Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet tarafından 23.10.2017 yılı tarihinde kabul edilen Güzel Sanatlar Fakültesinin oluşmasına yönelik 2007-03 kararıyla, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatalar Fakültesi açılmıştır. Fakültemiz sahne sanatları, resim, grafik ve müzik bölümlerinden oluşmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi dünya sanatlarını, sahne ve müzik alanlarındaki sanatı iyi bir şekilde araştırarak gelecekte kendi alanıyla ilgili eğitimli ve tecrübeli mezunları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Amacımız, milli ve uluslararası konumda yüksek kaliteli sanatın alt yapısını kurabilen sanatçı adayının sayesinde diğer insanlara manevi zenginlik sağlayan babalarımızdan bize miras olarak gelen kültürel değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır.

Türk uygarlığının kültürüne yol açan sanat sahibi kadrosunu yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır. Ülkemizde ve Türkiye'de genel sanat alanlarında ünlü olan uzmanlardan oluşan akademik kadronun uzun zamandır biriktirdiği tecrübelerini kullanarak, Üniversitemizdin eğitim ve öğretim programına göre uygulama ve teori bakımından dengeli eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Resim ve grafik bölümleri düzenleyen resim sergileri, gelen konukların ve seyircilerin ilgisini kazanmakta ve zaman zaman yenilenmektedir.

Güzel sanat fakültesinin bünyesinde kurulan Türk Dünyası Müzik Orkestrası dünya klasikleri ve türk topluluklarının ünlü eserlerini profesyonel bir seviyede oynayarak, Üniversitemizde gerçekleşen çeşitli faaliyetlere aktif olarak katılmaktadır. Okestro üyeleri ise yeni mezun olan öğrencilerle yarışma neticesinde tamamlanmaktadır. Mezunlarımızın çoğu eğitime devam etmek amacıyla yüksek lisans programmlarında okumaktadırlar.

En iyi umzanı yetiştirmek için uygulama ve teori derslerinin dışında öğrenciler:

-Uluslararası ve ülke içindeki yarışmalara

-Yüksek öğretim kurumları arasındaki yarışmalara

-Televizyon projelerine

-Mezuniyet konserlerine

-Seminer ve araştırma –uygulama faaliyetlerine

-Türkiye, Kırgızistan ve diğer ülkelerde staj yapma ve katılma imkanlarına sahiptir.

 

Doç. Doc. Anarbek İbraev

Dekan Vekili