Yapı İşleri Daire Başkanlığı

•    Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve tamamlanmasını sağlamak.
•    İhale dosyalarını hazırlamak, yapım ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak.
•    İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini tamamlamak.
•    Kullanıma açılmış bina ve tesislerin bakım, onarım ve tadilat işlerini yürütmek.
•    Teknik inceleme, rapor ve projelendirme gerektiren her türlü işin fizibilite raporlarını hazırlamak.
•    Üniversitenin su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme, ısınma vb. ihtiyaçlarının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek.
•    Üniversite yatırım programı ile ilgili inşaat yatırım bütçesini hazırlamak.