Veteriner Fakültesi

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, “ Orta Asya hayvancılığının kalbi ” olan Kırgızistan'da kuruluşundan bu güne; çağdaş bilgi ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, vatanını ve milletini seven Veteriner Hekimler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

2008-2009 Eğitim Öğretim Yılında eğitime başlayan fakültemiz şu an itibarı ile geçici fakülte binası ve Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde eğitim-öğretim, pratik uygulama ve topluma hizmet faaliyetlerini sürdürmektedir. 21 Aralık 2011 tarihinde ihalesi yapılarak inşaatına başlanan ve tamamlanma aşamasına gelmiş olan eğitim kopleksimizin (fakülte binası, laboratuvarlar ve klinikler) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hizmete girmesi hedeflenmektedir. Bu kompleksin hizmete girmesi ile birlikte fakültemiz Orta Asya'nın en büyük ve en modern Veteriner Fakültesi olacaktır.

Fakültemizin, Kırgızistan ve Türkiye üniversitelerinden oluşturulmuş, yüksek deneyimli, fedakâr bir akademik kadro ile sürdürülen eğitim programı, Kırgız Eğitim Bakanlığı standartları ve Avrupa Veteriner Eğitim Birliği (EAEVE) tarafından akredite edilen Türkiye Veteriner Fakülteleri eğitim programları örneklerini esas alarak hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfı hariç beş yıllık bir eğitim süresinin sonunda, fakültemizden yüksek lisans diploması ile Veteriner Hekim Ünvanı alarak mezun olmaktadırlar.

Fakültemiz ilk mezunlarını 2013-2014 –eğitim-öğretim yılı sonunda vermiştir. Mezunlarımız Kırgızistan ve Türkiye tarım ve hayvancılık teşkilatlarında, üniversitelerde ve özel sektörde (klinik-danışmanlık, ilaç sanayii) istihdam olunurken, bir kısmı da gelecekte Fakültemiz Akademik Kadrosunu şekillendirmek üzere lisansüstü eğitimlerine devam etmektedirler.

Hedefimiz yeni eğitim kompleksimizin de hizmete girmesiyle birlikte, hayvan ve sürü sağlığı, hayvan ıslahı, gıda güvenliği ve kontrolü alanlarında hizmet veren, aynı zamanda EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitim Birliği) ve VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) standartlarına sahip bir fakülte haline gelmektir.

 

Prof. Dr. Hasan GÜZELBEKTEŞ

KTMÜ Veteriner Fakültesi Dekan V.