Haber ve Duyurular

Çağdaş Fıkıh Problemleri ve Hanefilik

İlahiyat Fakültesi'nin geleneksel hale getirdiği seminerlerin üçüncüsü “Çağdaş Fıkıh Problemleri ve Hanefilik” adıyla Prof. Dr. Mehmet ERDEM tarafından 9 Aralık 2015 tarihinde sunuldu. Yoğun katılımın olduğu bu seminerde Hanefi Mezhebinin kurucusu sayılan Ebu Hanife'nin hayatı ve Ebu Hanife'nin  doğduğu yer olan Küfe şehri hakkında bilgi verildi. Küfe'nin Hz. Ömer tarafından inşa edildiğine ve oraya büyük sahabilerden Abdullah b. Mesudun ilim öğretmek üzere görevlendirildiğine dikkat çekildikten sonra, Ebu Hanife'nin ilmi arka planını ve temelini İbn Mesud'un bu faaliyetlerinin teşkil ettiği üzerinde duruldu. Ayrıca Küfe şehrinin Hz. Ali tarafından başkent yapıldığına, bu durumun da Küfe şehrindeki ilmi hareketliliğe sebep olduğuna dikkat çekilerek İmam-ı Azam'ın ilmi açıdan oldukça hareketli bir ortamda yetiştiği üzerinde duruldu. Bu arada Ebu Hanife'nin Küfedeki Emevi valisi tarafından teklif edilen kadılık görevini kabul etmeyerek hapse atıldığı hapisten çıktıktan sonra da Mekkede bulunan Abdullah İbn Abbas'ın talebesi Ata b. Ebi Rabah'ın derslerine iştirak ederek hicaz bölgesinin ilmini de öğrendiği anlatıldı. Ebu Hanifenin öğrencilerinden Ebu Yusuf  ve İmam Muhammed'in mezhebe katkıları üzerinde duruldu ve Hanefi Mezhebinin bir müçtehitler kurulu mezhebi olduğu vurgulandı. Seminer öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.