Bilimsel Etkinlikler

COST Projeleri Yayınlandı

Projelerin özet hali ektedir. Ayrıca projelerin tam metinlerine (MoU) ların http://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions linkinden ulaşılabilir.

Burada her bir projeye girilip, MoU'ları indirilerek, girişim yapılabilir.

Actions Booklet

KTMÜ Rektör Yardımcısı'nın Makalesi "Renewable Energy" Adlı Dergide

Üniversitemizin Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT'ün makalesi SCI - Expanded kapsamındaki 5 yıl içindeki etki faktörü (Impact Factor) 4.068, 2015 yılı etki faktörü 3.404 olan Renewable Energy ( https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.10.083 ) dergisinde Nisan 2017, 103 cildinde 688–694 sayfasında yayımlanmıştır: F. Aydın, H. Öğüt “Effects of using ethanol-biodiesel-diesel fuel in single cylinder diesel engine to engine performance and emissions

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bakıt Turdumambetov’un makalesi Journal of Sustainable Tourism dergisinde online yayımlandı.

Manas Journal of Engineering (MJEN), Volume 5, Issue 1, 2017 yeni sayısı yayınlanmıştır. Yeni sayımıza journals.manas.edu.kg adresinden ulaşabilirsiniz...

 
Ayrıca Google Scholar ve DOAJ'da taranan dergimiz Russian Science Citation Index'te de taranmaya başlamıştır.
 
 
» Volume : 5 | Issue : 1 | Year : 2017
 
Solving Nonlinear Partial Differential Equations By Using Adomian Decomposition Method, Modified Decomposition Method And Laplace Decomposition Method
O. Gözükızıl, H. Gündoğdu, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Solutions Of The Maximum Of Difference Equations
D. Şimşek, B. Oğul, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Определение физико-химических свойств мёда из горных и равнинных регионов Кыргызстана
K. Kadyrova, J. Smanalieva, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Улуттук бозо ичимдиги - даярдоо ыкмалары жана ачытуучу микроорганизмдер
J. Iskakova, A. Deydiev, A. Kulmyrzaev, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
A Fuzzy Model Of Nervous System
T. Karacay, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Comparative Analysis Of Integer Factorization Algorithms Using CPU And GPU
R. Ismailova, R. Sultanov, G. Kimsanova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |

» Volume : 06 | Issue : 02 | Year : 2017

Cover Page

 
Erzincan Değerler Eğitimi Projesinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
F. Aydoğdu, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   | 
 
İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
M. Senturk, H. Dündar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Bişkek Türk İlk ve Orta Okulu Öğrencileri ve Öğretmenlerinin "Okul" Kavramı Algılarına İlişkin Metaforların İncelenmesi
M. Gok, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri
M. Baba Öztürk, Y. Öksüz, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Fahreddin Er-Razî’nin Tefsir-i Kebir’inde Bir Ulumu’l Kur’an Bahsi Olarak Muhkem ve Müteşabih Âyetler
E. Bayram, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Asil-Vekil Arasındaki Kayırmacılığın Vekâlet Maliyetleri ile Ilişkisi
B. Ekinci, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma
S. Ekber, M. Memmedova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama
E. Yurekli, M. Gürol Durak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Түркия жана Кыргызстандын салык системаларынын салыштырмалуу анализи
S. Atmaca, M. Bayrak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Türkiye’de Vergi Müfettişleri Perspektifinden Vergi Denetiminde Sorunlar: İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’den Bulgular
I. Organ, F. Çavdar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Meslek Yüksekokulları Halkla İlişkiler Programı Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Alışkanlığı: Ordu Üniversitesi Örneğinde
C. Yavuz, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Sosyal Medyada Kültürel Sermaye Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması
M. Seyfi, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
A Structural Analysis of N. V. Gogol's ‘The Overcoat’
R. Yilmaz, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği
T. Elitas, Y. Devran, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kırgızistan’da Göç ve Göçün Nedenleri Üzerine Değerlendirmeler
H. Beşirli, S. Geri, A. Ünal, E. Aksoy, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Religious and Political Authority in The Kingdom of Saudi Arabia: Challenges and Prospects
J. Mahoney, K. Alboaouh, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |