerinin Önceliklendirilmesi ve En İdeal Firma Seçimi 
  Pages 1099 - 1113 
   Salih Memiş, Selçuk Korucuk
 23. Bağımsız Denetimde Kanıt ve BİST Uygulaması 
  Pages 1115 - 1127 
   Seçkin Gönen, Fatih Yıldırım
 24. Sosyal Medyada Farklılıkların Yönetimi: Bir Vaka İncelemesi 
  Pages 1129 - 1144 
   Esra Tani, Harun Yıldız
 25. Yüz Yüze Oy Toplama (Canvassing) Uygulamasının Seçmenler Üzerine Etkileri: Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Araştırma 
  Pages 1145 - 1166 
   fadime dilber
 26. Understanding WhatsApp Parent Group’s Dynamics: Group Communication and Information Sharing 
  Pages 1167 - 1183 
   Selva Ersöz
 27. İtaatkârlar Daha Mı Mutlu? “Pozitif Psikoloji Perspektifinden Boyun Eğicilik” 
  Pages 1185 - 1201 
   Cıldız Mamırova, Hasan Yılmaz
 28. Ruhsal Bozukluklara Karşı Stigma-Derleme 
  Pages 1203 - 1221 
   Elmas Merve Malas
 29. İlişki Niteliği ve Bağışlamanın Mutluluk Üzerindeki Etkisi 
  Pages 1223 - 1238 
   Hasan Yılmaz
 30. Ergenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Öz-yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
  Pages 1239 - 1254 
   Melike Sert, Zeliha Traş
 31. Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üyelikler Üzerinden Bir Araştırma 
  Pages 1255 - 1276 
   Çiğdem Akman
 32. Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Bürokrasi ve Memurlar 
  Pages 1277 - 1318 
   Yahya Aydın, İsa Yeğen
 33. Evaluating Terrorism within The Framework of Weber’s Ethics, Action and Authority Concepts 
  Pages 1319 - 1337 
   Erol Bulut
 34. Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi 
  Pages 1339 - 1347 
   Abdullah Bora Özkara
 35. Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği) 
  Pages 1349 - 1360 
   Ahmet İslam, Osman İmamoğlu
 36. Rekreatif Etkinliklere Katılan Kamu Personellerinin İş Stresi ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
  Pages 1361 - 1371 
   Fatih Yaşartürk, Handan Yılmaz
 37. Investigation of Basketball Ability Levels and some Performance Characteristics of Male and Female Students 
  Pages 1373 - 1381 
   Gökmen Kılınçarslan, Harun Genç, Akan Bayrakdar, İdris Kayantaş
 38. Dayanıklılık Antrenmanları Sonucu Plazma Hacim Değişiklikleri Ve Performans İlişkisi 
  Pages 1383 - 1390 
   Uğur Dündar, Sibel Tetik, Kerim Dündar, Süleyman Gönülateş, Tansu Yaan
 39. Sosyal Bilgiler Derslerinde Tarih Bilincinin Kazandırılmasında Kıbrıs Barış Harekâtı’na Katılan Gazilerin Görüşleri 
  Pages 1391 - 1404 
   Selim Özcan
 40. Mıgırdıç Tokatlıyan, Tokatlıyan Otelleri, Gazinosu ve Lokantası -Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre- 
  Pages 1405 - 1428 
   Ümit Baki Erdem, Murat Hanilçe
 41. Turistlerin Destinasyon Seçimi Öncesi Beklentileri ve Satın Alma Sonrası Değerlendirmeleri: Kapadokya Örneği 
  Pages 1429 - 1449 
   Aydın Ünal
 42. Turist Rehberlerinin Gastronomi Bilgisi Ve Algısının Tavsiye Niyetine Etkisi 
  Pages 1451 - 1463 
   Bayram Akay, Berkant Özöğütçü
 43. “Bellek” ve “Zaman” Kavramları Işığında Modiano'nun En Uzağından Unutuşun Adlı Yapıtına Genel Bakış 
  Pages 1465 - 1473 
   Mehmet Sayın
 44. Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Süreciyle (AHS) Belirlenmesi: Eğitim Hizmetleri Pazarlaması Bakımından Bir Değerlendirme 
  Pages 1475 - 1499 
   Gülsen Serap Çekerol, Ece Yürekli