Haber ve Duyurular

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin Türkiye tanıtımları Üniversitesinin medya merkezi MEDIAMANAS'ın koordinasyonuyla devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Posta Gazetesi'nin Instagram kanalında bu akşam (5 Ağustos 2020) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni tanıttı.

Instagram canlı yayınında Sadık Gültekin'in ve öğrencilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Balcı, Kırgızistan'ı, Kırgızistan'da yükseköğrenimi, Üniversitenin öğrencilere sunduğu geniş imkânları ve Üniversite ile ilgili çeşitli konuları ayrıntılarıyla anlattı.

Prof. Dr. Balcı, Posta Gazetesi'nin Instagram kanalında 7 Ağustos 2020'de TSİ 18.00'de de (KGSİ 21.00) Sadık Gültekin ile Üniversite üzerine söyleşecek.

MEDIAMANAS

Görüntülü Haber: http://mediamanas.kg/lang-tr/3536-rektr-prof-dr-balc-instagramda-niversiteyi-tantt.html

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin MEDIAMANAS koordinasyonunda Türk medyası aracılığıyla tanıtılması çalışmaları devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, A Haber'de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni tanıttı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

     Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan’da 30 Temmuz'u COVID-19 pandemisinden vefat edenleri anmak için ulusal yas günü ilan etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti pandemi sürecinde yurt dışındaki vatandaşlarını, kurum ve kuruluşlarını desteklemeye devam ediyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü’nün başvurusu ve Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı’nın da özel çabaları üzerine, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteren Üniversiteye tıbbi cihazları ve çok sayıda ilacı içeren yaklaşık 30 Bin Dolarlık destek kargosu gönderdi.

Kargoda oksijen konsantratörü, respiratör, koruyucu kıyafet, koruyucu gözlük, yüz kalkanı, tıbbi solunum maskesi, tıbbi maske, Tocilizumab gibi çok sayıda tıbbi cihaz, ilaç ve malzeme bulunuyor.

Üniversite, gelen tıbbi malzemeyi, Kırgızistan’da son zamanlarda hızla yükselişe geçen COVID-19 virüsünden etkilenebilecek öğrenci, personel ve ailelerine Sağlık Merkezinde acil destek sağlamak amacıyla kullanacak.

Türkiye iki hafta önce salgından ağır etkilenen iki Üniversite mensubu ve iki vatandaş için bir ambulans uçak da gönderdi. Ayrıca pandemi sürecinde Türkiye tarafından Kırgızistan’a defalarca tıbbi yardımda bulunuldu.

MEDIAMANAS

Haber: http://mediamanas.kg/lang-tr/3531-trk-devletinden-manas-niversitesine-tbbi-yardm.html

 

Üniversite adayları Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne (KTMÜ) büyük ilgi gösterdi.

     Senatomuzun 24/06/2020 Tarih ve 2020-13.048 Sayılı Kararı'na göre 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'nda yapılan uzaktan eğitim sonucunda elde edilen başta ara sınavlar, ödevler, yarıyıl sonu sınavları, devlet sınavları ve bitirme tezlerinin evrakı olmak üzere üretilen diğer evrak arşivlenecektir.

     Uzaktan Eğitim Koordinasyon Komisyonumuz ile Dijital Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Komisyonumuzun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'nda uzaktan eğitim faaliyetlerinde üretilen materyal ve sınav evrakının elektronik olarak saklanması ve arşivlenmesine ilişkin belirlediği yöntem aşağıda yazılmıştır.

     Arşivlemeye ilişkin bütün iş ve işlemler 14 Eylül 2020 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

 

Eğitim Materyali ve Sınav Evrakının Arşivlenmesi

     KTMÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca altyapı hizmeti sunulan Google platformunda bulunan “Classroom”, “Meet” ve “Forms” uygulamaları kullanılarak üretilen ara sınavlar (AS), ödevler (OD), yarıyıl sonu sınavları (YYS), devlet sınavları (DS) ve bitirme tezlerinin (BT) elektronik evrakları “Google Drive” klasöründen kaydedildiği şekliyle yerel bilgisayara indirilerek aşağıdaki işlemler yapılacaktır;

  1. Öğretim elemanları tarafından verilen her ders için “Ders Kodu – Ders Adı” olacak şekilde birer klasör oluşturulur. (Örnek: “KMM-104 Genel Kimya II”)

  2. Oluşturulan “ders kodu – ders adı klasörü” içerisine yukarıda belirtilen evrak türlerinden indirilen dosyalar için yeni klasörler oluşturulur. (Örnek: “Arasınav”, “Yarıyıl Sonu Sınavı”, “Odev” vb.).

  3. Öğrencilere ait evraklar “Öğrenci Adı Soyadı – Numarası”, içerecek şekilde adlandırılır ve PDF, DOCX, JPEG veya MP4 uzantılı olarak ilgili klasöre kaydedilir. (Örnek: Ara sınav evrakı “Ara Sınav” klasörü içine “Elaman Calilov Arasınav).

  4. Öğretim elemanı tarafından ilgili dönemde verilen her ders için dönem içindeki sınavların “Soru Kağıdı” ve “Cevap Anahtarı” dosyası PDF veya DOCX formatında dersin klasörüne kopyalanır.

  5. Yerel bilgisayara indirilen bu elektronik evrakın “bilgisayar virüsü” açısından kontrolü öğretim elemanı tarafından yapılır. Her öğretim elemanı elektronik evrakının virüs açısından temizliğinden sorumludur.

     Yerel bilgisayara indirilen ve tasniflenen (indekslenen) dersin materyali ilgili Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Anabilim Dalı / Bölüm / Program Başkanlığınca “Google Drive” da oluşturulacak ders klasörüne (Örnek: Elektronik Sınav Arşivi > 2019-2020 Ders Yılı > Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği Bölümü >II. Yarıyıl> KMM-104 Genel Kimya II) bölüm başkanınca yetkilendirilmiş öğretim elemanı tarafından 14 Eylül 2020 tarihine kadar kopyalanır.

     Senatomuzun 24/06/2020 Tarih ve 2020-13.048 Sayılı Kararı'na göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nın uzaktan eğitim ile yapılacağı ihtimali göz önüne alınarak, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz uzaktan eğitim için ihtiyaç duyacakları minimum teknolojik donanımı 14 Eylül 2020 tarihine kadar kendi imkânlarıyla temin edeceklerdir.

     Dijital Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Komisyonumuzun belirlediği asgari teknolojik donanım gereksinimi aşağıda belirtilmiştir: