Sosyal Bilimler Enstitüsü Devlet Sınavı ve Tez Savunmaları
Tıklanma : 444

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE

YÜKSEK LİSANS DEVLET SINAVI VE TEZ SAVUNMALARI

DOKTORA TEZ SAVUNMALARI

 

TEZ SAVUNMA SINAVI İZLEMEK İSTEYENLERE AÇIKTIR.

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE

YÜKSEK LİSANS

DEVLET SINAVI VE TEZ SAVUNMALARI

NO

ABD

ADI SOYADI

TEZ KONUSU

SAVUNMA TARİHİ/YERİ/SAATİ

1

Felsefe

Bedir EROĞLU

Türkçe : Medya Etiğinin Temel Problemleri: Kırgızistan’da Erkin Too Gazetesi Örneği”

 

Kırgızca: Медиа-этиканын негизги көйгөйлөрү: Кыргызстандын "Эркин тоо" гезитинин мисалында

Devlet Sınavı/

Tez Savunması:

21/06/2018,

Saat: 10:00

İİBF-228

2

Felsefe

Gülkayır CARKINBAYEVA

Türkçe : “Kirgiz Düşünce Kültürü: Gelenek ve Yeni Nesil

 

Kırgızca: Кыргыз ой жүгүртүү маданияты: каада салт жана жаңы муун

Devlet Sınavı/

Tez Savunması:

21/06/2018,

Saat: 13:30

İİBF-228

6

 

Türkoloji

Aycamal ASKARBEK KIZI

Türkçe : Manas Destanı’ndaki Tarihi Türk Lehçelerine Аit Dil Unsurları

 

Kırgızca: “Манас” эпосундагы тарыхый түрк тилдерине таандык тилдик каражаттар

Devlet Sınavı : 20/06/2018,

Saat:10:00

Tez Savunması:

21/06/2018,

Saat: 13:00

İİBF-425

7

 

 

İşletme

Aysuluu BEYŞENOVA

Türkçe : “Kadınların Kariyer Engelleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiler: Kırgızistan’daki Hizmet Sektörü Üzerine Bir Araştırma“

 

Kırgızca: Аялдардын карьерадагы тоскоолдуктары енен уюмга байлануу арасындагы байланыштар: Кыргызстандын кызмат көрсөтүү секторунун мисалында

Devlet Sınavı : 21/06/2018,

Saat:10:00

Tez Savunması:

21/06/2018,

Saat: 14:00

İİBF-324

8

Eğitim Bilimleri

Nargiza DUMANAYEVA

Türkçe : Kırgızistan ve Türkiye’deki Sosyaleşmeye Yönelik Milli Çocuk Oyunlarının Karşılastırmalı İncelenmesi

 

Kırgızca: “Кыргызстандагы жана Түркиядагы социалдаштыруу багытындагы улуттук балдар оюндарынын салыштырма анализи

Devlet Sınavı /

Tez Savunması:

19/06/2018,

Saat: 10:00

İLEF-115

9

Eğitim Bilimleri

Nurzada ABIŞEVA

Türkçe : Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Vatanseverlik Değerlerinin Kazandırılmasının İncelenmesi (Bişkek Örneği)

 

Kırgızca: Атайын орто кесиптик окуу жайлардын студенттерин мекенчилдикке тарбиялоонун изилдениши (Бишкек мисалында)

Devlet Sınavı /

Tez Savunması:

19/06/2018,

Saat: 13:00

İLEF-115

 

Eğitim Bilimleri

Nazgül ADİLBEKOVA

Türkçe : Evlilik Kalitesinin Yordanmasında Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumunun ve Yaşam Doyumunun Etkisinin İncelenmesi

 

Kırgızca: Үй-бүлөнүн жашоо сапатын аныкташ үчүн коомдогу гендердик роль менен жашоо артыкчылыгынын изилдениши

Devlet Sınavı /

Tez Savunması:

19/06/2018,

Saat: 10:00

İLEF-115

 

İletişim Bilimleri

Ayşe Nur YILMAZ

Türkçe : Kırgızistan’da E-Ticaret Uygulamaları ve Değişen Tüketici Davranışları”

 

Kırgızca: Кыргызстандагы электрондук соода-сатык жана өзгөрүп туруучу керектөөчү мамилелери

Devlet Sınavı : 19/06/2018,

Saat:10:00

Tez Savunması:

19/06/2018,

Saat: 14:00

İLEF-216

 

Tarih

Maktım MAMETEMİN KIZI

Türkçe : Kırgızistan'da Tarih Biliminin Doğuşu ve Gelişimi (1920-1930'lu Yılları)

 

Kırgızca: Кыргызстандагы тарых илими: жаралышы жана өнүгүүcү (ХХ кылымдын 20-30 жылдары)

Devlet Sınavı : 18/06/2018,

Saat:15:30

Tez Savunması:

19/06/2018,

Saat: 13:30

EDF-228

 

Tarih

Bayzak MAMATALİYEV

Türkçe : XVI-XVIII Yüzyıllarda Farsça ve Türkçe Tarihi Kaynaklara Göre Kırgızlar ile Merkezi Asya Halkları Arasındaki Etnik İlişkiler

 

Kırgızca: XVI-XVIII кылымдардагы фарсча жана түркчө тарыхый булактар боюнча Кыргыздар менен борбордук азия элдеринин этникалык байланыштары

Devlet Sınavı : 18/06/2018,

Saat:10:30

Tez Savunması:

19/06/2018,

Saat: 15:00

EDF-228

 

Tarih

Tolkunay OROZBEKOVA

Türkçe : Kırgız Boyları ile Öğuz-Türkmen Boyları Arasındaki Etnık İlişkiler

 

Kırgızca: Кыргыз уруулары менен огуз-түркмөн урууларынын этникалык байланыштары

Devlet Sınavı : 18/06/2018,

Saat:10:30

Tez Savunması:

19/06/2018,

Saat: 15:00

EDF-228

 

Tarih

Ayperi MONOLDOR KIZI

Türkçe : Türk Tarih Yazıcılığında Kırgızlar”

 

Kırgızca: Түрк тарыхнаамасында кыргыздар”

Devlet Sınavı : 18/06/2018,

Saat:13:30

Tez Savunması:

19/06/2018,

Saat: 10:00

EDF-228

 

Türkoloji

Ulan KABILBEKOV

Türkçe : “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitapliğinda Bulunan OE. YZ. 0454 Numaralı Mecmȗʻanın Transkripsiyonlu Metni”

 

Kırgızca: “Стамбул шаарынын "Ататүрк" китепканасында жайгашкан ОЕ. YZ. 0454 номериндеги кол жазма жыйнагынын транскрипцияланган тексти”

Devlet Sınavı : 20/06/2018,

Saat:10:00

Tez Savunması:

21/06/2018,

Saat: 09:00

İİBF-425

 

Uluslararası İlişkiler

Ümütay ISIRADİN KIZI

Türkçe : “Küreselleşme Sürecinde Kırgız Toplumunun Kimlik Algısı”

 

Kırgızca: Кыргыз коомунун иденттүүлүгүнүн ааламдашуу процессинде кабыл алынышы

Devlet Sınavı : 20/06/2018,

Saat:10:00

Tez Savunması:

21/06/2018,

Saat: 10:00

İİBF-523

 

 

İktisat

Bermet MURATBEKOVA

Türkçe : “Demografi ve Eğitimin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Kırgızistan Örneği”

 

Kırgızca: Демографиялык абал менен билим берүүнүн экономикалык өсүүгө тийгизген таасири: Кыргызстандын мисалында

Devlet Sınavı : 20/06/2018,

Saat:10:00

Tez Savunması:

21/06/2018,

Saat: 14:00

İİBF-323

 

