Mühendislik Fakültesi Seminerleri
Tıklanma : 1040

Kimya Mühendisliği Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Ayçürök Macitova 24.04.2019

Biyobozunur Ambalaj Materyallerinin Eldesi ve Kullanılması

Prof. Dr. Selehattin Gültekin  08.05.2018

Kimya Mühendisliğinde Matematik Derslerinin Önemi

 

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

26  Nisan 2019

Ruslan Adil Akay TEGİN

“Antibiyotik maddeler ve mikroorganizmaların üzerine olan etkileri”

31 Mayıs 2019

Camila SMANALİEVA

«SUSWALFOOD projesinin sonuçları»