Mühendislik Fakültesi

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1997 yılında faaliyete geçmiş olup, günümüzde Bilgisayar, Çevre, Gıda ve Kimya Mühendisliği Bölümlerinde Lisans ve Yüksek Lisans; Bilgisayar, Gıda ve Kimya Mühendisliği Bölümlerinde doktora programları ile öğrencilere hizmet vermektedir.  2018- 2019 Eğitim Öğretim yılında Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerine öğrenci alımına başlanmıştır. Yeni açılan bu Bölümlerin öğrencileri Dil Hazırlık Okuluna devam etmektedirler.
En büyük hedefimiz ilimde ve sanayide faydalı olabilecek, çağdaş bilgilere sahip mühendisleri yetiştirmektir. İnsanların kaliteli yaşam ortamına kavuşmaları, bilişim sistem ve teknolojileri, yeni ürün imalatında kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi ve tüketicilere yüksek kaliteli gıda ürünleri sağlanması gibi alanlar mezunlarımızın almış oldukları eğitim ve tecrübeyi kullanabilecekleri yerlerdir. Akademik programlarımız mühendislik eğitimi alanında ileri kuruluşların programlarına göre geliştirilmiştir. Tecrübeli öğretim üyeleri, modern imkanlar ve yakın öğretim üyesi- öğrenci ilişkisi  öğrencilerimizin kuvvetli mühendislik eğitimi ve öğretimi almalarına yardımcı olmaktadır.    

Mühendislik eğitimi, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme ile topluma hizmet Fakültemizin temel faaliyet alanlarıdır.  Fakültemiz aktif bir şekilde üniversite dışı kaynaklar tarafından finanse edilen ulusal ve uluslararası projelere katılmaktadır. Bu projelerde öğrencilerimiz de yer almaktadır. Fakültemiz öğretim üyeleri çeşitli bilimsel faaliyetlere ve organizasyonlara katılarak sahip oldukları bilim ve tecrübeleri paylaşmak için başka üniversite, araştırma merkezleri ve sanayi kurumları ile işbirliği yapmaktadır.      

Mühendislik Fakültesi mezunlarının  21. Yüzyılın teknolojik sorunlarını profesyonelce çözebilmeleri ve fakültemizin de mühendislik alanında en iyi okullardan biri olabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışmaktayız.    
Fakültenin akademik ve idari personeli  sizlerin başarıları için çalışmaktadır.   

Saygılarımla,  

 


Prof.Dr. Coşkan ILICALI
Dekan V.