Kütüphane ve Dokumantasyon Dairesi Başkanlığı

Bilişim teknolojilerini etkin kullanarak Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve bilimsel araştırmalarında ihtiyaç duyacağı kütüphanecilik ve öğrenme merkezleri hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek;

Biriminin mekân, donanım, materyal yönünden iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi için gerekli olan çalışmaları planlamak, uygulamak, izlemek ve denetlemektir.