İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Değerli ziyaretçilerimiz,

Bilim ve teknolojide olağanüstü bir hızda ilerlemenin gerçekleştiği günümüzde en önemli zenginlik kaynağı, bilgidir. Bilginin üretime dönüşmeye hazır hale getirildiği üniversiteler ise bu zenginliğin üretim merkezleridir. Ancak üniversiteleri bilim üretim merkezi haline getiren fiziki koşullar (binalar, laboratuvarlar vb.) değil, bilim adamları ve birbirinden değerli öğrencileridir. Üniversiteler teknik olarak bilim üretim merkezi olmanın yanında samimi ve güçlü bir sosyal ortamın meydan getirildiği bilim yuvası özelliğine de sahip olmalıdır. Çünkü verimli üretim ancak huzurlu ortamlarda gerçekleştirilmektedir.

Barış ve refah içerisinde adil, yaşanabilir bir dünyayı hep birlikte oluşturmanın yolu, bilgi üretmenin yanında bilgiyi vatanına, milletine ve bütün insanlığa faydalı olmak için kullanan, dürüst, samimi, vefalı ve güçlü karakterli gençler yetiştirmekten geçmektedir. Bu gençliğin yetişmesine Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak her türlü katkıyı sunmakta olduğumuzu/olacağımızı ifade etmek isterim. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin mezun olduktan sonra en güzel bir şekilde bu yüce amaç için çaba gösterdiklerini görmek bu konuda haklı olduğumuzun delilidir.

Bir ülkenin ekonomisi, finansal yapısı, idari/siyasi yapısı ve uluslararası ilişkileri güçlü ise o ülke dünya nazarında güçlü ülke olarak tanımlanmaktadır. Fakültemiz öğrencileri, belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kamunun tüm kaynaklarının en etkili şekilde kullanılarak toplum ihtiyaçlarını en hızlı ve kapsamlı bir şekilde karşılamak amacıyla sosyal refahın artmasına katkı yapacak nitelikte yetişmektedirler. Öğrencilerimizi yukarıda bahsedilen kanallarda etkin işgücüne katkı sağlayacak temsilciler olarak ekonomide, siyasette ve yönetimsel süreçlerde tercihlerin belirlenmesi ve biçimlenmesinde Manas Üniversitesi’nin neferleri olarak yetiştirmek en büyük gayemiz ve arzumuz olacaktır.

Sevgili öğrenciler,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mensubu olarak, iki kardeş ülkenin kardeşlik simgelerinden birisi olan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nin misyonunu ve vizyonunu kılavuz edinmeli ve bu doğrultuda kendimizi iyi yetiştirerek başta Türkiye, Kırgızistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri olmak üzere bütün insanlığın refah ve mutluluğu için çaba göstermeliyiz.

Sizlerden beklentimiz, tarihsel süreçten gelen birliktelik, dahası akrabalık ve sosyo-kültürel yapının tüm değerlerini bir sonraki nesle miras olarak taşımanızdır. Bunu yaparken bir yandan yalnızca haklı olanın üstün olduğu düsturunu bize nakşeden inancımızı hatırımızdan çıkarmamalı, bir yandan da yine tarihimizde olduğu gibi bilim ve teknolojiye en fazla ve en güncel katkıyı yapmayı hedeflemeliyiz.

Siz değerli ziyaretçilerimize ve kıymetli öğrencilerimize selamlarımı sunar, sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim.

                                                                                                                               

                                                                                                                               Prof.Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ

                                                                                                                                Dekan V.