Veteriner Fakültesi

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, “Orta Asya hayvancılığının kalbi” olan Kırgızistan'da kuruluşundan bu güne; çağdaş bilgi ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, milletini ve memleketini seven Veteriner Hekimler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

Fakültemiz, 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılında İletişim Fakültesi binasının 5. katında üç ofis, bir laboratuvar ve iki derslikle eğitime başlaşmış olup, bu gün Teknoloji Merkezi içerisinde bulunan 950 m 2 kapalı alana sahip geçici fakülte binasında sürdürmektedir. Fakültemiz araştırma, eğitim-öğretim, ve topluma hizmet faaliyetlerinin yanı sıra, 2013 Ekim ayında Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezinin açılması ile bölge hayvan sahiplerine klinik hizmeti de vermeye başlamıştır. Diğer taraftan 21 Aralık 2011 tarihinde ihalesi yapılarak inşaatı başlatılan fakültemiz ana binasının yapımı hızla devam etmekte olup, hizmete girmesiyle birlikte üniversitemiz Kırgızistan'ın da ötesinde Orta Asya'nın en büyük ve en modern Veteriner Fakültesine sahip olacaktır.

Fakültemizin, Kırgızistan ve Türkiye üniversitelerinden oluşturulmuş, yüksek deneyimli, fedakâr bir akademik kadro ile sürdürülen eğitim programı, Kırgız Eğitim Bakanlığı standartları ve Avrupa Veteriner Eğitim Birliği (EAEVE) tarafından akredite edilen Türkiye Veteriner Fakülteleri eğitim programları örneklerini esas alarak hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfı hariç beş yıllık bir eğitim süresinin sonunda, fakültemizden yüksek lisans diploması ile Veteriner Hekim Ünvanı alarak mezun olmaktadırlar.

Fakültemiz ilk mezunlarını 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı sonunda vermiştir. Mezunlarımız Kırgızistan ve Türkiye tarım ve hayvancılık teşkilatlarında, üniversitelerde ve özel sektörde (klinik-danışmanlık, ilaç sanayii) istihdam olunurken, bir kısmı da gelecekte Veteriner Fakültemiz Akademik Kadrosunu şekillendirmek üzere eğitimlerine lisansüstü düzeyde devam etmektedirler.

Hedefimiz yeni fakülte binalarının da hizmete girmesiyle birlikte hayvan sağlığı, hayvan ıslahı, gıda kontrolü ve güvenliği alanlarında hizmet veren ve 2023 yılında Avrupa Veteriner Eğitim Birliği (EAEVE) tarafından Akredite edilebilir bir fakülte haline gelmektir.

 

Prof.Dr. Kürşat ALTAY

KTMÜ Veteriner Fakültesi Dekan V.