Veteriner Fakültesi

 

KTMÜ Veteriner Fakültesi, çağdaş eğitim ilkelerinden ödün vermeden; doğaya, insan ve hayvan haklarına saygılı, bilimsel donanımı güçlü, özgüveni ve hoşgörüyü hayat prensibi edinen, yaşadığı sürece öğrenmekten ve bilgi tazelemekten asla vazgeçmeyen, kendisiyle, çevresiyle ve Türk Dünyasının uygarlık değerleriyle barışık, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini medenice ifade edebilen, mesleğinin etik kurallarına uyan ve onları koruyan, Veteriner Hekimlik alanındaki kanun, yönetmelik ve yönergelerin bilincinde olan Veteriner Hekimler yetiştirmek gibi önemli bir misyonu üstlenmiştir. KTMÜ Veteriner Fakültesi’nde yetiştirilecek Veteriner Hekimler aracılığıyla ülke hayvancılığının geliştirilmesi, hayvan ve halk sağlığının korunması, çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında insanları eğitmesi ve böylece bilinçli tüketici kitlenin oluşturulması ve ülkenin hayvancılık potansiyelinin Kırgızistan ekonomisine rasyonel bir şekilde katkısının sağlanmasını hedeflenmektedir.   

2008-2009 döneminde, eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan fakültemiz; çağdaş bilgi ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip,  ilk mezunlarını 2013-2014 eğitim-öğretim dönemi sonunda vermiştir. Mezunlarımız Kırgızistan ve Türkiye tarım ve hayvancılık teşkilatlarında, üniversitelerde ve özel sektörde (klinik-danışmanlık, ilaç sanayii) istihdam olunurken, bir kısmı da gelecekte Fakültemiz Akademik Kadrosunu şekillendirmek üzere lisansüstü eğitimlerine devam etmektedirler.

Fakültemizin, Kırgızistan ve Türkiye üniversitelerinden oluşturulmuş, yüksek deneyimli, fedakâr bir akademik kadro ile sürdürülen eğitim programı, Kırgızistan Eğitim Bakanlığı standartları ve Avrupa Veteriner Eğitim Birliği (EAEVE) tarafından akredite edilen Türkiye Veteriner Fakülteleri eğitim programları örneklerini esas alarak hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfı hariç beş yıllık bir eğitim süresinin sonunda, fakültemizden yüksek lisans diploması ile Veteriner Hekim unvanı alarak mezun olmaktadırlar.

Hedefimiz, hayvan ve sürü sağlığı, hayvan ıslahı, gıda güvenliği ve kontrolü alanlarında hizmet veren, aynı zamanda EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitim Birliği) ve VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) standartlarına sahip bir fakülte haline gelmektir. Veteriner Fakültesi’nin bu hedefine ulaşması halinde, sadece Kırgızistan için değil, Orta Asya için de önemli bir eğitim-öğretim kurumu olacağı ve bir referans fakültesi olarak ortaya çıkacağı muhakkaktır.

Sevgili gençler;

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nin huzur iklimi içerisinde, uluslararası standartlarda dizayn edilmiş fakültemizde, “Gelecek Elimizde” sloganı ile, sizlerle birlikte el ele geleceğe hazırlanmak istiyoruz. En içten selam, sevgi ve saygılarımla.

 

Prof.Dr. Ümit GÜRBÜZ

KTMÜ Veteriner Fakültesi Dekan V.