Formlar

Ögrenci Kontenjanı Teklif Formu
Lisansüstü Öğrenci Başvuru ve Bilgi
Lisansüstü Giriş Sınav Jürisi Önerisi
Giriş Sınavı Değerlendirme Formu(YL-DR)
Enstitü Kesin Kayıt Dilekçesi ve Öğrenci Bilgisi
Bilimsel Hazırlık Programı Öneri ve Kayıdı
Ozel Öğrenci Kabul ve Ders Kayıdı
Ders Programı ve Öğretim Üyesi Görevlendirme
Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavına Başvurusu
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Dilekçesi
Farklı Enstitüden Ders Alma
Kredi Aktarma ve Ders Muafiyeti
Danışman Atama Önerisi
Eş Danışman Atanması Teklifi
Danışman Değiştirme
Sınav Sonucuna İtiraz
Mazeret Sınavına Katılma
Öğretim Elemanı Sınav Sonucunu Düzeltme
Yüksek Lisans Tez Önerisi
Tez Önerisi hk., yazı
Yüksek Lisans Tez Konusu Değişiklik
Yüksek Lisans Tez Ara Rapor Hazırlama ve Değerlendirme
Yüksek Lisans Ek Süre Öneri
Yüksek Lisans Tezi Teslim ve Savunma Sınavı Jüri Önerisi
Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınav Tarihi
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Görevlendirme Yazısı ve Tez Teslim Tutanağı
Yüksek Lisans Tez-Kişisel Değerlendirme
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Önerisi
Doktora Yeterlik Sınavı Sonuç Bildirim Formu
Doktora Tez İzleme Komite Önerisi
Doktora Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanağı ve Sonuç Bildirimi
Doktora Tez İzleme Ara Raporu Değerlendirme
Doktora Tez Konusu Değişikliği
Doktora Ek Süre Öneri
Doktora Tezi ve Makale Teslim
Doktora Tezi Teslim ve Tez Savunma Sınavı Jüri Önerisi
Doktora Tezi Savunma Sınav Tarihi Bildirim
Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Görevlendirme ve Jüriye Tez Teslim Tutanağı
Doktora Tez-Kişisel Değerlendirme Raporu
Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı
Tez Teslim Beyanı
Enstitü Yönetim Kurulu Karar Formu
Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu Karar Formu
İlk Kez Teklif Edilecek Ders Bildirim Formu
Mazeretli İşlem Formu
Seminer Dersi Uygulama Formu
İlişik Kesme Formu
Geç Kayıt Formu