Haber ve Duyurular

Bilim, Teknoloji ve İnsani Yaratıcılık...

"Bilim, Teknoloji ve İnsani Yaratıcılık" Semineri


Üniversitemiz Fen Fakültesi tarafından 23 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen "Bilim, Teknoloji ve İnsani Yaratıcılık " adlı seminere büyük ilgi oldu.

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve biyoloji alanında tanınmış akademisyenlerden olan Prof. Dr. Turan GÜVEN verdiği seminerde günlük hayatımızda bilim, teknoloji ve insani yaratıcılık konusunu anlattı.

Bilginin ne olduğunu ve günlük hayatımızdaki işlevinin ayrıntılı bir şekilde anlatan Prof. Dr. T. GÜVEN, İnsanın öngörülemeyen sayıda ve çeşitlilikte sorunlarla karşılaştığını ve bunlara karşı sahip olduğu bilgi çerçevesinde öngörülemeyen sayıda da strateji ürettiğini söyledi. Bilginin, bilimin, teknoloji ve yüksek teknolojinin bu şekilde gelişime ve değişime başladığını belirten  Prof. Dr. Turan GÜVEN, her şeyin başını insanın merak etme duygusuyla başladığını söyleyerek merak sonrası insanda gözlem, deney ve ardından gelen olguyu anlamakla, özgün yorumla oluştuğunun altını çizdi. Doğadaki birçok canlıdan farklı olan İnsanın genel özelliklerini açıklayan Prof. Dr. Turan GÜVEN seminerde sorulan ve merakla beklenen İnsani yaratıcılık başlığına da açıklık getirdi. İnsanoğlunun evrenin yaratıcı olan ve bizleri yaratan Rabbimiz gibi sıfırdan yoktan yaratma gücü yoktur. İnsanoğlunun Rabbimizin evrende ve dünyada yarattığı her şeyi yani doğayı tabiatı ve diğer alanları uzun dönem gözlemleri, deneyimleri  bilgi ve tecrübeleri ışığında var olan bir şeye yine doğadan var olan bir şeyleri ekleyerek farklı bir görünüme farklı bir çizgiye getirmektir. Örnek olarak insanoğlu bir sandalye, bir arabayı, bir uçağı ele aldığımızda bunları sıfırdan var etmemiştir. Doğada var olan şeyleri bilgi - birikim sonucunda işlenerek ortaya çıktığını söyledi. Sıfırdan yaratma sadece Allah'a mahsustur, insani yaratıcılık ise var olan, yaratılmış olan şeyleri bilgi ,birikim, deney ve gözlemleri sonrasında var olan bir şeye yine doğada var olan bir şeyi ekleyerek farklı bir görünüme getirmesidir dedi.

Seminer sonrası kısa bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Sebahattin Balcı öncelikle değerli hocamıza bilgilerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Bilimin, teknolojik gelişmelerin bazı kendini aydın bilim adamları sanan kişilerin açıkladığı gibi tesadüfler çerçevesinde ortaya çıkmadığının altını çizen Rektörümüz, bilimin, teknolojinin kendiliğinden ortaya çıkmadığını Yaratan Yüce Rabbimizin yarattıklarını yine bize bağışlamış olduğu aklımızın yardımıyla var olanı anlamaya çalışması,işlemesi yorumlaması sonucu ortaya çıktığını söyledi. Bugün söyleyebilir misiniz insanın bir tane sıfırdan var ettiği bir şeyi ? Söyleyemezsiniz çünkü böyle bir şey yok. O yüzden bugün dünyada aykırı söylemlerle ya da temelsiz söylemlerle bir yerlere varmaya çalışan özünde bilimden, ilimden yoksun kişilerin tesadüfler çerçevesinde bilimi var etmeleri gibi yaklaşımları insanoğlunu insanlığı aldatmaktır. Bu yüzden bugün burada değerli hocamız Prof. Dr. Turan GÜVEN'i bu konuda çok iyi değerlendirmeleri ve bilgilendirmelerinden dolayı büyük teşekkür ediyor hocamızın dediği gibi sıfırdan yaratma sadece Allah'a mahsustur biz insanoğlu sadece var olana yine var olan bir şeyler ekleyerek şeklini değiştirerek yeni görünüm eklemişizdir dedi.
Seminer sonrası Rektörümüz Prof. Dr. Sebahattin BALCI, Prof. Dr. Turan GÜVEN'i ve Fen Fakültesi'ni böyle önemli ve anlamlı bir konuda geleceğimiz olan bu birbirinden değerli gençlerimize bilimi ve gerçeği anlatmalarından dolayı teşekkür etti.