Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Temel fonksiyonumuz ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin temin edilmesinde alımlara temel teşkil edecek bir veri tabanının oluşturulması, kalite kriterlerinin belirlenmesi, gerekli şartnamelerin hazırlanması; stok kontrol sisteminin düzenlenmesi; yurtiçinden ve yurtdışından temin edilecek mal ve hizmetler için ihale açılması; ulaşım, haberleşme, temizlik gibi hizmetlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesi. Üniversitedeki tüm idari ve mali işlerle ilgili faaliyetlerin eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini planlamak, izlemek ve denetlemek ile birlikte,

•    Başkanlığımız üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak Başkanlığımızdan talep ettikleri istekleri karşılamak.
•    Bakım onarım hizmetleri, ulaşım hizmetleri, kantin ve kafeterya hizmetleri, temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri, çevre düzeni, peyzaj çalışmaları ve üniversitenin tüm organizasyonlarında eksiksiz  hizmet vermek;
•    Isıtma, elektrik ve su hizmetlerini kesintisiz sağlamak, üniversitenin tüm idari ve akademik birimlerinin sarf ve demirbaş isteklerini ekonomik ve verimli bir şekilde aksatmadan sağlamak ve tüm bu hizmetlerin kontrolünü yaparak üniversitenin gelişimine sürekli ve maksimum katkı sağlamaktır.