Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

TEMEL FONKSİYONUMUZ

İhtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin temin edilmesinde alımlara temel teşkil edecek bir veri tabanının oluşturulması,

Kalite ölçütlerinin belirlenmesi, gerekli şartnamelerin hazırlanması,

Taşınır mal kontrol sisteminin düzenlenmesi,

Yurtiçinden ve yurtdışından temin edilecek mal ve hizmetler için ihale işlemlerinin yürütülmesi,

Ulaşım, haberleşme, temizlik, güvenlik, çevre kontrolü, peyzaj çalışmaları gibi hizmetlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesini sağlanması,

Başkanlığımız hizmetlerinin eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerinin planlaması, izlenmesi ve denetlenmesi.