Ziraat Fakültesi

Bu Sayfanın Değerli Ziyaretçileri,

Bilindiği gibi tüm dünyada tarımın önemi giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Tarım, insan yaşamının maddi temelini oluşturan gıdanın üretilmesi ve insanlığa arzı gibi yüce bir hedefe hizmet edenlerin sektörüdür. Dünya nüfusunun artması, özellikle Çin ve Hindistan gibi nüfusun çok olduğu ülkelerde refah artışına bağlı olarak tüketimin artması, küresel iklim bozulması sonucu kuraklık, sel ve taşkın gibi doğal afetlerin daha sık görülmesi, mücadelesi zor olan hastalık etmenlerinin yayılması ve tarımsal ürünlerin biyodizel, biyobenzin ve hidrojen şeklinde enerji üretiminde kullanılmaya başlanması bitkisel ürünlere ve hayvansal gıdalara talebin giderek artmasına neden olmaktadır.

Tarım ülke ekonomilerinin ve sosyal hayatın dengeleyici temel sektörlerinden biridir. Günümüzde tarım yalnızca geçim sağlamaya yönelik aile işletmeciliği olmaktan çıkmış, büyük sermayelerin yatırıldığı önemli bir ekonomik faaliyet olmuştur. Bir yandan ülkelerde iş gücünün istihdamına katkı verirken bir yandan da hammadde üretimi ile endüstrinin lokomotifi olmaktadır.

Tarım, geniş bir bilgi birikimi gerektiren, ileri teknolojiden yararlanma esasına dayalı, insan ve doğa ilişkisini dengeleyen, değişen ekonomik koşullara uygun olarak sürdürülmesi gereken önemli bir sektördür. Tarımda yeni bilgi ve teknolojinin üretilmesi ve çıktılarının toplumsal hayatta yer bulması için eğitim, araştırma ve yayımda başarı sağlamak gerekir. Bu açıdan bakıldığında, tarımla ilgili fakültelerin ve diğer eğitim programlarının önemi açıkça görülmektedir.

Fakültemizde eğitim-öğretim, araştırma ve yayım faaliyetleri Kırgızistan ve bölgenin tarımsal problemlerine çağın değişen ve gelişen şartlarına uygun çözümler üretmeyi sağlayacak şekilde, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülmektedir.

Kırgızistan'da üretim maliyetinin düşük ve verimliliğin yüksek olduğu, rekabetçi bir tarımsal yapılanmanın gerçekleştirilmesini arzulamaktayız. Bu amaçla, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, yetiştiricilerimiz ve çiftçi örgütlerimiz başta olmak üzere, tarım alanında faaliyet gösteren tüm paydaşlarımızla işbirliğine hazır olduğumuzu duyuruyorum.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa PAKSOY
Ziraat Fakültesi Dekan Vekili 

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.