İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Seminerleri
Tıklanma : 160

Adı Soyadı

Seminer Konusu

Tarihi

Şubat Ayı

Öğr.Gör.Dr.

Altınbek COLDOŞOV

Kırgızistan’da Uygulanan Seçim Sistemleri

15/02/2021

Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ

Faiz ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisi Üzerine Tartışmalar

18/02/2021

Yrd. Doç. Dr. Raziyahan ABDİYEVA

Kırgızistan’da Devlete Güven ve Vergi Kültürü

25/02/2021

Doç. Dr. Bilal SOLAK

Dünyada Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Teorik Bir Yaklaşım

26/02/2021

Mart Ayı

Doç. Dr. Zakir ÇOTAYEV

K.C. Din Özgürlüğü Alanında Devlet Siyaseti

04/03/2021

Doç. Dr. Kasım BAYNAL

Toplam Kalite Yönetimi

11/03/2021

Yrd. Doç. Dr. Burulça SULAYMANOVA

Кыргызстанда жаш эмгек рыногунун өзгөчөлүктөрү

18/03/2021

Yrd. Doç. Dr. Azamat MAKSÜDÜNOV

Kırgızistan’da Dijital Dönüşümün Önündeki Engeller ve Halkın E-hizmetlere Hazırlık Düzeyleri

19/03/2021

Prof. Dr. Damira CAPAROVA

Кыргызстан шартындагы саламаттык сактоо  системасындагы милдеттүү түрдө камсыздандыруунун көйгөйлөрү

22/03/2021

Prof. Dr. Metin BAYRAK

Kamu borçlanması

25/03/2021

Nisan Ayı

Doç. Dr. Emin YÜREKLİ

UFRS’nin Uygulanabilirliğini Etkileyen Faktörler Nelerdir

02/04/2021

Yrd. Doç. Dr. Damira BAYGONUŞOVA

ЕАЭБ Өлкөлөрүндө айыл-чарба тармагын колдоо чаралары

08/04/2021

Prof. Dr. Önder MET

Otel zincirlerinin büyümesi ve finansmanı

09/04/2021

Araş. Gör. Ömer Faruk KARAMAN

Post-Sovyet Dönemde Ortaya Çıkan Yeni Rejim Türleri ve Kırgızistan

12/04/2021

Yrd. Doç. Dr. Cunus GANİYEV

Avrasya Ekonomik Birliğinde Döviz Kuru İşbirliği Perspektifi

13/04/2021

Araş. Gör. Fatih FAYDALI

Dijital Dönüşüm ve Muhasebe Denetimi

16/04/2021

Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA

Индивиддердин жогорку билим алуусунда эненин ойногон ролу: Кыргызстандын мисалында

22/04/2021

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ERENDOR

Siber Güvenlik ve Türkiye

23/04/2021

Doç. Dr. Tezcan ABASIZ

Alternatif Enerji Girdi Fiyatları Volarilitesi ve Yayılma Etkisi: Türkiye Ekonomisi İçin VARMA GARCH İn BEKK Yaklaşımı İle Testi

27/04/2021

Yrd. Doç. Dr. Murat Bürkan SERBEST

“Anayasa” Kavramı ve Hükümet Sistemleri

29/04/2021

Mayıs Ayı

Yrd. Doç. Dr. Dastan ASEİNOV

Пандемия мезгилинде КР банк системасындагы өзгөрүүлөр

06/05/2021

Doç. Dr. Turusbek ASANOV

КР бюджет  саясатынын озгочолюктору.

12/05/2021

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

İnsan Kaynakları Yönetiminin Açık Sistem Mantığı İçerisinde Tartışılması

13/05/2021

Yrd. Doç. Dr. Zamira ÖSKÖNBAYEVA

Sefalet Endeksi ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki

15/05/2021

Prof. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Gaspıralı İsmail’i Anlamak

20/05/2021

Öğr. Gör. Dr. Muratali ABDILDAEV

İş Yerinde Temizlik, Düzen ve Verimli Bakım: 5S, TPM, Poka Yoke

26/05/2021

 

Seminer tarihlerinde değişiklikler 1 hafta önce Dekanlığa bildirilmek koşuluyla yapılabilmektedir.

Seminerler 16:00 – 17:00 arası yapılması önerilmektedir.