I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu
Tıklanma : 174

 

Program

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından hazırlanan, Türkiye’den Bayburt Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi’nin de katılımıyla, 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında I. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu yapılacaktır. Sempozyuma Orta Asya’dan ve dünyanın farklı ülkelerinden 100’ün üzerinde felsefeci ve bilim adamı katılacaktır. Toplantının amacının Türk dünyasının bilgi, hikmet ve tefekkür geleneğinin farklı bakış açıları ve yorumlarla ele alınarak bu kültürün yeniden üretimine katkı sağlaması olduğu ifade edilmektedir.