İktisat

Temirlan MAMASALİYEVA

Türkçe : “Kırgızistan’da Yoksulluk Düzeyi ve Bunu Etkileyen Faktörler”

 

Kırgızca: Кыргызстанда жакырчылык деңгээли жана ага таасир тийгизген факторлор

Devlet Sınavı : 20/06/2018,

Saat:10:00

Tez Savunması:

21/06/2018,

Saat: 10:00

İİBF-323

 

Коомдук илимдер институту

2017-2018 окуу жылы жазгы семестр

Магистратура

Мамлекеттик сынак жана магистрдик диссертацияны жактоо

NO

Багыты

Аты Жөнү

Темасы

Датасы

1

Философия

Бедир Ероглу

Türkçe : Medya Etiğinin Temel Problemleri: Kırgızistan’da Erkin Too Gazetesi Örneği”

 

Kırgızca: Медиа-этиканын негизги көйгөйлөрү: Кыргызстандын "Эркин тоо" гезитинин мисалында

Мамлекеттик сынак /

диссер. жактоо:

21/06/2018,

саат: 10:00

Экономика ж-а.Б.Фак.-228

2

Философия

Гүлкайыр Жаркынбаева

Türkçe : “Kirgiz Düşünce Kültürü: Gelenek ve Yeni Nesil

 

Kırgızca: Кыргыз ой жүгүртүү маданияты: каада салт жана жаңы муун

Мамлекеттик сынак /

диссер. жактоо:

21/06/2018,

саат: 13:30 Экономика ж-а.Б.Фак.-228

6

Түркология

 

Айжамал Аскарбек кызы

Türkçe : Manas Destanı’ndaki Tarihi Türk Lehçelerine Аit Dil Unsurları

 

Kırgızca: “Манас” эпосундагы тарыхый түрк тилдерине таандык тилдик каражаттар

Мамлекеттик сынак :

: 20/06/2018,

саат:10:00

диссер. жактоо:

21/06/2018,

сaaт: 13:00

Экономика ж-а.Б.Фак.-425

7

Менеджмент

Айсулуу Бейшенова

Türkçe : “Kadınların Kariyer Engelleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiler: Kırgızistan’daki Hizmet Sektörü Üzerine Bir Araştırma“

 

Kırgızca: Аялдардын карьерадагы тоскоолдуктары енен уюмга байлануу арасындагы байланыштар: Кыргызстандын кызмат көрсөтүү секторунун мисалында

Мамлекеттик сынак :

: 21/06/2018,

саат: 10:00

диссер. жактоо:

21/06/2018,

сaaт: 14:00

Экономика ж-а.Б.Фак.-324

8

Педагогика

Наргиза Думанаева

Türkçe : Kırgızistan ve Türkiye’deki Sosyaleşmeye Yönelik Milli Çocuk Oyunlarının Karşılastırmalı İncelenmesi

 

Kırgızca: “Кыргызстандагы жана Түркиядагы социалдаштыруу багытындагы улуттук балдар оюндарынын салыштырма анализи

Мамлекеттик сынак :

диссер. жактоо:

19/06/2018,

сaaт: 10:00

Коммун. Фак.-115

9

Педагогика

Абишева Нурзада

Türkçe : Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Vatanseverlik Değerlerinin Kazandırılmasının İncelenmesi (Bişkek Örneği)

 

Kırgızca: Атайын орто кесиптик окуу жайлардын студенттерин мекенчилдикке тарбиялоонун изилдениши (Бишкек мисалында)

Мамлекеттик сынак :

диссер. жактоо:

19/06/2018,

сaaт: 13:00

Коммун. Фак.-115

10

 

Педагогика

Адилбекова Назгүл

Türkçe : Evlilik Kalitesinin Yordanmasında Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumunun ve Yaşam Doyumunun Etkisinin İncelenmesi

 

Kırgızca: Үй-бүлөнүн жашоо сапатын аныкташ үчүн коомдогу гендердик роль менен жашоо артыкчылыгынын изилдениши

Мамлекеттик сынак :

диссер. жактоо:

19/06/2018,

сaaт: 10:00

Коммун. Фак.-115

11

Журналистика

Айше Нур Йылмаз

Türkçe : Kırgızistan’da E-Ticaret Uygulamaları ve Değişen Tüketici Davranışları”

 

Kırgızca: Кыргызстандагы электрондук соода-сатык жана өзгөрүп туруучу керектөөчү мамилелери

Мамлекеттик сынак :

19/06/2018,

сaaт:10:00

диссер. жактоо:

19/06/2018,

сaaт: 14:00

Коммун. Фак.-216

12

Тарых

Маметемин кызы Мактым

Türkçe : Kırgızistan'da Tarih Biliminin Doğuşu ve Gelişimi (1920-1930'lu Yılları)

 

Kırgızca: Кыргызстандагы тарых илими: жаралышы жана өнүгүүcү (ХХ кылымдын 20-30 жылдары)

Мамлекеттик сынак :

18/06/2018,

Saat:15:30

диссер. жактоо:

19/06/2018,

сaaт: 13:30

Экономика ж-а.Б.Фак.-228

13

 

Тарых

Маматалиев Байзак

Türkçe : XVI-XVIII Yüzyıllarda Farsça ve Türkçe Tarihi Kaynaklara Göre Kırgızlar ile Merkezi Asya Halkları Arasındaki Etnik İlişkiler

 

Kırgızca: XVI-XVIII кылымдардагы фарсча жана түркчө тарыхый булактар боюнча Кыргыздар менен борбордук азия элдеринин этникалык байланыштары

Мамлекеттик сынак :

18/06/2018,

сaaт:09:00

диссер. жактоо:

18/06/2018,

сaaт: 14:00

Экономика ж-а.Б.Фак.-228

14

 

Тарых

Орозбекова Толкунай

Türkçe : Kırgız Boyları ile Öğuz-Türkmen Boyları Arasındaki Etnık İlişkiler

 

Kırgızca: Кыргыз уруулары менен огуз-түркмөн урууларынын этникалык байланыштары

Мамлекеттик сынак :

18/06/2018,

сaaт:10:30

диссер. жактоо:

19/06/2018,

сaaт: 15:00

Экономика ж-а.Б.Фак.-228

15

 

Тарых

Монолдор кызы Айпери

Türkçe : Türk Tarih Yazıcılığında Kırgızlar”

 

Kırgızca: Түрк тарыхнаамасында кыргыздар”

Мамлекеттик сынак :

18/06/2018,

сaaт:13:30

диссер. жактоо:

19/06/2018,

сaaт: 10:00

Экономика ж-а.Б.Фак.-228

16

Түркология

Кабылбеков Улан

Türkçe : “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitapliğinda Bulunan OE. YZ. 0454 Numaralı Mecmȗʻanın Transkripsiyonlu Metni”

 

Kırgızca: “Стамбул шаарынын "Ататүрк" китепканасында жайгашкан ОЕ. YZ. 0454 номериндеги кол жазма жыйнагынын транскрипцияланган тексти”

Мамлекеттик сынак :

20/06/2018,

сaaт:10:00

диссер. жактоо:

21/06/2018,

сaaт: 09:00

Экономика ж-а.Б.Фак.-425

17

Эл аралык мамилелер

Исирадин кызы Үмүтай

Türkçe : “Küreselleşme Sürecinde Kırgız Toplumunun Kimlik Algısı”

 

Kırgızca: Кыргыз коомунун иденттүүлүгүнүн ааламдашуу процессинде кабыл алынышы

Мамлекеттик сынак :

20/06/2018,

сaaт:10:00

диссер. жактоо:

