Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Tarihleri
Tıklanma : 866

N

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZİN ADI

DANIŞMAN

GÜNÜ ve SAATİ

YERİ

1

İrfan

DOĞAN

İKTİSAT

Yeni İpek Yolu” Projesi: Yaklaşımlar, İnisiyatifler ve İşbirlikleri

Yrd.Doç.Dr.Cunus GANİYEV

04.09.2015-10.00

İİBF-406

2

Anna

ELİSRTATOVA

İKTISAT

Kırgızistan’ın BDT Ülkeleri ile İşbirliğinin Ekonomik Kalkınmaya Etkis

Prof.Dr.Cusup PİRİMBAYEV

04.09.2015-10.00

İİBF-406

3

Saltanat

ASANKOCOYEVA

TÜRKOLOJİ

Ernis TURSUNOV’un Poetik Arayışları Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr.Layli ÜKÜBAYEVA

03.09.2015-11.00

İİBF-106

4

Ayçürök

PARDABAYEVA

TÜRKOLOJİ

Melis Abakirovun Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserlerinin Fikri ve Sanatsal Özellikleri

Prof.Dr.Layli ÜKÜBAYEVA

03.09.2015-10.00

İİBF-106