Haber ve Duyurular

“Enerji-Politik Dünya Türkiye ve Orta Asya” Konulu Seminer Gerçekleştirildi...

“Enerji-Politik Dünya Türkiye ve Orta Asya” konulu seminer gerçekleştirildi.

15 Ekim 2014 tarihinde Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM) ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ'ın konuşmacı olarak katıldığı “Enerji-Politik Dünya Türkiye ve Orta Asya” konulu seminer gerçekleştirildi.

 

Prof. Dr. Mehmet İLBAŞ, enerji artık sadece teknik bir konu değil, siyaset, devlet, savunma, ekonomi politikasının konusu haline geldiğini vurgulayarak konuşmasına başladı. Dünya ülkelerinin ekonomileri geliştikçe onların enerji kullanma miktarı da artacağını, ayrıca en son verilere göre toplam dünya enerji tüketimi 8.9 trilyon dolar olduğunu belirtti. Bu enerji kaynakları petrol, doğal gaz, kömür ve diğer olarak sıralanmaktadır.

Mehmet İLBAŞ, bu kaynakların eşit derecede dağılmamış ve sınırlı, bunun gibi etkenler ise ülkeler arasındaki her çeşit karışıklıklar ve terör olayların nedeni olduğu, dünya yakıt ihtiyacı artarken sıvı yakıt kaynakları gittikçe azalması küresel bir sorun haline geldiği noktalarına dikkat çekti.

Enerji kaynaklarının genel olarak ABD, AB, Rusya ve Çin tararından kullanıldığını belirterek her biri dünya enerji kaynaklarını kontrol etme politikası izlediğini vurguladı.

Ayrıca araştırma konusu kapsamında Kırgızistan ile ilgili bir analiz yaparak ülkedeki en önemli 4 sorunu orta koyarak Kırgızistan enerji sorunlarına da değinmiş oldu:

-Ülkede bulunan tesislerin çok eski ve dolayısıyla onarıma ihtiyacı olması;

-Ülke içinde yıl boyunca yaşanan elektrik arz ve talep dengesizliği;

-Enerji Verimliliği/Kayıp-Kaçak/Enerji Yönetimi Sistemi;

-Petrol ve dogal gazda dışa bağımlılık.

Bununla birlikte küreselleşme, bazı güçlü devletlerin emperyalizmi değil, ülkeler arası işbirliği, kardeşlik ve beraberliktir görüşünü öğrencilerle paylaştı.

Tarihteki ve günümüzdeki önemli savaşların, terör olaylarının, bölücülük faaliyetlerinin arka planında enerji vardır sözüyle ko-nuşmasını tamamladı.

Sonuç olarak Türkiye ve Kırgızistan'ın yer altı zenginliklerinden çok yer üstü zenginlikleri daha çok olduğunu belirtti.