İlahiyat Fakültesi

Kırgızistan ve Türkiye Devletlerinin ortak irade ve işbirliği ile kurulmuş olan Manas üniversitesinin önemli fakültelerinden biri olan İlahiyat Fakültesi, iki milletin kültürel yakınlaşmasına yönelik akademik hizmet veren bir yükseköğretim kurumudur. Toplum kültürünün temelini oluşturan inanç ve maneviyat değerlerinin gelişip güçlenmesinde İlahiyat Fakültelerinin önemi büyüktür. Hem eğitim-öğretim faaliyeti hem de bilimsel araştırmalarla yürütülen çalışmaların sonuçları topluma doğrudan yansımakta, anlamlı ve değerli karşılıklar bulmaktadır. Fakültemizde bu gerçeğin farkındalığı ile ciddi, düzenli ve özverili çalışmalar yapılmaktadır. Ortak tarihi ve kültürel köklere sahip Kırgız ve Türk toplumlarının emek ve ideallerini bileşkesi olan fakültemiz bilimsel, akılcı, çağdaş norm ve yöntemlerle çalışmalarına devam etmektedir.

Misyonumuz

Din bilimleri alanında üst düzeyde bilgi, anlayış ve değerlendirme yetkinliği kazanmış, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı ve üretken kişiliğe sahip, manevi, ahlaki ve bilimsel değerleri özümsemiş özgüveni yüksek bireyler yetiştirerek Türk Cumhuriyetleri ile akraba topluluklarındaki dini sorunların çözümüne, barışa, uzlaşmaya ve dayanışmaya dayalı din kültürü geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Bilimsel çalışmaları ile uluslararası etkinlik ve saygınlık kazanmış, eğitim-öğretim, araştırma ve inceleme kalitesi yüksek, grup çalışmasını işbirliğini teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışına sahip; Türk toplumlarının din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan; toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, gelişime açık, yenilikçi bir fakülte olmaktır.

 

Prof.Dr. Mustafa Köylü
Dekan