21/06/2018,

сaaт: 10:00

Экономика ж-а.Б.Фак.-523

18

Экономика

Муратбекова Бермет

Türkçe : “Demografi ve Eğitimin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Kırgızistan Örneği”

 

Kırgızca: Демографиялык абал менен билим берүүнүн экономикалык өсүүгө тийгизген таасири: Кыргызстандын мисалында

Мамлекеттик сынак :

20/06/2018,

сaaт:10:00

диссер. жактоо:

21/06/2018,

сaaт: 13:00

Экономика ж-а.Б.Фак.-323

 

Экономика

Мамасалиев Темирлан

Türkçe : “Kırgızistan’da Yoksulluk Düzeyi ve Bunu Etkileyen Faktörler”

 

Kırgızca: Кыргызстанда жакырчылык деңгээли жана ага таасир тийгизген факторлор

Мамлекеттик сынак :

20/06/2018,

сaaт:10:00

диссер. жактоо:

21/06/2018,

сaaт: 10:00

Экономика ж-а.Б.Фак.-323

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE

DOKTORA TEZ SAVUNMALARI

NO

ABD

ADI SOYADI

TEZ KONUSU

SAVUNMA TARİHİ/YERİ/SAATİ

1

İşletme

Sancar ALTMIŞEV

Türkçe : Bulanık KANO Modelleme ile Bir Sağlık Kuruluşunun Hizmet Tasarımı Modelinin Geliştirilmesi

 

Kırgızca: “Мунарып кано моделдөө менен саламаттыкты сакатоо мекемесинин кызмат көрсөтүү дизайнын түзүү”

 

22/06/2018,

Saat: 10:00

İİBF-325

2

İşletme

Gulnara KARADENİZ

Türkçe : Bulanık Modelleme Yaklaşımı ile Hastane Tedarik Zinciri Performansının Ölçülmesi

 

Kırgızca: “Так эмес моделдөө методун колдонуу менен оорукана тапшыруу тизмегинин өнүмдүүлүүгүн өлчөө”

 

25/06/2018,

Saat: 09:30

İİBF-325

3

İletişim Bilimleri

Venera NARİNOVA

Türkçe :Kırgızistan’ın Uluslararası İmaj Çalışmaları ve Sosyal Medya Temsili

 

Kırgızca: “Кыргызстандын эл аралык имидждик иш-чаралары жана социалдык тармактарда чагылдырылышы”

 

 

05/07/2018,

Saat: 14:00

İLEF-216

 

 

 

Коомдук илимдер институту

2017-2018 окуу жылы жазгы семестр

Доктордук (PhD) диссертацияны жактоо

NO

Багыты

Аты Жөнү

Темасы

Датасы

1

Менеджмент

Санжар Алтмышев

Türkçe : Bulanık KANO Modelleme ile Bir Sağlık Kuruluşunun Hizmet Tasarımı Modelinin Geliştirilmesi

 

Kırgızca: “Мунарып кано моделдөө менен саламаттыкты сакатоо мекемесинин кызмат көрсөтүү дизайнын түзүү”

 

22/06/2018,

сaaт: 10:00

Экономика ж-а.Б.Фак.-325

2

Менеджмент

Гулнара Карадениз

Türkçe : Bulanık Modelleme Yaklaşımı ile Hastane Tedarik Zinciri Performansının Ölçülmesi

 

Kırgızca: “Так эмес моделдөө методун колдонуу менен оорукана тапшыруу тизмегинин өнүмдүүлүүгүн өлчөө”

 

25/06/2018,

сaaт: 09:30

Экономика ж-а.Б.Фак.-325

3

Журналистика

Наринова Венера

Türkçe :Kırgızistan’ın Uluslararası İmaj Çalışmaları ve Sosyal Medya Temsili

 

Kırgızca: “Кыргызстандын эл аралык имидждик иш-чаралары жана социалдык тармактарда чагылдырылышы”

 

 

05/07/2018,

сaaт: 14:00

Коммун. Фак.-216